اطلاعیه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در سالگرد نهضت زن، زندگی، آزادی!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

هم میهنان؛  انجمن ما همگام با دیگر تشکل های چپ و دموکرات سالگرد خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی را ارج می دارد!
در بزرگداشت این خیزش سراسری و بیاد جانباختگان راه آزادی، بدلیل تداخل زمانی آکسیون پاریس با تظاهرات «مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران» و سمینار جشن اومانیته و عدم موافقت پلیس با زمان پیشنهادی ما، انجمن ما از تظاهرات و همچنین سمینار جشن اومانیته در مورد ایران، حمایت کرده و در آنها شرکت میکند. 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس
جمعه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۲