آذر مدرسی: به نمایندگان، اعضا و فعالین حزب

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

رفقای عزیز! با گرمترین درودها
طبق روال همیشگی با پایان انتخابات پروسه تدارک سیاسی کنگره رسما در دستور نمایندگان و همه اعضا و فعالین حزب قرار میگیرد. کنگره بعنوان بالاترین و عالیترین ارگان حزبی به مهمترین مسائل پیشاروی حزب خواهد پرداخت. از اینرو  کنگره امکانی است برای تاثیرگذاری تک تک ما بر سیاستها، اولویتها و جهتی که حزب باید برای تحکیم موقعیت خود و پیشروی جنبش کمونیستی و کارگری، طی کند.

با توجه به تنوع مسائلی که در دستور کنگره قرار میگیرد و زمان محدودی که کنگره دارد، از همه رفقا و بخصوص نمایندگان انتظار میرود که از هم اکنون تلاش کنند مهمترين مسائلی که کنگره بايد به آنها بپردازد، اسنادی که بايد مورد بررسی قرار بگیرد و تصويب شود را از قبل به اطلاع نمايندگان کنگره رسانده باشند.
دو سال از کنگره دهم حزب میگذرد. در این دو سال صحنه سیاسی و اجتماعی جهان و ایران تغییرات اساسی و تعیین کننده ای کرده است. ایران صحنه خیزشی توده ای و انقلابی برای آزادی و رفاه و برابری بود. خیزشی که مهر خود را بر سیمای سیاسی- اجتماعی ایران، بر درجه ‌آمادگی مردم برای دست بردن به تغییرات بینادی به قدرت خود، به توازن قوا میان مردم و حاکمیت، به موقعیت کارگر و زن در جامعه، به جنبشهای سیاسی و احزاب و نیروهای سیاسی و موقعیت آنان در ایران زد. امروز همه ما با جامعه و مردم دیگری روبرو هستیم. جامعه ای پولاریزه و به چپ چرخیده! که سیمای آن تماما از قبل متفاوت است. امروز زن، جوان، کارگر و اقشار محروم با حساسیت، دقت و هوشیاری بسیار بالاتری به جنبشها و احزاب سیاسی نگاه میکنند، آنها را می سنجند و رابطه خود را با این جنبشها و احزاب تعریف میکنند. قطعا کنگره یازدهم حزب و مباحث آن باید با اتکا به این مولفه ها آینده و اولویتهای حزب، راههای دخالتگری فعالتر و موثرتر حزب و راههای پیشروی جنبش کمونیستی و کارگری را تعیین کند.

به رفقا و فعالین حزب در ایران

رهبری حزب به سنت و روال همیشگی تمام تلاش خود را برای تضمین دخالت فعال و موثر شما در مباحث کنگره خواهد کرد. عدم حضور فیزیکی شما در کنگره قطعا به معنی عدم دخالت سیاسی شما در مباحث کنگره نخواهد بود. ما و همه نمایندگان حاضر در این اجلاس مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما، چه در رابطه با ارزیابی از سیاستها و فعالیتهای حزب طی دو سال گذشته و چه در رابطه با سیاستها، اولویتها و پراتیکی که باید در دستور حزب پس از کنگره قرار بگیرد، هستیم.    
 
رفقای عزیز
شرط برگزاری موفقیت آمیز کنگره، آمادگی از پیشی همگی ما، بویژه نمایندگان، و دخالت فعال در مباحث کنگره، چه در بررسی اسنادی که به کنگره ارائه میشود و چه تهیه اسناد پیشنهادی در رابطه با مسائلی که باید در دستور کنگره و حزب قرار بگیرد، است. 
از طرف رهبری حزب همه رفقا را به ایفای نقشی فعال و جدی در این دوره دعوت میکنم.

دست همگی شما را صمیمانه میفشارم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.
آذر مدرسی  
۱۲ مارس ۲۰۲۴