٣۵مین سالگرد به خون خفتن جانفشانان راه آزادی و سوسیالیزم، در قتل عام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، و در آستانه‌ی اولین سالگرد خیزش انقلابی ژینا

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

با درود و بر همگی، دوستان و رفقای گرامی، در ٣۵مین سالگرد به خون خفتن جانفشانان راه آزادی و سوسیالیزم، در قتل عام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، و در آستانه‌ی اولین سالگرد خیزش انقلابی ژینا،   در  تحصن سه روزه‌ی آمستردام  لطفن در صورت امکان سعی کنید در کنار هم باشیم و در پخش این آفیش ما را لطفن یاری دهید! سپاسگزارم!  ج. امیری