اطلاعیه شماره 5: لیستی از اتهامات پوچ و دروغین وارده وزارت اطلاعات به زندانی تیفور سلیمی بابامیری!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

برای افکار عمومی، نظر به اینکه تیقور سلیمی بابامیری در جریان شکنجه های مخوف قریب به سه ماه در انفرادی وزارت اطلاعات از ناحیه گوش و چشم و کتف آسیب جدی دیده و دوبار هم سکته کرده، و اداره اطلاعات نتوانسته ایشان را با زور و شکنجه وادار به اتهامات وارده کند. نهایتا نتیجه سناریوهای سوخته و پرونده سازی ایشان به اینجا ختم گردیده که این اواخر لیستی بالا بلند از اتهامات پوچ و بی اساس علیه وی سر هم بندی شده و به ایشان ابلاغ گشته مشروط به اینکه حق اعتراض به فتوای صادره را دارد.

و هر چند تیفور در مهلت مقرر ده روزه حق اعتراض، طی نامه ای مشروح به این اتهامات اعتراض نموده و آنرا  شدیدا تکذیب کرده و رونوشت آنرا برای این فتوا صادر کنندگان ارسال نموده، اما تا کنون از نتیجه اعتراضش به این اتهامات سرهم بندی شده دروغین در بی خبری کامل بسر میبرد. ضمنا دادیار پرونده چند هفته قبل به ما خانواده تیفور ابلاغ کرده بود پس از هشت ماه، قرار بازداشت موقت ایشان به اتمام خواهد رسید، اما پس از گذشت نو ماه و چند روز کماکان در بازداشت موقت بسر میبرد و ریاست زندان دریا بنا بدستور مقامات اطلاعات تیفور را از ابتدائی ترین حق و حقوق انسانیش اعم از معالجه پزشکی و داشتن وکیل محروم نموده، تا با فشارهای روانی وارده بر ایشان این اتهامات سخیف و دروغین را ذهی خیال باطل بپذیرد.
مردم آزاده ایران!
زندانیان به گروگان گرفته شده و ما خانواده هایشان در این روزهای سخت و دشوار بیشترین امید را به شماست بسته ایم تا با فشرده تر کردن اعتراض و نارضایتی نگذارید حق و حقوق زندانیان دربند لگدمال گردد. انتظار می رود این روزها بیش از پیش در کنار خانواده زندانیان باشید و آنها را همراهی کنید. می طلبد صف آزادیخواهی و برابری طلبی در خارج از کشور هم بر حمایتهای همه جانبه خود جهت آزادی بی قید و شرط و فوری زندانیان در بند بیشتر و بیشتر مصر باشد.
از سوی خانواده تیفور سلیمی بابامیری
08.12.2023