حزب حکمتیست( خط رسمی):۸ مارس؛ ایران زیر پای جنبش عظیم برابری زن

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

روز جهانی زن در سراسر جهان شاهد مراسم ها، تجمعات و تظاهرات های گسترده علیه بی حقوقی زن و برای برابری كامل زن و مرد در همه شئون زندگی بودیم. در این روز پایتخت های كشورهای مختلف و هزاران شهر به مركز تجمعات مختلف در گرامیداشت روزجهانی زن تبدیل شد. زنان و مردان آزادیخواه در این تجمعات با سخنرانی ها، شعارها و با در دست گرفتن بانرهای همراه، صدای اعتراض به بی حقوقی زن و تاكید بر جهانشمولی حق زن و خواست برابری كامل زن و مرد را متحدانه فریاد زدند.
روز جهانی زن در ایران رنگ تحولات این دوره در دفاع از حق زن و برای آزادی و برابری را بر خود داشت. روز چهارشنبه ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند به ابتکار زنان و مردان، دختران و پسران آزادیخواه و برابری طلب، در بسیاری از شهرها از جمله تهران و مناطق مختلف آن، تبریز، سنندج، سقز، کامیاران، بانه، شیراز، گیلان، مازندران، رشت و... ، بعلاوه در بسیاری از دانشگاه ها و مركز تحصیلی در سراسر ایران، شاهد برگزاری مراسم و تجمعات مختلف در گرامیداشت روز جهانی زن بودیم. در این مراسم ها آزادیخواهان با شعارهای مختلف مانند "نه روسری نه توسری، آزادی و برابری"، "چه با حجاب، چه بی حجاب، پیش بسوی انقلاب"، "زن زندگی، آزادی"،" آزادی و برابری" و... روز جهانی زن را گرامی داشتند. این مراسم ها با شعارها و بانرهایی كه روی آنها مطالبات مختلف در دفاع از حق زن و خواست آزادی و برابری زن و مرد بیان شده بود، سازماندهی شده بودند و همزمان سرودهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه از جمله سرود "برابری" خوانده شد.
همچنین به مناسبت روز جهانی زن بسیاری از تشكلات، نهادها و سازمان های كارگری، زنان، جوانان محلات، معلمین، بازنشستگان و... با منتشر كردن اعلامیه ها و متون مختلف روز جهانی زن را گرامی داشتند و به قوانین و فرهنگ و سنت مرد سالارانه و ضد زن اعتراض كردند. در بسیاری از این متون نظام های كاپیتالیستی به عنوان عامل اصلی بی حقوقی زن و عامل اصلی فقر و محرومیت بشریت معرفی و محكوم شدند.
از طرف دیگر، مراسم های ۸ مارس امسال در ایران علاوه بر وسیع بودن و برابری طلبانه بودن آن همزمان در همه جا، حمله به مدارس دخترانه و مسمومیت های سریالی محكوم شد و از این اعمال به عنوان جنایت علیه زنان و جنایت علیه بشریت نام برده شد. در مراسم های روز جهانی زن جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی ناامنی در مدارس و جامعه معرفی شد. زنان و دختران و مردم آزادیخواه بدرست انگشت اتهام را به سمت حاكمیت به عنوان منبع جنایت علیه زنان و دختران از جمله مسمومیت های سریالی نشانه گرفتند.
مراسم های ۸ مارس امسال در ایران علیرغم تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و حملات آنها به بسیاری از تجمعات و استفاده از گاز اشك آور و گاز فلفل برای پراكنده كردن مردم و همزمان دستگیری تعدادی از شركت كنندگان، در حالی برگزار شد که از آغاز اعتراضات وسیع و توده ای این دوره و بعد از مرگ مهسا امینی بیش از ۱۷۰ روز می‌گذرد. در تمام این مدت، جنبش رهایی زن، جنبش دفاع از حقوق اجتماعی زن روزمره در غلیان بوده است. خاتمه دادن به آپارتاید جنسی و ستمکشی زن به یک رکن انقلاب زنانه ایران تبدیل شده است و این دستاورد قابل بازپسگیری نیست. پیام عملی ۸ مارس امسال علیه کل مناسبات و قوانین زن ستیز حاکمیت اسلامی بود. تاکیدی بر اصل اساسی "برابری زن و مرد"، جهانشمولی حق زن و جارو کردن قوانین ضد زن و قید و بندهای مردسالارانه بود و بار دیگر روند دخالت وسیع و جدی زنان در تحولات آتی برای پیروزی انقلاب اجتماعی علیه تبعیض و نابرابری را به نمایش گذاشت.

