نمایندگان مجلس شورای ملی اتریش کفیل ۱۸۳ زندانی در ایران شدند

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تمامی نمایندگان مجلس شورای ملی اتریش، در اقدامی هماهنگ و با هدف کسب توجه بە وضعیت معترضان بازداشت شدە در ایران، کفالت ١٨٣ زندانی در ایران را بر عهده گرفتند. برخی از این زندانیان در خطر اعدام قرار دارند. امروز سەشنبه ٢٩ آذر (٢٠ دسامبر) تمامی ١٨٣ نماینده مجلس شورای ملی اتریش، در اقدامی مشترک کفالت ١٨٣ زندانی سیاسی در ایران بر عهده گرفتند. برخی از این زندانیان محکوم بە محاربە شدەاند و با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند. نمایندگان اتریش اعلام کردەاند کە هدف آن‌ها از این اقدام، کسب توجه بین‌المللی بە وضعیت این زندانیان در داخل ایران است.

بنا بر اعلام رئیس فراکسیون‌های مجلس اتریش، آن‌ها یک نامه نیز در محکومیت اقدامات صورت پذیرفتە علیه زندانیان در ایران بە سفیر جمهوری اسلامی در اتریش و همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنند.
هارالد تروخ از فراکسیون حزب سوسیال دمکرات اتریش در این بارە بە روزنامه‌نگاران گفتە است: «مجلس اتریش در موقعیت مناسبی قرار دارد تا رژیم ایران را به دلیل سرکوب وحشیانه تظاهرکنندگان محکوم کند.»
زیگرید ماورر، رئیس فراکسیون حزب سبز، در مورد این اقدام هماهنگ نمایندگان مجلس اتریش گفتە است: «توجه بین‌المللی به معنای حمایت از زندانیان است، این مؤثرترین وسیله است. بربریت رژیم ایران غیرقابل قبول است.»
زیگرید ماورر شخصا کفالت نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار بازداشتی روزنامه‌ شرق را بر عهده گرفتە است.
در دو هفتە گذشتە تعدادی از نمایندگان پارلمان‌های آلمان، سوئد، فرانسه و چندین کشور دیگر کفالت سیاسی زندانیان بازداشت شدە در ایران را بر عهده گرفتەاند. این اقدام با هدف اعمال فشار بە جمهوری اسلامی و کسب توجهات بە وضعیت این زندانیان انجام می‌شود.