اخبار نفت:شماره ۴۶- ۴۷ :  کارگران رسمی نفت در فلات قاره در بهرگانسر به اعتراضات ادامه میدهند و چند مطلب دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

روز ۲۸ آذر کارگران رسمی شرکت نفت فلات قاره در بهرگانسر دراعتراض به تعیین سقف حقوق و کاهش سطح حقوقهایشان و برای پیگیری مطالباتشان تجمع و اعتراض کردند.  ناحیه نفتی بهرگان شامل میدان‌های نفتی هندیجان، بهرگانسر، سروش و نوروز است. یک عملکرد آن ساخت نفت سنتزی و صادرات آن به پالایشگاه‌های آبادان، اصفهان و تهران است. نزدیک به سه ماه است که کارگران رسمی صنعت نفت که شاهرگ اقتصادی حکومت است در اعتراض به این تعرضات و بی پاسخ ماندن مطالبات خود در اعتراض بسر میبرند.

حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت سی ساله حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی، مطالبات سراسری اعلام شده کارگران رسمی نفت هستند. از اعتراضات کارگران نفت وسیعا حمایت کنیم. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۸ آذر ۱۴۰۲،  ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳

اخبار نفت:شماره ۴۷
تجمع و اعتراض کارگران رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
اعتراضات کارگران رسمی نفت ادامه دارد. روز ۲۹  آذر کارگران رسمی شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در ادامه  اعتراضات خود به تعرضات معیشتی حکومتی و برای پیگیری مطالبات خود، دست به تجمع زدند. 
کارگران رسمی نفت خواهان حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت سی ساله حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی، هستند و این خواستها را بطور سراسری اعلام کرده اند. مطالباتی که بر دست نوشته های این کارگران در تجمعاتشان نقش بسته است. 
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری با تولید روزانه حدود ۶۱۵ هزار بشکه نفت خام، سومین تولیدکننده نفت زیرمجموعه مناطق نفتخیز جنوب و یک کانون داغ اعتراضات کارگران رسمی نفت است.  از اعتراضات کارگران نفت این شاهرگ مهم اقتصادی جمهوری اسلامی وسیعا حمایت کنیم. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۹ آذر ۱۴۰۲،  ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳

از تجمع بازنشستگان در ۴ دیماه وسیعا حمایت کنیم!

تمام بخشهای بازنشستگان برای ۴ دی‌ماه فراخوان به تجمع در تهران در برابر صندوق تامین اجتماعی  داد‌ اند. بازنشستگان خواستهای بحق و بسیار بجایی دارند. در سنین بالا طبعا آنها بیش از هر زمان به آسایش، به رفاه، به درمان، و کلا به خیال آسوده و زندگی بدون دغدغه نیاز دارند. همه اینها را حکومت و مفتخوران حریص حاکم از آنها و از همه مردم گرفته‌اند. مافیای حاکم با بالا کشیدن معیشت بازنشستگان، با اختلاس و دزدی، با دستبرد به صندوق‌های بازنشستگی، با گرانی هر روزه که رمق همه مردم را گرفته است، خواب راحت را از میلیون‌ها بازنشسته در این کشور گرفته و زندگی را بر آنها تلخ کرده است. 
بازنشستگان امروز با فریاد شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد، "اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد" و متحد کردن صفوف مبارزاتی جمعیت میلیونی خود پرچم اتحاد کارگری و اتحاد همه مردم را بدست گرفته اند.  
بازنشستگان هر روز در خیابانها علیه تعرضات حکومتی می جنگند و فریاد میزنند. بازنشستگان با فریاد درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید، همه مردم را به حمایت فرا می خوانند. فریاد بازنشستگان فریادی است برای زندگی. فریادی است برای رفاه و آسایش. فریادی است برای آزادی و زندگی انسانی برای تک تک انسانها. این فریاد اعتراض همه مردم این کشور علیه حکومت اسلامی سرمایه داران است که از گلوی بازنشستگان بیرون می آید. 
۴ دیماه روز اعتراض سراسری و گسترده بازنشستگان است. از آنها فعالانه دفاع کنیم.  
حزب کمونیست کارگری 
۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳


فراخوان بازنشستگان به تجمع بزرگ سراسری برای ۴ دیماه
بیست و نهمین هفته اعتراضات سراسری بازنشستگان کشوری 
بخش های مختلف بازنشستگان از جمله بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و فولاد  برای ساعت صبح روز چهارم دیماه  در اعتراض به وضع بد معیشتی و برای پیگیری مطالبات خود به تجمع بزرگ و سراسری در مقابل سازمان برنامه و بودجه فراخوان داده اند.  بازنشستگان فولاد همچنین برای ساعت ۹ صبح سوم دیماه برای بلند کردن صدای دادخواهی خود علیه تعرضات معیشتی حکومت و بی پاسخ ماندن مطالباتشان تجمع خواهند داشت. این فراخوانها نشانگر فضای انفجاری در میان جمعیت میلیونی بازنشستگان و اتحاد مبارزاتی آنهاست. بازنشستگان با شعارهایی چون "اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد"، و "شاغل و بازنشسته اتحاد" کل جامعه را علیه فقر و بی تامینی به مبارزه فراخوانده و پرچم اتحاد طبقاتی کارگری را بدست دارند.
 اجرای همسان سازی و افزایش حقوقها به بالای خط فقر سی میلیون، درمان رایگان، پایان دادن به اختلاسها و چپاولها و باز گرداندن پولهای به سرقت رفته به صندوق های بازنشستگی،  توقف تعرضات معیشتی حکومت تحت عناوینی چون پرنامه توسعه هفتم و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و آزادی معلمان و کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی خواستهای مشترک و سراسری بازنشستگان است که بارها آنها را در تجمعاتشان فریاد زده اند. بازنشستگان صدای رسای اعتراض همه مردم هستند . حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع  از خواستها و مبارزات بازنشستگان همه  مردم را به همبستگی با فراخوانهای اعتراضی آنان برای روزهای سوم و چهارم دیماه فرا می خواند. 
گفتنی است که امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه بازنشستگان کشوری شامل معلمان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته  در اعتراض به فقر و بی تامینی و برای پیگیری مطالباتشان در مقابل صندوقهای بازنشستگی تجمع کردند. بنا بر گزارشات دریافتی تا کنون این تجمعات  در  چندین شهر از جمله اهواز،  کرمانشاه، شیراز، همدان و سنندج برگزارشده است.  در اهواز بازنشستگان با شعار "اتحاد اتحاد، علیه فقر و فساد" صدای اعتراض کل جامعه علیه فقر و بی تامینی را فریاد زدند و همگان را به اتحاد مبارزاتی فراخواندند. بازنشستگان همچنین شعار میدادند:"بازنشسته به پا خیز، برای رفع تبعیض".
در کرمانشاه یکی از بازنشستگان علیه فقر و بی درمانی و بدتر شدن هر روز بیشتر وضع زندگی بازنشستگان سخنرانی کرد و بر پیگیری مطالبات تاکید کرد و سخنان پرشور او با کف زدن جمعیت همراه شد. در این حرکت اعتراضی بازنشستگان با شعارهای "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد" بر آزادی فوری معلمان و کارگران زندانی تاکید کردند. در کرمانشاه بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای استان برای ساعت ده صبح روز سوم دیماه  به تجمعی سراسری مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی فراخوان داده اند . در سر سخن ین فرخوان آمده است: " درد مشترک ،  فریاد مشترک می طلبد . همه با هم خواهیم آمد".
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۸ آذر ۱۴۰۲،  ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳

 


تایید حکم حمید نوری در دادگاه استیناف سوئد،
ضربه دیگری به جمهوری اسلامی 

امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، دادگاه استیناف سوئد حکم حبس ابد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت را به جرم مشارکت در جنایات مدهش جمهوری اسلامی در تابستان خونین ۶۷، مجددا تایید کرد. این یک پیروزی مهم برای جنبش دادخواهی و انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی است که در روزهای اخیر بواسطه اعطای جایزه صلح نوبل و جایزه آزادی بیان پارلمان اروپا به فعالین انقلاب زن زندگی آزادی، بار دیگر در صدر اخبار جهان بوده است. 

۳۵ سال پیش در آن تابستان سیاه وقتی جلادانی چون رئیسی و نوری به دستور خمینی، پیشقراول جنبش کثیف و خونخوار اسلام سیاسی، هزاران زندانی سیاسی را دسته دسته به دار می‌کشیدند و در گورهای دسته‌جمعی خاک میکردند، سکوتی مرگبار حاکم بود و حتی خانواده‌های این عزیزان هم نمی‌دانستند بر فرزندان دلبندشان چه میرود. اکنون تمام جهان روز به روز بیشتر متوجه اهمیت تلاش و مبارزه مردم ایران برای رهایی خود و جهان از شر جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی شده است و تحت تاثیر انقلاب زن زندگی آزادی کمیسیون تحقیق ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی به کار افتاده است. محاکمه حمید نوری و محکومیت آن آغاز راهی است که در ادامه و به همت مبارزه و انقلاب مردم ایران باید به محاکمه تک تک سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و تحمیل آپارتاید جنسیتی در ایران منجر شود. 

حزب کمونیست کارگری دست تک تک کسانی که در دستگیری و محاکمه حمید نوری و انعکاس آن در ایران و جهان نقش ایفاء کردند را به گرمی میفشارد و یکبار دیگر بر عزم خود در تلاش برای بایکوت جهانی جمهوری اسلامی و راندن آن به موقعیتی شبیه رژیم آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی تاکید میگذارد.   

سرنگون باد جمهوری اسلامی!
زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی!

حزب کمونیست کارگری ایران 
۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