فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن 

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در اعتراض به اعدام‌های گسترده و جنایتکارانه حکومت از جمله اعدام چهار زندانی سیاسی محمد فرامرزی، وفا آذربار، محسن مظلوم و پژمان فاتحی در روز دوشنبه ۹ بهمن، از طرف تعدادی از سازمان‌ها و فعالین حقوق بشری در کردستان فراخوان اعتصاب عمومی برای روز ۱۰ بهمن در کردستان داده شده است.  حزب کمونیست کارگری نیز مردم کردستان را به اعتصایی سراسری و قدرتمند علیه اعدام فرامیخواند.

مردم کردستان تجربه گرانبهایی از اعتصاب علیه اعدام و جنایت‌های جمهوری اسلامی دارند و اینبار نیز با اعتصاب قدرتمند خود پاسخ دندان‌شکنی به حکومت اعدام و جنایت خواهند داد. 

امروز این به آگاهی عموم مردم تبدیل شده است که اعدام یکی از مهمترین ابزارهای سیاسی حکومت علیه مردم بپاخاسته و برای ارعاب کل جامعه است. حرکات وسیعی که در سراسر کشور و در خارج کشور علیه اعدام شروع شده است همراه با اعتصاب عمومی در کردستان نقش مهمی در فلج کردن ماشین جنایت جمهوری اسلامی و در آماده ساختن فضای جامعه برای اعتصابات و اعتراضات سراسری خواهد داشت. 

از همه مردم انقلابی در سراسر کشور، از دادخواهان و زندانیان سیاسی، از دانشجویان و جوانان و زنان آزاده، از کارگران و معلمان و بازنشستگان، از نویسندگان و هنرمندان پیشرو و معترض و از همه مردمی که برای سرنگونی حکومت عزم جزم کرده‌اند میخواهیم قاطع و فعال از اعتصاب مردم کردستان حمایت کنند و اعتراضات علیه رژیم فاسد و قاتل اسلامی را هر چه بیشتر گسترش دهند. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