اعدام باید متوقف شود!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد: علیە موج جدید اعدامها و برای همبستگی با مبارزات انقلابی مردم در ایران، همە را بە میتینگ اعتراضی علیە جمهوری اسلامی، در روز شنبه ۱۷ دسامبر، ساعت ۱۲ در میدان «یرنتوریت» دعوت می کنیم. واقعیت اینست که امروز مردم ایران می‌دانند که جمهوری اسلامی نماد قتل عمد دولتی است. همه می‌دانند که قاضی و قوانین در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مشمول جنایت علیه بشریت‌اند. همه می‌دانند که حربه اعدام و پرونده‌سازی بی‌پایه حاکمیت تنها برای مرعوب کردن شهروندان است. موج اعدام‌ها در ایران در شرایطی سرعت گرفته است که دوران نوینی از مقاومت و مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی شروع شده است.

این جنایت و قتل عام زندانیان سیاسی، به موجی از نفرت و انزجار علیه قاتلین دولتی و حکومتی در ایران، دامن زده است. زندانیان و اسرایی که بدون کمترین وسیله دفاعی، بدون دسترسی به ابتدایی ترین حقوق یک اسیر و زندانی، دست بسته، به پای چوبه های دار برده و به قتل رسیدند.
این انتقام کشی کور، این قتلهای فجیع، فقط و فقط برای مرعوب کردن اکثریت محروم جامعه و برای ساکت نگاه داشتن معترضین است. این اعدامها برای خفه نگاه داشتن جامعه، برای ارعاب طبقه کارگر، برای به تسلیم و تمکین کشاندن زنان و مردان و مردمی است که برای خود و فرزندانشان زندگی بهتری میخواهند.
از جنبش «نه به اعدام» تا جنبش رهایی زن و تا قد علم‌ کردن طبقه کارگر و آلترناتیو اداره شورایی جامعه، عرصه را روز به روز به جمهوری اسلامی تنگ‌تر کرده است. در مقابل این توفان توده‌ای، حربه اعدام حاکمیت به‌قصد ارعاب و تحمیل عقب‌نشینی به شهروندان کارایی ندارد. دوران ترس و ارعاب گذشته است. شتاب گرفتن اعدام‌ها، سرکوب‌ها و پرونده‌سازی‌ها علیه شهروندان مانع از پیشروی اجتماعی مردم به تنگ آمده و متشکل در محلات کار و زندگی، علیه جمهوری اسلامی نمی‌شود.
باید این اعدامها را به نیروی میلیونی مردم آزادیخواه، و همه کسانی متوقف کرد که نمی خواهند به هیولای وحشتی رضایت دهند که جمهوری اسلامی خواب پیاده کردن آن را برای اجرای برنامه های تعرض بیشتر به مردم و محرومین جامعه دارد!اعدام قتل نقشه مند و با برنامه دولتی، و قصاص کثیف ترین شکل انتقام کشی قبیله ای و قرون وسطایی است، و باید فورا متوقف شود. قانون شنیع قصاص و جزای اسلامی را باید به گور سپرد. نباید اجازه داد متهمین پرونده های جنایی،در سکوت قربانی نقشه های رژیم برای تحمیل فقر و اختناق بر جامعه شوند
مردم آزادیخواه در شهر گوتنبرگ و حومه!
انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ، شما ایرانیان ازادیخواه ، فعالان اجتماعی و سیاسی و تمامی پناهندگان ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا به همراه "کانون همبستگی با مبارزات انقلابی ایران (گوتنبرگ – سوئد) در حمایت از مبارزات و جنبش انقلابی مردم ایران متحدانه برای ازادی زندانیان سیاسی و همه دستگیر شدگان اخیرو پیشتیبانی از جنبش وسیع مردم در کنا ر هم باشیم!
زمان : روز شنبه ۱۷ دسامبر، ساعت ۱۲
مکان: درمیدان «یرنتوریت Järntorget »
تلفنهای تماس:
نیایش تقی پور: 0739382294
امید محمدیه : 0735823334
رضا بهپوری : 0764422468
زینب طاهری : 0720424665
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد
چهاردهم ماه دسامبر 2022