اطلاعیه شماره ۱ جوانان انقلابی محلات مریوان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مردم مبارز مریوان! خیزش توده ای شما در اعتراض به مرگ فاجعه بار شلیر رسولی آغاز شد و همگام با اعتراضات سراسری مردم ایران که با قتل دولتی مهسا امینی کلید خورد، ادامه یافت. امروز بعد از گذشت ۲۳ روز از قیام مهسا بیش از ۱۰۰ شهر، ۵۰ دانشگاه و دهها مدرسه به اعتراضات مردمی پیوسته اند. دانشجویان، دانش آموزان و معلمان در اشکال مختلفی به خیزش تودهای مردم ایران ملحق شده اند و بار دیگر دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف به سنگر آزادی تبدیل شدند. جوانان محلات از همان روز اول تاکنون در کوران مبارزه بوده اند.

مردم کردستان تاکتیک اعتصاب عمومی را با اعتراضات خیابانی تلفیق کرده اند و دژخیمان اسلامی در روز جمعه ی سیاه دهها تن از مردم سیستان و بلوچستان را به خاک و خون کشیدند. کارگران نفت بخشا اعتصاب کرده اند و کارگران سراسر کشور حاکمیت را به اعتصابهای گسترده تری تهدید کرده اند. در یک کلام، تداوم اعتراضات رفته رفته فرصت لازم برای سازمانیابی و سازماندهی را فراهم کرده است.

دوستان!
اوضاع سیاسی ایران هرگز به قبل از قیام مهسا برنمیگردد. زنان پیشرو به عنوان پیشاهنگ اعتراضات جلوتر از جامعه گام برمیدارند. زنانی که بعد از سالها سلطه ی خفقان و استبداد، فرصتی برای سردادن فریاد حق طلبی یافته اند، نسیمی از هوای آزادی را استشمام کرده اند، با شور و اشتیاق در کف خیابانها میرقصند و شعار سر میدهند؛ با زنان قبل از قیام هیچ شباهتی نداشته و نخواهند داشت. پس ما جوانان انقلابی محلات مریوان تصمیم گرفته ایم همچون همرزمانمان در تهران و سنندج مبارزاتمان را به شکل سازمانیافته تری پیش ببریم. به همین روی از تمامی جوانان انقلابی محلات مریوان میخواهیم که به این حرکت بپیوندند و به استمرار اعتراضات یاری برسانند. بیایید اعتراضات را با هر روش و ابتکاری که برایمان ممکن است ادامه دهیم. با حفظ امنیت خودمان میتوانیم اعتراضات را تداوم بخشیم و بتدریج مبارزات جدیتر و سازماندهی های وسیعتری را تدارک ببینیم.

#زن_زندگی_آزادی
#کار_مسکن_و_شادی
جوانان انقلابی محلات مریوان
۱۷ مهر ۱۴۰۱