نشست مشترك با "جبهه مبارزه مردمی فلسطین"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نشست مشترك سه حزب حكمتیست (خط رسمی)، حزب كمونیست كارگری عراق، حزب كمونیست كارگری كردستان با "جبهه مبارزه مردمی فلسطین"روز شنبه دوم دسامبر ۲۰۲۳ به پیشنهاد "جبهه مبارزه مردمی فلسطین" جلسه مشتركی در رابطه با مسئله فلسطین و نسل كشی اسرائیل در نوار غزه و آخرین تحولات برگزار شد. در این نشست نمایندگانی از هر چهار جریان شركت داشتند.

از طرف "جبهه مبارزه مردمی فلسطین"، رفیق احمد مجدلانی دبیر کل، رفقا  محمد علوش تقرید کیشک و اشراق عکا از اعضای دفتر سیاسی، رفقا سیلویا ابولبن، حسنی شیلو و لوای الفاخوری از اعضای کمیته مرکزی در اجلاس حضور داشتند. از طرف حزب کمونیست کارگری عراق رفیق سمیر عادل، از طرف حزب کمونیست کارگری کردستان رفیق خسرو سایه، از طرف حزب حکمتیست (خط رسمی) رفقا خالد حاج محمدی و امان کفا حضور داشتند.
دوستان فلسطینی پس از انتشار بیانیه های مشترك سه حزب در مورد جنایات و نسل كشی دولت اسرائیل به بهانه حمله حماس بعد از ۷ اكتبر، از مدتی قبل خواهان نشستی مشترك با سه حزب شده بودند. این نشست بدلیل اوضاع نا امن در کرانه باختری، قطع بودن اینترنت و موقعیت دوستان فلسطینی با تاخیر برگزار شد.
 
در این نشست ابتدا نمایندگان "جبهه مبارزه مردمی فلسطین" مفصلا  به وضعیت كنونی در نوار غزه و کرانه باختری و از سر گیری مجدد نسل كشی دولت اسرائیل با حمایت همه جانبه دولتهای غربی، بمباران توسط دولت اسرائیل و .... پرداختند. دوستان به علاوه بر اهمیت حمایتهای جهانی در دفاع از مردم فلسطین و مقابله با جنگ طلبی دولت اسرائیل در حمایت مستقیم دولت آمریكا تاکید كردند.
 
در ادامه  رفقای سه حزب حاضر در نشست،  ضمن اشاره به جنایات تاریخی دولت اسرئیل و نسل كشی مردم فلسطین در نوار غزه به بهانه حمله حماس و تائید بر نیاز مقابله جهانی با سیاستهای فاشیستی دولت اسرائیل و متحدین آن، آمریكا و دولتهای غربی، پرداختند. رفقای سه حزب بعلاوه بر اهمیت حل مسئله فلسطین و نیاز فوری آن، بر تلاشهای سه حزب جهت بسیج افكار عمومی و برای جلب حمایت از مردم فسلطین و علیه جنایت جنگی اسرئیل تاكید كردند.
 
هر چهار جریان بر لزوم ادامه نشستهای مشترك و تبادل نظر و همفكری در زمینه های مختلف و خصوصا در شرایط كنونی تاكید كردند. 
 
 
حزب كمونیست كارگری عراق
حزب كمونیست كارگری كردستان
حزب حكمتیست (خط رسمی)
 
۲ دسامبر ۲۰۲۳