مجازات جمعی فلسطینی ها پاسخ تروریسم حماس نیست!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه حزب حکمتیست:  در دهمین روز جنگ، مردم بیدفاع غزه تحت سنگین ترین بمبارانهای ارتش اسرائیل قرار دارند. ارتش اسرائیل با محاصره کامل غزه، آوارگی یک میلیون نفر، قتل عام غیر نظامیان و ویران کردن هزاران واحد مسکونی، بمباران بیمارستان و مرکز خبرنگاران و پناهگاه های سازمان ملل، با کوچاندن اجباری مردمی که هیچ راه فراری ندارند، به بهانه مقابله با تروریستهای حماس؛ زندان بزرگ غزه را به قتلگاه مردم غیر نظامی تبدیل کرده است.

هزاران نفر هنوز زیر آوار بمبارانها قرار دارند و هیچ امکانی برای نجات آنها وجود ندارد. اداره بهداشت فلسطین تا امروز دوشنبه ١٦ اکتبر، تازه‌ترین آمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه را ٢٨٠٨ کشته و ١٠٨٥٩ زخمی اعلام کرد که بیشتر آنها را غیر نظامیان تشکیل میدهند. 

سیاست دولت اسرائیل نه "مبارزه با تروریسم"، نه سیاست "دفاع از خود"، نه پاسخ تروریسم حماس، بلکه تروریسم هوائی در ابعادی دهشتناک است. آنچه در حال وقوع است یک تروریسم سازمانیافته دولتی است. اعمال مجازات جمعی فلسطینیان است که در قاموس قوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب میشود اما هنوز با سکوت و حمایت یکجانبه دولتهای غربی روبرو است.  

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست بمباران مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی، قتل عام مردم بیدفاع غزه و آوارگی وسیع آنها توسط دولت اسرائیل را قویا محکوم میکند و از مردم آزادیخواه جهان میخواهد علیه قتل عام مردم غزه دست به اعتراض بزنند. کودک کشی و مجازات جمعی پاسخ تروریسم حماس نیست. نه اسلام سیاسی و نه هیئت حاکمه دست راستی اسرائیل، نمیخواهند مسئله فلسطین حل شود. یکی الحاق کامل میخواهد و یکی نفی دیگری. مسئله فلسطین باید حل شود و دولت مستقل فلسطینی و متساوی الحقوق برسمیت شناخته شود. این خواست بیشتر مردم در اسرائیل و فلسطین هم هست. 

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست از کارگران و مردم آزادیخواه جهان میخواهد علیه این جنگ ارتجاعی، برای توقف فوری آن، علیه سیاست قتل عام کودکان و مردم غیر نظامی و محکومیت مجازات جمعی مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل بمیدان بیایند. هیچ جنایتی جنایت دیگر را توجیه نمیکند. تروریسم دولتی اسرائیل تنها به تقویت تروریسم اسلامی خدمت میکند. مردم جهان مخالف این ترور و تحجر هستند.   

توقف جنگ بیدرنگ! 
نه به تروریسم دولتی، نه به تروریسم اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
١٦ اکتبر ٢٠٢٣- ٢٤ مهر ١٤٠٢