به مردم آزادیخواه ایران: در مورد اعلام اجرای حكم اعدام در ملاء عام

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 حزب حكمتیست (خط رسمی): مردم آزادیخواه ایران!  اخیرا رسانه های رسمی جمهوری اسلامی به نقل از "سید كاظم موسوی رئیس دادگستری فارس"، اعلام كرده اند، حكم اعدام دو نفر از متهمین حادثه "شاهچراغ" به زودی در خیابان ۹ دی شیراز اجرا میشود. نفس اعلام این تصمیم در ادامه اعدام دهها نفر از معترضین و "متهمین" در چند هفته گذشته، بیان افسارگسیختگی حاكمیت، بربریت آشكار آنها، تعرض به حق حیات و توهین به شعور مردم ایران است.

مستقل از اینكه متهمین پرونده "شاهچراغ" چه كسانی هستند، اینكه این افراد "جرمی" مرتكب شده اند یا نه، اعلام اینكه، نه تنها آنها را به قتل می رسانند و اعدام میکنند که بعلاوه آنها را وحشیانه و قرون وسطایی در ملاء عام اعدام خواهند كرد، هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در میان مردمی كه به توحش و بربریت، به فقر و گرسنگی، به بی حقوقی، به زن ستیزی و استبداد سیاسی معترض اند، ندارد.
اعلام این تصمیم در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، عكس العمل حاكمیت در مقابل اعتراض وسیع این مدت به مجازات اعدام است. بی تردید با اعدام هر انسانی پرونده جنایات حاكمین قطور تر و نفرت تلنبار شده ما مردم آزادیخواه بیش و بیشتر خواهد شد.
اما دولت و قضات جنایتكار جمهوری اسلامی را قبل از وقوع جنایت باید از كرده خود پشیمان کرد و افسار جنون جنایت شان را کشید! باید علیه این بربریت و این وقاحت و دهن كجی به مردم آزادیخواه مخالف مجازات اعدام، این تعرض به حرمت انسان، به شعور دهها میلیون انسان حق طلب در این جامعه، وسیعا ایستاد و اعتراض كرد. باید قضات جنایتكار و دولت و جانیان را از تصمیم خود پشیمان كرد.
اعدام جمهوری اسلامی را نجات نمیدهد! این را حكام فهیمده اند. آنها برای نجات لاشه متعفن حكومت، در آخرین خندق و با اعدام و جنایت، از خود دفاع میكنند. این آخرین سنگر توحش این جانوران در قدرت را باید بر سرشان خراب كرد. مقابله با اعدام و شكل دادن به صف وسیع اعتراضی، با رهبری و دخالت سخنگویان و نمایندگان خود، راهی است برای مقابله با این توحش و بعلاوه راهی است برای به میدان آوردن نیروی عظیم و لایزال ما.
باید در همه شهرها و مراكز كاری و اداری، در مراكز كارگری و تحصیلی، در محلات و میادین اصلی شهرها، در مقابل دادگاه و مجلس و ادارات دولتی، علیه مجازات اعدام تجمع كرد و خواهان لغو فوری آن شد. هر جا و هر زمان حکم اعدامی صادر کردند، و یا خواستند كسی را به پای جوخه اعدام ببرند، هر زمان جسارت كنند در حضور مردم كسی را اعدام كنند، باید محل اجرای احكام اعدام به میدان تجمعات وسیع توده ای علیه آنها و با خواست لغو احكام و لغو مجازات اعدام روبرو شوند.
مردم آزادیخواه!
اعدام جمهوری اسلامی را نجات نمیدهد و بازگشت توازن قوای میان ما و حاكمیت به قبل از شهریور ۱۴۰۱ محال است. دست زدن به اعدام و دستگیری و پرونده سازی های اخیر، بیان موقعیت به هم خورده و صفوف از همه پاشیده بالا است. جنبش علیه اعدام در ایران قوی و وسیع است. این روزها همه جا شاهد اعتراض علنی به احكام اعدام جمهوری اسلامی و تهدیدات طیف وسیعی از مردم خشمگین برای مقابله عملی با آن، بوده ایم.
این جنبش میتواند و باید وسیع تر و توده ای تر، صاحب سخنگو و رهبران علنی خود شود و برای عقب نشاندن این دشمن زخمی، توسط آنها هدایت شود. هیچ حاكمیتی نمیتواند مانع تجمع وسیع مردمی باشد كه خواهان لغو مجازات اعدام اند. هیچ دادگاهی نمیتواند سخنگویان و نمایندگان چنین تجمعاتی را دادگاهی كند و به بند بكشد. هیچ چیز مشروع تر، انسانی تر و متمدنانه تر از سازماندهی و هدایت مبارزه علیه اعدام، نیست! باید دست بکار شد! باید تا دیر نشده است اجازه نداد فرزند هیچ خانواده دیگری، هیچ شهروندی به هیچ دلیل و بهانه ای پای چوبه های دار برود، در خفاء یا در ملاء عام توسط حکومت به قتل برسد!
موقعیت جمهوری اسلامی چندان محکم نیست که از خشم مردم از این جنایات جان سالم بدر ببرد! ما باید كاری كنیم كه همه بخشهای مردم شریف و مخالف گرفتن حق حیات، همه مخالفان مجازات اعدام به ما بپیوندند.
جمهوری اسلامی و قضات جنایتكار آنها را از جمله در استان فارس باید از كرده خود، از تصمیم به اعدام در ملاء عام و از صدور و اجرای احكام اعدام بطور کلی پشیمان كرد.
باید شمشیر كشتار و جنایات را از دست قاتلین مردم گرفت. باید چوبه های دار را بر سرشان خراب كرد. باید بفهمند اجرای هر حكم اعدامی مساوی است با تجمعات وسیع توده ای و سراسری ما و دست از سرشان برنمی داریم! باید بدانند سراسر ایران در مراكز شهرها، در محلات، مراكز كارگری، تحصیلی، ادارات و بیمارستانها، و همه جا به محل اعتراض وسیع ما علیه مجازات اعدام تبدیل میشود. ما میتوانیم و باید هوشیارانه نیروی وسیع و توده ای خود را علیه این توحش به میدان آوریم.
حزب حكمتیست (خط رسمی)
۳ خرداد ۱۴۰۲- ۲۴ مه ۲۰۲۳
https://hekmatist.com/fa/etelaeye/230524a