فراخوان!به آکسیون اعتراضی در حمایت و همبستگی با جنبش انقلابی و سراسری مردم ایران در شهر گوتنبرگ

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

زنده باد ، زن - زندگی - آزادی! 
جامعه پزشکان ایرانی و همکاران آنان مقیم گوتنبرگ و حومه درچهارچوب همصدایی و همبستگی با جامعه پزشکان ایران و دفاع از مبارزات مردم ایران ، فردا ساعت ۱۲تا ۱۴ در میدان گوستاو آدولف جمع می شوند و همگان را به این حرکت اعتراضی فرا می خوانند !

شنبه ۲۶ ماه نوامبر ساعت ۱۲ ظهر درمیدان گوستاو آدولف توریت در شهر گوتنبرگ
مردم آزادیخواه در شهر گوتنبرگ و حومه!
انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ، شما ایرانیان ازادیخواه ، فعالان اجتماعی و سیاسی و تمامی پناهندگان ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا به همراه جامعه درمانی مقیم شهر گوتنبرگ؛ در حمایت از پرسنل درمانی و پزشکان ایرانی، متحدانه برای ازادی زندانیان سیاسی و همه دستگیر شدگان اخیرو پیشتیبانی از جنبش وسیع مردم در کنا ر هم باشیم!
آنها رفتنی و نظام‌ شان مردنی است!
فردا و آینده از آن ما است!
باید پیروز شویم!
زنده باد آزادی و برابری!
زنده باد مبارزه متحدانه و متشکل مردمی که برای زندگی به میدان آمده است.
زمان : شنبه ۲۶ ماه نوامبر ساعت ۱۲ ظهر
مکان : درمیدان گوستاو آدولف توریت مرکز شهر گوتنبرگ!
برگزار کننده ، جامعه درمانی مقیم شهر گوتنبرگ/ سوئد
تلفن‌های تماس
امید محمدیه :0735823334
مهوش رشیدی بیرگانی: 0703219151
توفیق محمدی : 0739809990
076442246 رضا بهپوری :
انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ\ سوئد
نوامبر 2022