نسان نودینیان: جواب به سوال چند دوست درباره پژاک و یک مطلب دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

چند دوست گرامی به هر دلیلی نظرم را درباره (به افکار عمومی در خصوص انتقادات وارده ی اخیر) درباره پژاک پرسیده اند. 
به نظر من اطلاعیه پژاک (به افکار عمومی در خصوص انتقادات وارده ی اخیر) به قصد کاهش بار سیاسی ـ اجتماعی موضع پژاک  گریز از سرنگونی، است. که به درست مورد اعتراض و نقد قرار گرفته.  موضع؛ (پژاک براندازی رژیم موجود و تاسیس یک رژیم تازه را راه حل مسائل و بحران های داخلی ایران نمی بیند) و اطلاعیه به افکار عمومی  نظرات تازه ای نیستند. سال ١٣٩٧ نقشه‌ی راه پژاک وکودار پروژه‌ی اقدام برای دموکراتیزاسیون ایران، این مواضع گریز از سرنگونی را بطور کامل البته با زبانی غامض و گنگ، بیان کرده بود.

به هر دلیلی!! در سایتهای پژاک این سند این روزها غیر قابل دسترس شده.
بر اساس یادداشتهایی که از سند «نقشه‌ی راه پژاک وکودار پروژه‌ی اقدام برای دموکراتیزاسیون ایران»  دیده میشود، هراس و مخالفت پژاک از انقلاب مشهود است. در سند آمده است؛"همچنین اپوزیسیون چه راست‌گرا و چه چپ‌گرا صرفا به دنبال براندازی هستند و برنامه‌ای شفاف و آینده‌ساز ندارند. همه اینها پتانسیل خلق‌ها برای قیام را نابود می‌کند. جامعه از هفت تا هفتاد ساله دیگر امنیت نخواهد داشت".
و"همچنین نباید به براندازی دولت و نظامی که در ایران حاضر به پذیرش مطالبات مردمی و خلق‌ها باشد در راستای قدرت و منافع کم‌ارزش، فکر کنند". "جوانان بعد از زنان بعنوان قربانی اصلی دست ‌نظام حاکم، در واقع نیروی محرکه مبارزات و قیام علیه بحران‌ها هستند. دیگر فریب جریان‌های متقلب که برانداز هستند ولی پروژه ندارند را نخواهند خورد". نقل قول فوق از سند نقشه راه موضع ضد سرنگونی طلبانه پژاک را به خوبی مشخص کرده است. 
و در ١١ مرداد ١٤٠٢ گفت‌وگوی رادیو زمانه با فواد بریتان و گلان فهیم، رهبران مشترک «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» در جواب به سوال رادیو زمانه «پیام آخرتان برای ایرانیان چیست؟» جواب فواد بریتان مشخصا گریز از شعار سرنگونی است.  همه چیزرا میگوید، بجز خواستی که مردم بر متن خیزش زن زندگی آزادی اعلام کرده اند. سرنگونی. از خواست عفو برای حکومت تبهکار اسلامی پژاک و آقای فواد بریتان تا خواست مردم سرنگونی دره ای عمیق وجود دارد که با خون ده ها هزار اعدامی زن و مرد و فعال سیاسی، کمونیست و مبارز رنگین شده، دره ای عمیق از زن ستیزی و فقر و بیکاری و محرومیت های اجتماعی ایجاد شده، هزاران زندانی و جانباخته و نزدیک به ٦٠٠ عزیز جانباخته در انقلاب زن زندگی آزادی، ده ها جوان که با تیراندازی های ساجمه ای کور شده اند. ایا این همه جنایت از طرف زنان و مردم و جوانان با عفو و راه حل سوم دموکراتیزه کردن نظام، خوانایی دارد. 
