۲۵ شهریور، ۱۶ سپتامبر، روز مهسا (ژینا)

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 روز طنین زن زندگی آزادی  در خیابانهای جهان!و یک مطلب دیگر: سالگرد انقلاب قهرمانانه مردم ایران، انقلاب زن زندگی آزادی فرا میرسد.  در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، قلب پرشور مهسا (ژینا) امینی در اثر شکنجه و ضرب و شتم ماموران حجاب حکومت اسلامی از حرکت باز ایستاد و ایران را یکباره خشم و انقلاب فراگرفت. این سرآغاز انقلابی سراسری و فراگیر با شعار "زن، زندگی، آزادی" شد که جهان را به وجد آورد و به احترام واداشت.  انقلابی که اولین انقلاب زنانه تاریخ بشر نام گرفت. انقلابی که علیرغم وحشیانه ترین سرکوب ها و قتل صدها تن از عزیزترین فرزندان مردم و زخمی و زندان کردن هزاران نفر دیگر، همچنان در عمق جامعه ایران جریان دارد.

 اکنون که سالگرد شروع این انقلاب نزدیک میشود مردم ایران چه در داخل و چه در خارج کشور در تدارک گرامیداشت هرچه باشکوهتر این روز و تداوم گسترده تر انقلاب خویش اند. این روزی است که از سقز و سنندج و تهران و شیراز و زاهدان گرفته تا لندن و پاریس و ونکوور و سیدنی شعار زن زندگی آزادی در خیابانها طنین خواهد انداخت. این روزی است که وحشت مرگ بر سرتاپای جمهوری اسلامی خواهد انداخت و به همه قدرت های جهان یادآور خواهد شد که مردم ایران عزم جزم کرده اند تا خود و جهان را از شر جمهوری اسلامی رها کنند.

حزب کمونیست کارگری با تمام قوا برای برگزاری هرچه باشکوهتر سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی، روز مهسا (ژینا) تلاش میکند. در خارج کشور ما همراه با ایرانیان مقیم کشورهای مختلف در تدارکیم تا شهرهای مختلف جهان مراسم ها و تظاهرات هایی در گرامیداشت ۲۵ شهریور، ۱۶ سپتامبر، برپاکنیم. از همه ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان دعوت میکنیم تا بهر شکل ممکن با ابتکارات مختلف و بویژه برپایی تظاهرات ها سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی را گرامی بدارند و همراه با مردم انقلابی در داخل کشور عزم خود را برای تداوم مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام کنند.

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی
سرنگون باد جمهوری اسلامی

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست کارگری ایران 
۱۷ آگوست ۲۰۲۳

 

حدود یکماه به سالگرد انقلاب مهسا “ژینا” امینی باقیست. فعالین و دوستداران انقلاب “زن زندگی آزادی” در  داخل و خارج کشور در تدارک بزرگداشت این روز بزرگ هستند. این روز را می شود و باید  به یکی از روزهای تعطیل رسمی و سراسری در تاریخ آینده ایران به ثبت رساند و بزرگ داشت!
در داخل کشور شعارهای بزرگداشت مهسا طنین افکنده و خیل عظیمی از افراد و جریانات در تدارک بزرگداشت این روز هستند. در خارج کشور  نیز نیروها و فعالین مختلف در ده ها شهر اعلام برنامه کرده اند. همین آماده باش برای دور دوم انقلاب حکومت اسلامی و همه مزدورانش  را وحشت زده تر کرده است.

واحدهای خارج کشور حزب کمونیست کارگری نیز بیشترین سعی و تلاش خود  را خواهند داشت تا در کنار حامیان و دوستداران  انقلاب مهسا با  نیروها و افرادی که در این راستا فعالند از خواسته های انقلاب مردم دفاع کرده و در تدارک سازماندهی اعتراضات هر چه وسیع تر در خارج از ایران هستند.

حزب ما همه مخالفین رژیم و حامیان انقلاب زن زندگی آزادی را به صفی متحد و در کنار هم در این روز علیه رژیم دعوت می کند. خارج کشور باز می تواند صف های متحد و یکپارچه حامیان انقلاب را در ظرفیت های هزاران و ده ها هزار نفره  به میدان بیاورد و قدرتی باشد تا به همه دولت ها نشان بدهد انقلاب ایران تا سرنگونی این حکومت جنایتکار به پیش می تازد.

یک اقدام بازدارنده حکومت اخطار به خانواده های جانباختگان و  فعالین ضد حکومتی است که در خانه بمانند و دست به اعتراض نزنند. در راستای این سیاست، از وحشت خروش مجدد انقلاب زن زندگی آزادی از  پدر  مهسا خواسته  که در بزرگداشت مهسا مراسم نگیرند! پدر مهسا البته با شهامتی مهساگونه جواب داده است که: “جون من از جون دخترم مهسا عزیزتر نیست. یک مرگ پیش دارم و یک جون. دخترم کجا رفت منم همانجا خواهم رفت، پس سالگرد خواهم گرفت  تازه از همه جهان هم بهم پیام دادن و اعلام آمادگی و همبستگی کردن و من هم با دیده منت قبول کردم و سالگرد خواهم گرفت”.

همراه با پدر و خانواده زنده یاد مهسا  و ده ها فراخوان و صدها جریان در داخل و خارج از ایران “همه با هم” انقلاب مهسا را شعله ورتر کنیم.