فراخوان جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی گوتنبرگ – سوئد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

برای تدارک نشست عمومی؛یکشنبه ۲۰نوامبرساعت ۳۰:۱۷سالن اجتماعات هاگابیون!
ایرانیان آزادیخواه:
بیش ازپنجاه روزاست که ایران صحنه نبرد مردم با کل حاکمیت اسلامی است.

با قتل عمد حکومتی مهسا امینی وتجاوزبه دخترچاه بهاری ، فریاد« زن- زندگی- آزادی» اعتراض مردم با مشت های گره کرده ازسقز آغاز وراهش رابه جایِ جایِ ایران ادامه داد. آنچه امروز دیده می شود هیچ راهی برای بازگشت به دوران قبل ازکُشته شدن مهسا درایران نیست بلکه چشم اندازآن انقلاب عظیم سیاسی واجتماعی خواهد بود! حاکمیت اسلامی گسترده ترین تهاجم را به جامعه ایران طی بیش از این پنجاه روز تحمیل کرده که بیش از صد ها کشته وهزاران هزار بازداشتی وزندانی راازخود به جای گذاشته که امر:
الف : خواست آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی
ب : حمایت وپشتیبانی همه جانبه ازمبارزات وانقلاب مردم ایران را ازما که درخارج ازکشورزندگی می‌کنیم، طلب می نماید.
ماجمعی ازفعالان سیاسی واجتماعی ساکن گوتنبرگ برای تحقق این امر که آنرا وظیفه هر انسان آزاده ای میدانیم وبرای رایزنی و همفکری برای هرچه مؤثرتر ساختن حمایت ایرانیان خارج از کشور از این مبارزات برحق ایرانیان داخل کشور در جریانی فراگروهی، فراحزبی وسازمانی،همه ایرانیان آزادیخواهی که جانبدارمبارزه مردم بوده وخودحکومتی آنان را محق می شناسند، مخاطب قرارمی دهیم وبرآنیم:
رویکرد فراخوان ما به جانب کسانی است که مرزبندی قاطع و مشخصی با افراد و جریاناتی دارند که یا خواهان سرنگونی نظام اسلامی ازطریق مردم ایران نیستند یا خواهان سرنگونی و یا تغییر رژیم ازطریق دخالت دولت های خارجی به طورعام چه از طریق کمک های مالی و چه از طریق کمک های نظامی هستند و یا به نوعی همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با جمهوری اسلامی داشته یا دارند .
ما موافق هیچ تصمیم یا توافقی از پیش نبوده و معتقدیم کلیه توافقات و تصمیمات در جمع وسیع یکشنبه بیستم نوامبراز طريق همفکری همگانی حاصل می گردد . مقدم یکایک شما که دل در گرو مبارزات واقعا جاری انقلاب (زن- زندگی- آزادی) ، اداره شورایی دارید را محترم شمرده و شما را به این مجمع فراگیر دعوت می کنیم !
زمان : یکشنبه ۲۰نوامبر ساعت ۱۷ بعد ازظهر
مکان : سالن اجتماعات هاگا بیون
جمعی از فعالان سیاسی واجتماعی شهر گوتنبرگ سوئد :
گلباخ سلیمی - سارا مرادی- چیمن دارابی - نسترن فراهانی - شبو مرادی - هدایت غلامی - بهزاد سهرابی- سیاوش سلطانی - حبیب سلطانی-- مهرزاد دشتبانی - دکتر جان الفتی - سلیمان قاسمیانی - علی فیاض - امیرجواهری لنگرودی