ستم و اجحاف نسبت به اساتید دانشگاه را متوقف کنید

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گلبانگ آزادیخواهی نسل جوان ایران زمین، به ویژه دانشجویان فرهیخته ی این مرز و بوم، در سراسر جهان طنین افکن است و حماسه ای اشتیاق آفرین را در تاریخ میهن و جهان رقم می زند. هرچند خردستیزان و خورشید گریزان به سرکوب و تعدّی دست یازیدند و حریم امن دانش و بینش را پاس نداشتند و مزدوران و اوباش مسلّح بی شناسنامه را برای سرکوب گسیل داشتند و پس از آن نوبت به انتقام جویی رسید و شماری از پویشگران فرهیخته دانشجو را دستگیر یا از دانشگاه اخراج کردند.

به این تعدّی آشکارا عاری از مدنیت اکتفا نورزیدند و نوبت به أستادان آزاد اندیش و دانشمندِ ناوابسته به حاکمیت و مستقل از سرسپردگی به نیروهای امنیتی رسید. أستادانی که با همه ی ناملایمات از جمله سکانداری نیروهای امنیتی بر دانشگاه و تحمیل مدرسان عاری از سواد و أخلاق به هیات های علمی، از خدمت به دانشجویان مشتاقشان سر بازنزدند و در بحران دانشگاه در خیزش اخیر با نیروهای سرکوب همراه نگشتند و از دانشجویان آزادیخواه پشتیبانی کردند و شرف آزادگی را به جیفه زراندود ولی آلوده ی آزادی ستانان نفروختند و حقیقت و حُرّیت را به پای مصلحتِ قدرت به مسلخ نبردند.

در این میان با خبر شدیم، دانشیار یار هنرمند و فرهیخته ی هیات علمی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر آذین موحد، عضو و تایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، با قطع حقوق مورد ستم و اجحاف قرار گرفته است و با این فشارها کاربدستان در این توهمند که چنین فردی را از حمایت حقوق دانشجویان معترض باز دارند، زهی گُمانِ باطل.

جبهه ملی ایران ضمن محکوم سازی چنین اقدامات نابخردانه و غیراخلاقی، به حاکمیت زینهار می دهد، که چنین ستم های فرهنگ ستیزانه ای نتایج ناگواری برای عرصه دانش در ایران خواهد داشت و صدمات جبران ناپذیری بر دانشگاه وارد می سازد که حاکمیت ملزم به پاسخگویی آن خواهد بود.

گر هنرمند از اوباش جفایی بیند - تا دل خویش نیازارد و درهم نشود
سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین بشکست - قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

تهران-بیستم بهمن ماه ۱۴۰۱
http://jebhemeliiran.org/?p=3269