دیر شده است؛ دیگه تمومه ماجرا!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب حکمتیست (خط رسمی): در آستانه سالگرد خیزش سراسری مردم ایران به دنبال قتل مهسا امینی در شهریوماه ۱۴۰۱، حاکمیت تلاش میکند که به هر شکل ممکن فضای جامعه را امنیتی کند. تلاشی عبث برای سد کردن ابراز وجود دوباره اعتراضات توده ای که پارسال در همین روزها اتفاق افتاد و زمین را زیر پای نظام اسلامی به لرزه درآورد. دانشگاه ها در این مدت یکی از کانون های سازماندهی اعتراضات رادیکال، آزادیخواهانه و برابری طلبانه علیه جمهوری بوده است.

اخیرا فشارها به بهانه سالگرد خیزش سراسری پارسال بر فعالین دانشجویی و بازداشت شدگان این خیزش افزایش یافته است. شماری از دانشجویان علامه طباطبایی، دانشگاه بهشتی و تربیت مدرس به نهادهای امنیتی احضار شده اند و تاکنون ده‌ها دانشجو از دانشگاه‌های دیگر ایران، از جمله دانشگاه‌های خواجه نصیر، تهران، امیرکبیر و فردوسی به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. بر اساس گزارش خبرنامه امیرکبیر، روز شنبه ۲۱ مرداد، دست کم ۱۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از طریق تماس تلفنی با شماره‌ی خصوصی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و دفتر پیگیری حفاظت اطلاعات قوه قضاییه احضار شده‌اند. در همین راستا، شماری از اساتید نیز به بهانه‌های «عمل نکردن به تعهدات علمی»، «کسب نکردن امتیازات قانونی ادامه خدمت» و دیگر بهانه‌های مختلف، نامه «قطع همکاری» از دانشگاه دریافت کرده‌اند.
هر کسی از دور نیم نگاهی به تحرکات این رژیم بندازد فورا متوجه میشود که ترسیده است و نمیتواند با کشتی سوراخ سوراخ خود جلوی طوفان اعتراضات گسترده و اجتماعی تاب آورد. طوفان پارسال چنان ضربه سهمگینی به بنیادهای نظام اسلامی زد که دیگر قابل جبران نیست. نعش این نظام در مقابل مردم افتاده است. در این میان، فشار به دانشجویان و اساتید برابری طلب و آزادیخواه که جز به رفتن این نظام و برپایی جامعه ای مرفه، برابر و آزاد، به چیز دیگری قاٸل نیستند، شوخی بیش نیست. دانشجویانی که به موازات کل جامعه اعلام کرده اند "جمهوری اسلامی مرده، باید دفنش کنیم"، دانشگاه هایی که امروز پرچم دار آرمانهای چپ و آزادیخواهانه شده اند، دانشجویانی که علیه تمام مظاهر اسلامی و دستگاه مذهب قد علم کرده اند و پارسال در اولین انقلاب سیاسی جهان در قرن ۲۱ حضور فعال یافته اند، و مهمتر از همه، در این روند انقلابی و ضد اسلامی پشتیبانی مردم دنیا را از خیزش ۱۴۰۱ دارند را نمیتوان سرکوب کرد. روند مذهب زدایی و انقلاب علیه تمام گوشه زوایای نظام تبعیض و خرافه در ایران مدتهاست که نه فقط در دانشگاه ها بلکه در سراسر ایران آغاز شده است. روند رهایی زن از تمام قید و بندها و برابری زن و مرد، ایستگاه سازشی ندارد. این روند در دانشگاه ها آٸینه تمام نمای جنبش بلفعل و بلقوه ای است که به وسعت ایران برای سرنگونی کامل جمهوری اسلامی در جریان است و میجوشد.  
این جنبش در جامعه هشتاد میلیونی، از خیزش پارسال تاکنون چنان وارد گود سیاست شده است که توسط هیچ نیرویی قابل حذف و قابل سرکوب نیست. دیر شده است. نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هر نیرویی که مانع حضور و دخالت سیاسی و اجتماعی این جنبش شود، جارو میشود. محال است نظام اسلامی با مشتی آخوند و سپاهی و بسیجی حریف این جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه به وسعت ایران شود. در جامعه ای که از پارسال حجاب به شکل میلیونی از سر برداشته شده و عمامه پرانی مد روز شده است، در جامعه ای که مناسک عاشورا لگدمال شده است، در جامعه که آلترناتیو "حاکمیت شورایی" به اهتزاز درآمده است و طبقه کارگر وارد گود سیاست شده است، نه فقط جمهوری اسلامی بلکه کل دستگاه دین و مذهب دیر یا زود جارو خواهد شد.
تقلای حاکمیت در سالگرد خیزش سراسری مردم ایران، پوچ و عبث است. بیخود زور میزند. تاریخ به عقب برنمیگردد و حریف این جنبش، چه در دانشگاه ها و چه در خارج از محیط های دانشگاهی نمیشود. پیام دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران در سالگرد خیزش سراسری مردم ایران اینست: ما موجیم! بساط تان را دوشادوش بقیه مردم ایران، متحدانه جمع میکنیم! "دیگه تمومه ماجرا"!
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۱۹ اوت ۲۰۲۳
https://hekmatist.com/fa/index.php/etelaeye/230819e