سوال رادیو زمانه؛ پیام آخرتان برای ایرانیان چیست؟
فواد بریتان: ما حل مسائل بنیادین ایران و رهایی آن کشور از ستم سراسری نظام حاکم را در حل مسئله کُرد به‌عنوان بزرگ‌ترین و اولویت‌دارترین مسایل ایران می‌دانیم. بدون آزادی خلق‌های تحت ستم خاصه کُردها، ایران متحول نخواهد شد و بحران‌ها و سیاست‌های ظالمانه کماکان ادامه خواهد یافت و تبعات منفی آن نیز بیش از پیش دامان خود جامعه ایران را خواهد گرفت. حتی نسبت به عواقب این سیاست‌های خلق‌ستیزانه هشدار می‌دهیم.
جنگ‌افروزی نظام دیکتاتوری راه‌حل اصلی نیست، باید راهی دموکراتیک در پیش گرفته شود. ایران آینه تمام‌نمای خاورمیانه در زمینه اعاده حقوق کُردها است. اگر مسئله کُرد را به طرق دمکراتیک حل نکند، جبران خسارت‌ها و فلاکت‌های ناشی از آن، در آینده برایش غیر ممکن خواهد شد. کودار برای حل مسایل ایران در سال‌های گذشته، نقشه راهی ارائه داده و هنوز هم بر حقانیت آن اصرار می‌ورزد. در این راه هم امید ما به جامعه مدنی و مبارزات مستمر آن و تمرین دموکراسی تمامی توده‌های خلقی ایران در مسیر انقلاب ژن، ژیان، ئازادی است. این انقلاب نوین راه روشن را نشان داده و دیگر کسی حتی نظام حاکم گریزی از آن ندارد. جامعه و ما با هم در این انقلاب نوین حرف‌مان را زده‌ایم و مطالبات‌مان را مطرح ساخته‌ایم، نوبت نظام ایران است که گامی بردارد تا مورد عفو خلق‌ها قرارگیرد اگر نه تاوان آن را خود باید پس ده.
پُر واضح است، رهایی از دست نظامی که با اعدام و قتل عام ده ها هزار زندانی سرپا مانده. با میلیتاریزم و سرکوب و اعدام و تبعیض جنسی و آپارتاید جنسیتی شناخته شده، با سرنگونی و نابودی قابل تحقق است.   مردم در ایران، زنان، کارگران و جوانان به چیری جز سرنگونی رضایت نخواهند داد. مردم در خیزش مردمی زن زندگی آزادی میدانند چه میخواهند! نابودی و سرنگونی حکومت اعدام و ضد زن را فریاد میزنند. 
این را اضافه کنم پژاک و پ. ک ک دو حزب با یک ایدئولوژی آپوگرا هستند. 
 از سال  ١٣٥٦ حزب کارگران کردستان و جمهوری اسلامی ایران توافقنامەی همکاری امضاء کردند، هنوز هم اساس روابط جمهوری اسلامی و حزب کارگران کردستان بر مفاد آن استوار است. سند و مفاد این توافقنامه ضمیمه است. 
 