زنده باد برابری زن و مرد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
حزب حکمتیست (خط رسمی)
۱۸ اسفند ۱۴۰۱- ۹ مارس ۲۰۲۳
********************
گزارش تشکیلات خارج کشور حزب از برگزاری مراسم های ۸ مارس روز جهانی زن
برلین - آلمان
امروز ۸ مارس روز جهانی زن جمعیت چندین هزار نفره در مرکز شهر برلین با فراخوان بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان “وردی” ابتدا در میدان اینولیدپارک (Invalidepark) گردهم آمدند. این مراسم متشکل و هماهنگ با شرکت احزاب، سازمانها، جریانات و شخصیت های سیاسی و اجتماعی بود که حزب حکمتیست (خط رسمی) نیز در کنار دیگر آزادی خواهان و برابری طلبان و فعالین و مبارزان رهائی زن در این تظاهرات شرکت داشتند. به اذعان برخی رسانه ها بیش از ده هزارنفر شرکت کننده در این تظاهرات و مارش عظیم ۸ مارس حضور داشتند.
مراسم با سخنرانی پنلیست مراسم و سخنرانی دو نماینده دیگر اتحادیه کارگری آلمان وردی آغاز شد، سخنرانان بر وضعیت نابرابر حقوقی و موقعیت وخیم اوضاع اقتصادی زنان و طبقه کارگر در آلمان تشریح کردند و بر ضرورت همبستگی انترناسیونالی زنان و کارگران از ایران تا اروپا و دنیا تاکید گذاشتند، سپس شراره رضائی نماینده سازمان رهائی زن، به عنوان فعال جنبش زنان ایران، سخنرانی را با تشریح تاریخ مبارزات زنان در ایران و همچنین تاکیدات بر جوانب انقلاب زنانه ای که در ایران در جریان است ارائه دادند. همچنین به اتحاد و پیشروی های جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و خیزش مهسا و زن زندگی آزادی اشاره نموده و انقلاب سوم ایران و انقلاب زنانه و با اتکا به قدرت اتحاد و رهبران واقعی درون جنبش زنان در داخل ایران برای شرکت کنندگان در مراسم تشریح کردند.
سخنرانان دیگری نیز از پرسنل و کارگران بخش پرستاران و بیمارستان سخنرانی هائی ایراد کردند. مراسم با مارش چند کیلومتری به حرکت و راهپیمایی در خیابانهای مرکزی شهر برلین و موزیک و سرود های ویژه ۸ مارس ادامه و به پایان رسید.
زنده باد ۸ مارس، آزادی برابری
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست( خط رسمی)
واحد برلین
***
برگن - نروژ
امروز هشتم مارس، روز جهانی زن، واحد برگن حزب حکمتیست (خط رسمی) به همراه سازمانهای مدافع حقوق زنان و شخصیت های سیاسی دیگر در مراسم این روز شرکت کرد.
مراسم در ساعت پنج بعدازظهر در مرکز شهر برگن «تورگه آلمه نینگن» شروع شد و بعد از سخنرانی فعالین حقوق زنان در این مراسم با سر دادن شعار های زن، زندگی، آزادی، نه به تبعیض جنسیتی و نابرابری در جامعه ادامه پیدا کرد. امسال اکثریت سخنرانان مراسم هشت مارس به مبارزه زنان ایران برای رهایی از بختک جمهوری اسلامی و بر اهمیت این مساله اشاره داشتند و پشتیبانی خود را از مبارزات مردم ایران برای خلاصی از جهنم جمهوری اسلامی اعلام کردند!
مرگ بر جمهوری اسلامی
زن، زندگی، آزادی
واحد برگن- حزب حکمتیست (خط رسمی)

