در سالروز آبان ۹۸ با شعار آزادی زندانیان سیاسی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مبارزان کمونیست: در سالروز آبان ۹۸ با شعار آزادی زندانیان سیاسی ماشین اعدام و شکنجه جمهوری اسلامی را در هم بشکنیم! سالروز گرامیداشت جانباختگان خیزش آبان ۹۸ را در حالی برگزار می‌کنیم که جنبش مردم برای رهائی از شر جمهوری اسلامی وارد سومین ماه خود شده است. در مدت این دو ماه و چند روز، اعتراضات مردم در خیابان و دانشگاه و مدارس و محلات و مراکز کارگری با گلوله و تفنگ ساچمه‌ای و کشتار مردم زیر باتوم و شوک الکتریکی جواب گرفته است.

تا کنون بیش از ۳۵۰ نفر از مردم که حدود ۵۰ نفر آنها کودک بودند توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی کشته شده‌اند. نیروهای سرکوبگر بیش ۱۵۰۰۰ نفر از مردم و رهبران و سازماندهنگان خیزش مردم را در همین مدت دستگیرکرده‌اند تا به خیال خود جلو رشد و گسترش این جنبش عدالتخواهانه را بگیرند. اما جنبش مردم برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی با قدرت و گستردگی هم چنان به پیش میرود و طوفان این جنبش هر روز صدها نفر رهبر توانا تازه نفس را در جلو صف خود دارد.
هم اکنون اعتصاب کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان، اعتصاب بازاریان و تظاهرات مردم در خیابان و دانشگاها و مدارس در تمام های شهرها در ابعاد و با شدت بیسابقه‌ای در گرامیداشت خیزش آبان ۹۸ جریان دارد. این اعتراضات و اعتصابات از امروز ۲۴ آبان از رشت و آذربایجان در شمال تا بندرعباس در جنوب و از کردستان در غرب تا بیرجند در شرق را دربرگرفته است. مردم سالروز آبان خونین ۹۸ و یاد عزیزان جانباخته را با ادامه مبارزه برای درهم شکستن ماشین کشتار و شکنجه رژیم گرامی میدارند. در این سه روز، روزهای ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ آبان، اعتصاب و اعتراض با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و برای نجات جان دستگیر شدگان به میدان می آئیم.
مردم مبارزه و آزادیخواه، از جمهوری اسلامی فقط نیروهای سرکوبگر و زندان و ماشین کشتار آن باقی مانده است. با شعار آزادی زندانیان سیاسی و روی آوری به اقدامات ممکن برای نجات عزیزانمان از چنگ این رژیم آدمکش می توانیم جنبش مردم برای رهائی را گسترده‌تر و قدرتمندتر کنیم.
مبارزان کمونیست خواست آزادی زندانیان سیاسی در این مرحله از جنبش مردم برای سرنگونی را شعاری متحد کننده و سراسری میداند. این شعار تاثیر مستقیم و فوری بر جنبش اعتراضی مردم و ادامه قدرتمند آن می‌گذارد و در نتیجه شرکت کنندگان در هر اعتصاب و اعتراض و راهپیمائی احساس قدرت بیشتر و تامین درجه‌ای از امنیت توسط نیروی خود مردم را پشت سر خواهند داشت.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
زن زندگی آزادی
مبارزان کمونیست
۲۴ آبان ۱۴۰۱
۱۵ نوامبر ۲۰۲۲