مرگ رئیسی، عزا و چاپلوسی اقمار "پ ك ك"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دفتر كردستان حزب حكمتیست(خط رسمی): اخیرا شعبات مختلف پ ك ك تحت نام "ریاست مشترك شورای اجرایی ك.ج.ك" (كنفدرالیسم جوامع كردستان)، طی بیانیه ای رسمی مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و  امیر حسین عبداللهیان، وزیر امور خارجه و همراهان آنها را به "خانواده جانباختگان و دولت ایران"، تسلیت گفته اند. همزمان "مزلوم عبدی"(مشهور به مزلوم كوبانی) به نام "فرماندهی نیروهای سوریه دمكراتیك (روژآوا) نیز طی پیامی مرگ رئیس جمهور ایران و همراهانش را به مردم ایران تسلیت گفته است.

اقدام اقمار پ ك ك و پیام تسلیت آنها به جمهوری اسلامی به مناسبت مرگ روسای آن و كسانی كه دستشان به خون و جنایت و اعدام آغشته است و در تحمیل فقر و استبداد و ارتجاع اسلامی به مردم آزادیخواه نقش اساسی داشته اند، هر چند برای ما دور از انتظار نبود، اما بیان روشن ظرفیت ارتجاعی این جریان و عمق ضدیت آنها با ابتدایی ترین امیال مردم آزادیخواه در ایران است.
 
قابل توجه است كه  پژاك شعبه ایرانی این جریان و یكی از اعضای این "شورا" ریاكارانه ادعای اپوزیسیونی جمهوری اسلامی را دارد. این اقدام پ ك ك، دهنکجی به خواست قلبی میلیون ها مردمی است كه ۴۵ سال است برای رهایی و پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی مبارزه میکنند و برای مرگ دشمنان خود شادی كردند. مردمی كه در شهریور ۱۴۰۱ در سراسر ایران به میدان آمدند و برای سرنگونی جمهوری اسلامی جنگیدند. آن زمان حزب كارگران كردستان "پ ك ك" و پژاك به عنوان شاخه نیابتی او در ایران، در كمال وقاحت اعلام میكردند كه مركز این جنبش كردستان است و برایش لباس كردی دوختند و مدعی بودند شعار "زن زندگی آزادی" كه وسیعا و سراسری سرداده شد، بیان نفوذ و اعتبار پ ك ك و رهبرش اوجلان و طرفدرای میلیونی از آنها است. این فرصت طلبی آنها را كسی نخرید. اما همان جریان و شعبات و شخصیتهایش امروز در "عرض تسلیت" و ادای احترام برای قاتلین همان مردم، همان مردم "کورد" كه داعیه نمایندگی اش را میكردند، با هم مسابقه میدهند.
 
"ك.ج.ك" پا را فراتر از این گذاشته است و به عنوان وكیل مدافع كشته شدگان با پرروی و چاپلوسی آدرس میدهد و میگوید: "دولت ایران این حادثه را" سانحه" اعلام كرده است. اما این حادثه مشكوك به نظر میرسد." و در ادامه "فرموده اند": "بعضی از قدرت ها میخواهند ازطریق ایران در خاورمیانه جنگ و آشوب را دامن بزنند و برای این كار از هیچ تلاشی فروگذار نمیكنند،.... دولت تركیه در راس این قدرتها قرار دارد."
 
 این درجه از رندی سیاسی و ماهی گرفتن در آب گل الود و ادعاهی دخالت تركیه در این ماجرا توسط وكلای "خانواده كشته شدگان" جمهوری اسلامی در پ ك ك، مستقل از غیبت عقل سلیم، بیان دستمایه قرار دادن همه چیز، از جنبش انقلابی ۱۴۰۱ تا مرگ "قصاب تهران" در خدمت کشمکش پ ک ک با دولت فاشیست ترکیه است. در این میان سنگ دفاع از مردم آزادیخواه در کردستان حرف مفتی بیش نیست. 
 
این اولین بار نیست كه اقمار پ ك ك و رهبر زندانی آن، انواع شعبات و شخصیت های آن برای اسلام و جمهوری اسلامی، که مردم در ایران برای خلاصی از حاکمیتشان سالها است به میدان آمده اند، دل میسوزانند و بی شك آخرین بار هم نخواهد بود. بی تردید ما و مردم آزادیخواه ایران، ما و مردم آزادیخواه در كردستان نه تنها اقدام شنیع و ضد انسانی و ارتجاعی اقمار پ ك ك را محكوم كه روی ظرفیت نوكرمنشی و آمادگی آنها برای خدمت به جمهوری اسلامی علیه مردم آزادیخواه در كردستان حساب كرده و حساب میكنیم و خود را برای مقابله با ‌آن آماده میکنیم.
 
دفتر كردستان حزب حكمتیست(خط رسمی)
سوم خرداد ۱۴۰۳- ۲۳ مه ۲۰۲۴