این جنگ ما نیست

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اسرائیل، دولت نظامی آن و نتانیاهو پس از قتل عام و نسل کشی از مردم بیگناه غزه، در بن بست داخلی و بین المللی، تلاش میکند که با کشاندن دامنه جنگ و تخاصمات نظامی به سایر کشورهای منطقه، بخصوص ایران، پای ناتو، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا را در حمایت از خود، به خاورمیانه بکشد و خود را از انزوا بین المللی نزد حتی متحدین سنتی و تاریخی خود در جوامع غربی خارج کند.

حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه و کشتن تعدادی از مهره های جمهوری اسلامی، حمله ای که اسرائیل نه از سر قدرت که از سر استیصال به آن دست زده است، به موجی از ارعاب، پروپاگاندهای جنگی میان اسرائیل، آمریکا و ایران دامن زده است.
 
در این واقعیت که هیچیک از قدرت های  منطقه ای  و جهانی، از جمله آمریکا و ایران، خواهان گسترش عملیات نظامی در کیس جنگ اسرائیل با میلیونها مردم فلسطینی به منطقه نیستند، تردیدی نیست. گسترش عملیات نظامی و میلیتاریستی در خاورمیانه، که در آن هیچیک از قدرت های جهانی و منطقه ای نه توان و نه امکان کنترل آن را دارند، در دستور کار هیچیک از قدرت های منطقه ای جز اسرائیل نیست.  با این وصف اعلام حمایت بی قید و شرط آمریكا از اسرائیل در صورت رودررویی با ایران از زبان رئیس جمهوری آمریكا نه تنها چك سفید به دولت نتانیاهو بلكه و بعلاوه مسئولیت مستقیم بایدن و دولتش در قبال هر اقدام جنگ طلبانه دولت اسرائیل است.
 
با این وجود، این فضای ارعاب و پروپاگاند جنگی، از همه طرف، مردم در ایران، اسرائیل و سایر کشورها در منطقه، و جهانیان را میتواند مرعوب کند. فضای جنگی موجود مانع پیشروی جنبش عظیم مبارزاتی است که در سراسر جهان علیه اسرائیل و حامیان او بپاخواسته است و با راه حل سیاسی خود، تلاش میکند که ماشین جنگی فاشیستی اسرائیل را افسار بزند.
 
عملیات نظامی اسرائیل، نسل کشی بیشتر از مردم غزه، تلاش برای جلب حامیان سنتی برای دخالت نظامی در خاورمیانه و ... عملیات "انتحاری" حکومتی است كه جهانی علیه اش بپاخواسته است. هیچ درجه از تحریکات نظامی و تروریستی به خروج اسرائیل از بن بست و انزوای جهانی و به تخفیف بحران سیاسی در داخل اسرائیل کمک نخواهد کرد.
 
بایکوت تسلیحاتی و نظامی، بایکوت سیاسی و دیپلماتیک، بستن سفارت خانه ها و قطع پای عوامل فاشیست صهیونیسم در همه کشورهای جهان، پاسخ سیاسی است که بشریت متمدن در مقابل جهانیان گذاشته است تا یک بار برای همیشه جهان را از میدان بازی میلیتاریسم جهانی به رهبری آمریکا، نجات دهد و به فاجعه غزه پایان دهد.
 
پروپاگاندهای نظامی متقابل جمهوری اسلامی و سنگ "دفاع از مردم فلسطین" را به سینه زدن، تبدیل کشمکش خود با دولت اسرائیل به کشمکش بر سر "حق مردم فلسطین"، تنها و تنها حربه ای برای کسب موقعیت در مذاکرات و دیپلماسی جهانی و وسیله ای برای  ساکت کردن مردم و کاهش فشار جنبش اعتراضی سراسری است که علیه اش در میدان است. این جنگ مردم در ایران نیست! این جنگ ما در ایران نیست! پروپاگاندهای نظامی جمهوری اسلامی، کمترین ربطی به بی حقوقی مردم فلسطین ندارد.
 
مردم در ایران، طبقه کارگر و جنبشهای پیشرو آن، بخشی از بشریت متمدنی است که برای حل معضل فلسطین، یک پاسخ مشترک سیاسی دارند. حل معضل فلسطین کار بشریت متمدنی است که تا امروز اسرائیل را به انزوای گسترده جهانی دچار کرده است و قادر است آن را حل کند. فضای میلیتاریستی از طرف قدرتهای ارتجاعی منطقه و جهانی تلاشی برای به سکوت کشاندن مردم آزادیخواه در سرتاسر جهان است. علیه این فضا باید با تمام قدرت ایستاد!
 
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۱۱ آوریل ۲۰۲۴