فراخوان عمومی: جلوی اين آدم ربایی اشکار، بايد ایستاد و فریاد زد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

سپیده ما را در جلوی چشمان خانواده و مردم نگران ربودند! ایرانیان آزادیخواه، گوتنبرگ و حومه! بار دیگر برای دفاع از مبارزات مردم ایران و جنبش زن- زندگی -آزادی روز شنبه (۱۸) مارس ساعت ۱۳به همراه شما در خیابان خواهیم آمد! اعتراض ما به آدم ربایی و دزدیده شدن سپیده قلیان ، مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان و زندانی سیاسی است که بعدازظهر چهارشنبه بعد از سال ها زندان ماندن اززندان آزاد گردید ، با سردادن شعار« خامنه ای ضحاک، میکشیمت زیر خاک ! » خشم آتش به اختیاران نظام را برانگیخت، ساعاتی بعد پنجشنبه شب دربرابرچشمان مادر- پدروبرادرونگرانی مردمی چند که ناظربراین آدم ربایی بودند، تلفن های دستی همه را با خود بردند تا هیچ ردی ازجنایت داعش گونه خود بجای نگذارند. امروز چشمان منتظر خانواده و مردم ما در داخل و خارج کشور نگران اوست.

انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ به روال حضورهفتگی فعالانش درخیابان، این هفته روز ۱۸ مارس ساعت ۱۳ درهمراهی با فراخوان فعالان ( کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران - گوتنبرگ )، درمیدان برنس پارکن تجمع می کنیم تا براین آدم ربایی یورش بریم و به دفاع از موجودیت مبارزات زنان و دختران جامعه و جنبش زن - زندگی - ازادی برآییم .
مکان: میدان برنس پارکن شهر گوتنبرگ
زمان: شنبه ۱۸مارس ساعت ۱۳ یک بعدازظهر
شماره تلفن های تماس:
مهوش رشیدی بیرگانی: 0703219151
نسیم محمدی: 0736866054
امید محمدیه: 0735823334
زینب طاهری : 0720424665
زنده باد آزادی و برابری / زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندان، شکنجه، اعدام ملغی باید گردد!
مرگ بر رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران!
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد
مارس ۲۰۲۳