و جواب یه یک سوال مشخص. چرا ما مشخصا در کلن در دو آکسیون و تظاهرات شرکت داشته ایم که پژاک هم از شرکت کنندگان بوده است، توضیح من این است، در کلن کلکتیو های اعتراضی وجود دارد ما در  این کلکتیو ها شرکت داشته ایم. و شرکت خواهیم داشت.  سخنران، پرچم، بنر و شعارهای ما بشکل علنی حزب کمونیست کارگری ایران را نمایندگی کرده است. 
////////////////
دو ضمیمه.  سند توافقنامه همکاری پ.ک.ک و جمهوری اسلامی. د نوشته خطاب به افکار عمومی
در سال 1365 حزب کارگران کردستان و جمهوری اسلامی ایران توافقنامەی همکاری امضاء کردند، هنوز هم اساس روابط جمهوری اسلامی و حزب کارگران کردستان بر مفاد آن استوار است.
در سال 1363 و بعد از شروع جنگ میان ترکیە و حزب کارگران کردستان، روابط ایران با پ ک ک توسعە یافت. در سال 1365 حزب کارگران کردستان و جمهوری اسلامی ایران توافقنامە همکاری امضاء کردند کە مفاد این توافقنامە عبارت بودند از:
•    پ ک ک در مناطق مرزی ایران با ترکیە، بە امتداد 50 کیلومتر، نباید فعالیت نظامی داشتە باشد.
•    پ ک ک اجازە هیچگونە فعالیت سیاسی ـ نظامی را درجامعە شرق کردستان نخواهد داشت.
•    پ ک ک اجازەی داشتن روابط با احزاب اپوزسیون شرق کردستان کە بر علیە جمهوری اسلامی میجنگند را ندارد.
•    پ ک ک موظف است کە ایران را از اطلاعاتی کە بدست میآورد مطلع سازد.
•    ایران اجازە خواهد داد کە نیروهای پ ک ک در مناطقی از خاک این کشور مستقر گردند.
•    ایران از نظر تسلیحاتی بە پ ک ک کمک خواهد کرد و همچنان پ ک ک خود نیز اجازە خرید جنگ افزار را خواهد داشت.
•    پ ک ک اجازە انجام فعالیتهای اقتصادی محدودی در نقاط مرزی را خواهد داشت.
•    در مواقع ضروری جمهوری اسلامی شناسنامە و پاسپورت ایرانی برای نیروهای مسلح پ ک ک (گریلا) صادر خواهد کرد .
•    بر مبنای این اصل کە حزب کارگران کردستان و جمهوری اسلامی ایران هر دو در جبهە ضد امپریالیستی قرار گرفتەاند، هر وقت لازم باشد بر علیە نیروهای امپریالیستی میجنگند.
مفاد این توافقنامە گرچە بعضا تغییراتی داشتە اما هنوز هم اساس روابط جمهوری اسلامی و حزب کارگران کردستان بر آن استوار است.
به افکار عمومی
در خصوص انتقادات وارده‌ی اخیر
در روزهای اخیر مقاله‌ای منتشر شده که مباحثی را در مورد تعامل ما با مسائل انقلاب و برنامه‌های‌مان به همراه داشته است. هر عضو سازمان ما و از جمله اعضای مدیریت آن حق اظهار نظر، تحلیل و تحریر نظرات خویش و به بحث گذاشتن آن در فضای عمومی را دارد، اما نظرات رسمی حزب‌مان، حزب حیات آزاد کردستان از مجراهای سخنگوی آن یعنی نهاد ریاست مشترک حزب و مجلس حزب بازگو می‌گردند. حزب‌مان دارای برنامه و اساسنامه‌ای مکتوب است که طی آن نظرات تئوریک و سیاسی حزب شرح داده شده و سیاست‌های حزب ما نیز بصورت مداوم و کاملا شفاف از طرف مقام‌های مسئول حزب بیان می‌گردند. لذا هر سخن و نوشته‌ای غیر از این، بیانگر نظرمان نبوده و شخص گوینده و یا نویسنده در مقابل آن مسئول می‌باشد.
نظرات حزب‌مان در مورد انقلاب و مکانیزم‌ها و اصول آن واضح بوده و با انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» این نظرات هرچه بیشتر و در عمل هرچه روشنتر گردیدند. البته که با وجود رژیم کنونی موجود در ایران تحولی را نمی‌توان انتظار داشت، این چنان مبرهن است که حتی کنشگران جهانی مدافع حفظ رژیم نیز دست از موردی غیر از آن برداشته‌اند. لذا از دوستان، روشنفکران و خلق‌مان می‌خواهیم تا با توجه به برنامه‌های حزب‌مان، عمل و پرفرمانس انقلابی آن که از آغاز انقلاب زن، زندگی، آزادی رویه‌ای رو به تزاید داشته و همچنین بیانات رسمی حزب‌مان موضع‌گیری نمایند. در این دورانی که انقلاب و مسائل آن دغدغه‌ی اصلی ما بوده و با وظایفی بزرگ روبرو هستیم و با توجه به انتقادات وارده دوستان در مورد مطلب مربوطه و لزوم احترام گذاشتن به آن انتقادات، همچنین برای خنثی کردن غرض‌ورزی‌های برخی که سعی دارند مطلبی را بعنوان نظر رسمی حزب‌مان نشان ‌دهند، لازم دیدیم تا این بیانیه را صادر کرده و نظر رسمی حزب‌مان را اعلام نماییم. البته که  مسئولین حزب ما حاضر به جوابگویی به تمامی پرسش‌ها و نگرانی‌های مطروحه در این باب هستند.
مجلس حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)
6 مهرماه 1402
28 سپتامبر 2023

