زنده باد ۸ مارس، روز جهانی زن!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان!  ۸ مارس ۱۷ اسفند روز جهانی زن گرامی باد! تجمع و مارش خيابانی بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن در شهر گوتنبرگ. با هم به فراخوان تظاهرات و راهپیمایی کميته ۸ مارس میپیوندیم زمان: روز جمعه ۸ مارس میدان گوستاو آدولف توریت، تجمع ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه بعدازظهر سپس در ساعت شش راهپیمایی به طرف میدان یوتاپلاتسن

انجمن پناهندگان ايرانی-گوتنبرگ/ سوئد
ماه مارس 2024