لندن: گزارشی از آکسیون علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 در تداوم آکسیون‌ها و حرکات اعتراضی ایرانیان مبارز خارج کشور علیه جدیدترین موج اعدام‌های وحشیانه توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، روز شنبه ۳ فوریه ۲۰۲۴ یک حرکت بزرگ اعتراضی در لندن برگزار شد.  این آکسیون از ساعت یک بعدازظهر در میدان ترافلگار اسکوئر لندن و در پایان تحصن تعدادی از فعالین سیاسی مخالف اعدام که به مدت یک هفته یک چادر در این محل بر پا کرده بودند، شروع شد.

تظاهرکنندگان بنرهای بزرگ حاوی شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و اعدام‌های دیکتاتوری حاکم بر ایران و همچنین عکس‌های بسیار بزرگ از جانباختگان جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران و اعدام‌شدگان اخیر درمحل تظاهرات مستقر کرده بودند که توجه عابرین و بازدید‌کنندگان از محل را به خود جلب می‌کرد. عابرین زیادی در محل تظاهرات توقف کرده و در رابطه با اهداف تظاهرکنندگان و شرایط جاری در ایران پرسش‌های خود را با آنان در میان می‌گذاردند و اطلاعات لازم را دریافت می‌کردند. 

در طول این آکسیون سخنرانی‌های متعددی به زبان‌های فارسی و انگلیسی ایراد شد و از جمله رفیق محمد هشی طی سخنانی ضمن توضیح موج اعدام‌های اخیر مبارزین و مخالفین توسط جلادان جمهوری اسلامی بر ضرورت همبستگی و دفاع افکار عمومی مترقی از کمپین نیروهای مبارز علیه جمهوری اسلامی و اعدام‌های وحشیانه تاکید کرد. 

در جریان آکسیون شعارهای زیادی به زبان انگلیسی و فارسی سر داده شد از جمله” مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد”، “اعدام و کشتار معترضین و تظاهر کنندگان باید خاتمه یابد”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “به شکنجه و سرکوب در ایران باید پایان داده شود”، “زنده باد انقلاب” و ….

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن به همراه سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان از زمره فراخوان دهندگان این تظاهرات بودند. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران تعداد زیادی اطلاعیه به زبان انگلیسی در میان بازدیدکنندگان از محل تظاهرات پخش کرده و با آنها در مورد شرایط جنبش اعتراضی مردم ما به گفتگو پرداختند. تظاهرات در ساعت ۳ بعدازظهر با موفقیت پایان یافت.     

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۳ فوریه ۲۰۲۴