در گرامیداشت سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی): سالگرد شهریور ۱۴۰۱ سرآغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در راه است. خیزش توده ای که نه فقط جامعه ایران که کل مردم جهان را متوجه جایگاه مهم تحولات سیاسی و اجتماعی از دریچه جنبش رادیکال و انقلابی مردم  برای تغییرات ریشه ای در ایران کرد.

همه چیز گواه اینست که سرها و امیدها به سمت آینده خیزش مردم ایران، به سمت طبقه کارگر و زنان و جوانان آزادیخواه چرخیده است. جنبشی که همبستگی قدرتمند مردم متمدن بویژه در جوامع غربی را به سوی خود جلب کرده است. خیزشی که هنوز آثار لرزه اش بر اندام حاکمین محسوس است.
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی) به پیشواز سالگرد این خیزش رادیکال و انقلابی میرود و همه ایرانیان آزادیخواه، مردم مترقی حامی این خیزش در جوامع غربی، اتحادیه های کارگری و سازمانهای سوسیالیست و انساندوست در این جوامع دعوت میکند که در سالگرد این خیزش آزادیخواهانه و برابری طلبانه همراه با ما و مردم ایران باشند.
برنامه های ما به مدت یک هفته از ۱۳ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ در اشکال متنوع در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی برگزار میشوند. جزییات برنامه ها متعاقبا به اطلاع عموم میرسد.
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)
۲۷ ژوٸیه ۲۰۲۳