****
کلن – آلمان
واحد كلن آلمان امروز هشت مارس روز جهانى زن در آكسيون و تظاهراتى كه از طرف احزاب و تشكلها ى كارگرى آلمانى (MLPD،EGM، فمنيستها بخش چپ ، فراخوان داده شده بود همراه احزاب چپ اپوزيسيون ايرانى و احزاب كمونيست کارگری كردستان و عراق شركت داشت.
ابتدا در يكى از ميدانهاى مركزى (Wienerplatz ) سخنرانان بمناسبت اين روز مطالبی را ايراد كردند که بحثها بر حقوق نابرابر زن و مرد، تورم، بيكارى، گرانى، مشکلات و معضلات کودکان، دخالت ها نظامی و هزینه های تسلیحاتی و ... تمرکز داشت.
در این مراسن همچنین از طرف سخنرانان، اعتراضات و مبارزات مردم ايران و بالاخص مبارزات زنان در ایران مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت و نیز از انقلاب زنانه و انقلاب سوم ایران پشتبانى کردند و شعار زن، زندگى، آزادى با شور همگانی سرداده شد.
همه شعارها مختص به همبستگى طبقاتى و تلاش يكپارچه براى به زیر كشيدن سيستم كاپيتاليستى و برقرارى نظام سوسياليستى بود.
سرودها و آوازهاى انقلابى نيز توسط دو زن جوان از كارگران EGM سروده شد كه با تشویق شرکت کنندگان استقبال گردید.
تظاهرات با راهپيمائى چهار كيلومترى و سردادن شعار و پخش موزيك و سرود انقلابى به پايان راهپيمائى رسيديم.
تشکیلات کلن حزب حکمتیست (خط رسمی)
****
گوتنبرگ - سوئد
به فراخوان کمیته هشت مارس و پشتیبانی و شرکت فعال تشکلهای زنان، جریانات چپ و کمونیست و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب، تظاهرات باشکوهی با شعار زن، زندگی، آزادی و در همبستگی با خیزش انقلابی ایران در گوتنبرگ سوئد برگزار شد که تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست (خط رسمی) نیز فراخوان شرکت در این مارش خیابانی را اعلام کرده بود که فعالانه با پلاکارتهای سوئدی و فارسی و انگلیسی در مراسم شرکت داشت.
این تظاهرات ابتدا با تجمع در میدان گوستاو آدولف مرکز شهر گوتنبرگ شروع و سپس رژه خیابانی به طرف کتابخانه مرکزی با سردادن شعار، زن زندگی آزادی حرکت کرده و در مسیر راه شعارهایی مبنی بر زنده باد روز جهانی زن، علیه تبعیض و نابرابری و علیه راسیسم و حکومت جمهوری اسلامی و..... در همبستگی با مبارزه زنان در ایران سر داده شد.
تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست( خط رسمی)
****
اسلو - نروژ
مارس اسمال در نروژ در حال و هواي متفاوت تر از گذشته برگزار شد.
امسال در اسلو پايتخت نروژ بالغ بر ۱۰۰۰۰ نفر در روز ۸ مارس در ميدان کارگر شهر اسلو گرد هم آمدند و اين روز را گرامي داشتند.
سخنرانان اين مراسم اتحاديه هاي کارگري، جامعه دمکراتيک کرد، انجمن بهداشت زنان نروژ و گروهي زنان اوتار را تشکيل داده بودند که با شعار اصلي زن، زندگي،آزادي شعار زنان و مردم مبارز ايران بود مراسم را شرع کردند.
و با شعار هاي سقط جنين انتخاب زن است، دادگاه ها را حذف کنيد. زنان نيمي از جمعيت را تشکيل مي دهند - پول بيشتر براي تحقيقات سلامت زنان! خشونت مردان عليه زنان خشونت نفرت است از زنان پناهنده اي که در معرض خشونت قرار دارند محافظت کنيد - شرط 5 سال اقامت براي اقامت دائم را حذف کنيد! آزادي جنسي با شرايط زنان - فرهنگ پورن را متوقف کنيد نه به طالبان - از زنان در افغانستان حمايت کنيد تبعيض جنسي در ورزش را متوقف کنيد - همين حالا برابري! تا زماني که همه آزاد نباشند هيچ کس آزاد نيست - همبستگي بين المللي با همه زنان دگرباش
و ما هم بعنوان حزب حکمتيست- خط رسمي بهمران ديگر جريانان و احزاب آزاديخواه در اين مراسم شرکت داشتيم و بعد از سخنراني سخنرانان بنا به رسم هر ساله با پياده روي و راهپمايي در شهر و با بر گشتن به ميدان کارگر به مراسم ۸ مارس پاياد داديم.
واحد اسلو - حزب حکمتيست (خط رسمي)
****
لندن - انگلستان
چهارشنبه هشت مارس، روز جهاني زن با پيکت اعتراضي در مقابل سفارت جمهوري اسلامي در لندن برگزار شد.
در اين پيکت که از ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر به طول انجاميد، نماينده برخي از اتحاديه هاي کارگري و سازمانهاي زنان به همراه احزاب سوسياليست بر همبستگي خود از اعتراضات عظيم مردم و بخصوص زنان تاکيد کردند، همچنين سخنراني ها و شعارهايي ايراد شد که همگي بر محور مبارزه با آپارتايد جنسي و همبستگي با اعتراضات آزاديخواهانه و برابري طلبانه زنان و مردان مبارز در ايران بود.
تعدادي از کادرهاي حزب نيز در تجمع با تاکيد بر جهاني شدن فرياد هاي برابري طلبانه مبارزات زنان در ايران، همراهي بيش از پيش خود از اين جنبش عظيم را اعلام کردند.
مبارزه عليه هر گونه استثمار و آپارتايد جنسي زنان همچنان در عرصه هاي مختلف اهداف اعتراضي ما ادامه خواهد داشت.
زنده باد هشت مارس
زنده باد آزادي و برابري
حزب حکمتيست (خط رسمي) واحد لندن