 

 

 

 

 

علیه قتل فاطمه محمد پناهی دختر ۱۷ ساله سردشتی  
          
مردم آزاده و انقلابی سردشت و سراسر کردستان 
 
فاجعه تکان دهنده قتل دختر ۱۷ ساله فاطمه محمد پناهی در سردشت را حتما شنیده‌اید. او را به ازدواج اجباری درآوردند و پس از یکسال سه مرد بیرحم او را که تسلیم این ازدواج نشده بود با شلیک گلوله به قتل رساندند. 
 
همه شما زمینه‌های این جنایت بزرگ و مقصرین اصلی آن را می شناسید. این ثمره مستقیم ۴۴ سال قوانین بی رحمانه حکومت علیه زنان، سرکوب هر روزه زنان، قوانین کودک‌همسری و تبلیغ آن توسط دستگاه تبلیغاتی رسانه‌ها و مساجد، ترویج خرافات کثیف ضد زن که هر روز مانند سمی توسط دستگاه تبلیغاتی حکومت پخش میشود، زندانی کردن زنان در حجاب اسلامی و مجاز شمردن قتل زنان تحت عنوان دفاع از ناموس و هزاران جنایتی است که از بدو حاکمیت این رژیم زن ستیز، کودک ستیز و بیرحم اسلامی در دستور کارش قرار گرفته است. عامل اصلی قتل فاطمه حکومت اسلامی است. 
 
این وظیفه شما است و در توان و قدرت شما است که به جنایت قتل‌های ناموسی پایان دهید. تجربه خروش شما علیه قتل شلیر رسولی در مریوان در ۱۷ شهریور سال قبل، و یک هفته بعد حضور دهها هزار نفره شما بر مزار ژینا، به دور انداختن میلیونی حجاب، این پرچم حکومت ضد زن و یک سال تداوم انقلاب علیه بانی و مسبب همه جنایاتی که در این جامعه علیه مردم و بطور ویژه علیه زنان انجام میشود، شما را در موقعیت تاریخی مهمی قرار داده است. شما به یمن پیشروی های انقلاب زنانه ای که در یک سال گذشته در کردستان و در سراسر کشور به راه افتاده و رژیم را مستاصل کرده است، قادرید به این تاریخ خونبار علیه زنان پایان دهید. 
 
زنان و مردم آزاده سردشت، زنان و مردان مبارز در سراسر کردستان 
وقت آن است که روزهای درخشان دیگری را در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ خود ثبت کنید. پرچم محکومیت قتل بیرحمانه فاطمه محمدپناهی را برافرازید، خود را سازمان دهید، مراسم‌های باشکوه برای او برگزار کنید و موجی از اعتراض در سراسر کردستان به راه اندازید. شما میتوانید و این وظیفه را به دوش دارید. 
 
زنان آزاده، پرچم این مبارزه قبل از هر کس، در دست شماست. شما نشان داده‌اید که میتوانید دست به کارهای عظیم و تاریخی بزنید. جلو بیفتید و سردشت و شهرهای کردستان را به حرکت درآورید. قتل فاطمه باید آخرین مورد زن کشی در کردستان باشد. 
 
 
گرامی باد یاد عزیز فاطمه محمد پناهی
 
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
۱۰ مهر ١٤٠٢
۲ اکتبر ٢٠٢٣