************

حزب حکمتیست (خط رسمی): روزجهانی زن، زنان در ایران در راس جدال برای جهانی برابر

۸ مارس، ۱۷ اسفند، روزجهانی زن، روزی است كه میلیونها زن و مردم آزادیخواه در سراسر جهان، كیفرخواست خود را علیه بیحقوقی زن در دنیای "مدرن" به نمایش میگذراند. این نمایش اما، امسال و در جهان پسا آغاز انقلاب زنانه ایران، هم در ایران و هم در جهان، نمایش قدرت در ابعاد و وسعت دیگری است.
در جهانی كه هنوز نیمی از بشریت از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم است، در جهانی كه بی حقوقی زن توسط نظام های حاكم عملا و رسما بازتولید و حفاظت میشود،

آزادی زن و رفع تبعیض جنسی به وسعت جهان به تامین رفاه و عدالت و برابری گره خورده است. این حقیقت را آغاز انقلاب زنانه ایران، به روشنی و در جدال روزانه خود، به نمایش گذاشته است.

۸ مارس امسال مهر تلاش و مبارزه چهار دهه زنان و مردان آزادیخواه در ایران علیه نابرابری، تبعیض و خشونت سازمانیافته دولتی، علیه حاکمیت جهل و خرافه و علیه آپارتاید جنسی در ایران را برخود دارد. جدالی عمیق، وسیع و همه جانبه که طی چهار دهه گذشته پا به پای مبارزه برای رفاه عمومی، عدالت و برابری و آزادی، سایه سنگین خود را بر حاکمیتی ارتجاعی تحمیل کرده است.

جدالی که با قتل مهسا امینی در شهریور ما ۱۴۰۱و انفجار عمیق اجتماعی پس از آن، با شعار "زن، زندگی، آزادی"، سراسر ایران را به میدان نبرد برای سرنگونی جمهوری اسلامی، در دفاع از زنان، برای جامعه ای انسانی و برابر، تبدیل كرد.

قربانیان چهار دهه تبعیض جنسی، نیمی از جامعه که نه فقط حاضر به قبول این تبعیض و آپارتاید نبودند امسال با قامتی افراشته برای تمام آزادی، تمام برابری و خلاصی کامل از بنیادهای تبعیض و نابرابری، علیه حکومتی فاشیستی ایستادند و اعلام کردند تا رهایی کامل زنان از پا نخواهند نشست. قربانیان دیروز به قهرمانانی تبدیل شدند که جهان در برابر جسارت، ایستادگی و عزمشان برای آزادی سر تعظیم فرود آورد. قهرمانانی که مهر خود را بر جنبش دفاع از حق زن، بر ۸ مارس امسال کوبیدند! امسال در روز جهانی زن، جهان به حق در برابر این جنبش به احترام کلاه از سر برخواهد داشت!

جنبشی که ورق را نه فقط در ایران، که در منطقه برگرداند و با اعلام جهانشمولی حق زن، منشا امید و بیداری و رنسانسی اجتماعی علیه بی حقوقی زن و برای آزادی و برابری در کشورهای اسلام زده، از عراق و افغانستان تا لبنان، تونس، ترکیه و ... شد.

جنبشی كه نه فقط پایه های آپارتاید جنسی در ایران را به لرزه در آورده که با خواست و پرچم رهایی زن، با خواست اعمال اراده جامعه در سرنوشت خود، با خواست جنبش شورایی و حاكمیت مردم از كانال شوراهای آنها و با خواست برابری و آزادی، راه خود به سمت پیروزی را باز میکند!

جنبش حق زن در ایران و رنسانس فرهنگی-اجتماعی ضد تحجر، ضد زن سیتزی و ضد مذهبی که جوهر آن را تشکیل میدهد، بی تردید مسُله زن را به مرکز تحولات در ایران و جهان، تبدیل کرده است. هشت مارس امسال، نمی تواند بازتاب این واقعیت نباشد!

جنبش "زن، زندگی، آزادی" با ماگزیمالیستی ترین خواست و مطالبات برابری طلبانه برای رهایی زن و برای دنیایی فارغ از ستم، جنبشی انسانی به وسعت ایران برای حق زن و برابری زن و مرد را به میدان آورد. این تحول به روشنی رنگ زنانه انقلاب سوم ایران را به نمایش گذاشت.

انقلابی که سرنگونی جمهوری اسلامی به قدرت پایین و با نقش برجسته زنان و مطالبات ماگزیمالیستی آن، با پرچم رهایی زن، برابری، رفاه و امنیت جهانیان را، بطور قدرتمند به میدان خواهد آورد و افقی روش برای رهایی و سعادت بشریت را باز خواهد كرد.

امسال پرچم رهایی زن، پرچم آینده ای فارغ از تبعیض و نابرابری، پرچم "ما به قدرت خود می توانیم"، در دست جنبش برابری طلبی زنان در ایران است. جنبشی که رهایی و آزادی زن در ایران را به سکویی برای رهایی زن در سراسر جهان تبدیل خواهد کرد.

این جنبش مردمی است که برای اولین بار در تاریخ جهان، بنام حق زن، بنام آزادی و برابری، پایه های یک حکومت ضدزن، ضدبشری و استثمارگر را نه تنها به لرزه درآورده است، که آن را به لبه پرتگاه سقوط کشانده است.
۸ مارس، روز جهانی زن بر زنان در ایران، بر زنان و مردانی که برای دفاع از آزادی و برابری در زندان های یک حکومتی فاشیست اسیر شده اند، بر جنبشی که معنای رهایی و آزادی زن را به ۸ مارس بازگرداند، گرامی باد!

زنده باد رهایی زن
زنده باد آزادی و برابری

حزب حکمتیست (خط رسمی)
۲۷ فوریه ۲۰۲۳ (۸ اسفند ۱۴۰۱)