لندن: گزارشی از تظاهرات در حمایت از خیزش توده ها در ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بعد از ظهر روز شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۲ یکی از بزرگترین تظاهرات های نیروهای چپ ایرانی در لندن در حمایت از جنبش انقلابی مردم به پا خاسته ایران در میدان “ترافلگار اسکوئر” این شهر برگزار شد. در این تظاهرات که با فراخوان نیروهای مختلف صورت گرفت، تظاهر کنندگان با حمل پرچم‌های سرخ محل تظاهرات را پوشانده و بنرهای بزرگی با شعارهای مختلف در حمایت از خیزش توده‌های به پا خاسته در دست داشتند. برخی از شعارهای نوشته شده بر روی این بنرها به شرح زیر بودند “نابود باد رژیم جمهوری اسلامی”، “برقرار باد حکومت شورایی”، “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” و …

همچنین تصاویر زیادی از برخی از جانباختگان جنبش اخیر و جنبش‌های سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز توسط نیروهای مختلف در میدان نصب شده بودند. در طول این گردهمایی سخنرانی‌های مختلفی به زبان‌های فارسی و انگلیسی صورت گرفت و از جمله برخی از رهبران اتحادیه‌های کارگری بریتانیایی (حمل و نقل و یونیسون) در لندن با شرکت در این تظاهرات و ایراد سخنرانی از خواست‌ها و مطالبات جنبش جاری و به ویژه خواست‌های طبقه کارگر ایران تحت حاکمیت رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی پشتیبانی کردند. همچنین رفیق محمد هُشی سخنانی به زبان انگلیسی در مورد ضرورت حمایت از جنبش انقلابی جاری و کسب پشتیبانی از مردم آگاه و افکار عمومی در انگلستان ایراد کرد.
در طول این تظاهرات شعارهای زیادی به زبان‌های فارسی و انگلیسی سر داده شد که برخی از آنها به شرح زیر بودند: “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد”، “مرگ بر حکومت ضد زن”، “به سرکوب و قربانی کردن زنان در ایران باید پایان داده شود”، “جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده” ،” زنده باد آزادی، زنده باد برابری”، “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” و … بودند.
در جریان این تظاهرات، برخی از سلطنت طلبان که در گوشه دیگری از میدان تظاهرات خود را بر پا ساخته بودند، در ابتدا تلاش نمودند با پرچم‌های خود با تظاهرات چپ‌ها ادغام شوند که چون به آنها این اجازه داده نشد بعدا در چارچوب سیاست تعرضی و سرکوبگرانه خود علیه سایر نیروهای مخالف و به ویژه کمونیست‌ها با رجوع به مسئولین انتظامات، خواستار برچیدن بنرهای حاوی شعار “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” شده و به تهدید تظاهر کنندگان چپ پرداختند، که این حرکت با برخورد قاطع و مناسب تظاهر کنندگان پاسخ داده شد و آنها اجبارا به قسمت خودشان برگشتند.
در طول این آکسیون برخی برنامه‌های هنری نیز اجرا شد.
نیروهای مختلف چپ برای این تظاهرات فراخوان‌ها مختلفی داده بودند. فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان و فعالین کمیته زنان ۸ مارس در انگلستان از زمره فراخوان دهندگان این حرکت بودند.
این تظاهرات موفقیت آمیز و بزرگ به رغم هوای شدیدا بارانی با استقبال زیادی روبرو شد و از ساعت ۲ تا ۴:۳۰ دقیقه بعد از ظهر به طول انجامید.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۶ نوامبر ۲۰۲۲

استکهلم: گزارشی از تظاهرات ۵ نوامبر
روز شنبه ۵ نوامبر تظاهراتی از ساعت ۳ بعدازظهر در حمایت از خیزش خستگی ناپذیر مردم در ایران در محل “سرگل توریت” شهر استکهلم برگزارشد. بیش از ۴۰۰ نفز از کمونیست‌ها و فعالین چپ در این حرکت شرکت نموده و به این طریق همبستگی خود را با مبارزین این خیزش بزرگ انقلابی به نمایش گذاشتند.
همچون بیشتر تظاهرات‌های پشتیبانی از مبارزت مردم در ایران در چند هفته گذشته، سلطنت‌طلبان تلاش کردند با پرچم‌های خود صفوف تظاهرکنندگان را به هم زده و حرکت را به نام خود جلوه دهند که با انتظامات سازمان یافته تظاهرات مواجه شده و قادر به پیشبرد اهداف ضد مردمی خود نشدند. در ضمن پلیس هم برای جلوگیری از درگیری، دیواری حدودا ۱۴ نفره بین آنها و بقیه ایجاد کرد. سلطنت‌طلبان برای اخلال در آکسیون چپ‌ها مبادرت به شعار دادن کردند که جمعیت تظاهر کننده با فریاد “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” پاسخ آنها را می‌دادند. برخی از شعارهایی که در این تظاهرات سر داده شد عبارت بودند از : “زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “جمهوری اسلامی این رژیم تروریست، نابود باید گردد” .
همچنین از بلندگو شعار می‌دادند: کی رژیم باید سرنگون شود؟ که جمعیت فریاد می‌زدند “همین حالا” یا گفته می‌شد: “چه کسانی رژیم را در هم خواهند شکست؟” که باز جمعیت پاسخ می‌داد “مبارزین در ایران”. این شعارها به زبان‌های فارسی و سوئدی سر داده شد. در طول این تظاهرات سرودهای انقلابی همچون “آفتابکاران جنگل”و “سرود زندانی ای اوج فریاد” پخش شد که با همخوانی جمعی همراه بود.
در جریان این تظاهرات سخنرانی‌هایی هم ایراد شد که با استقبال جمعیت مواجه شد. برخی از سخنران‌ها تاکید داشتند که: ما باید صدای زندانیان سیاسی باشیم و چهره ظالمانه و سرکوبگر رژیم را در رابطه با شکنجه و کشتن زندانیان، هرچه بیشتر افشا کنیم. همچنین یک رفیق افغان در باره مبارزات زنان ایران و افغانستان سخن گفت و تاکید کرد که تحت حکومت‌های طالبان و جمهوری اسلامی، ما ستمدیدگان چیزی برای از دست دادن نداریم. وی اضافه کرد اکنون زمان مبارزه سخت برای سرنگونی حکومت‌های زن ستیز دینی است؛ زنان ایران و افغانستان خطر کشته شدن را با شعار “بترسید بترسید ما همه باهم هستیم” به جان خریده‌اند. ما دست از مقاومت بر نخواهیم داشت. سخنران دیگری با اشاره به جمعیت گفت که: ما مجموعه‌ای از سوسیالیست‌های آزادی‌خواه، چپ و برابرطلب هستیم که اینجا ایستاده ایم تا از نظرات خود دفاع کنیم. فراموش نکنیم که فاشیست‌ها در زندان‌های شاه بهترین فرزندان خلق از جمله رفیق بهروز دهقانی را در زیر شکنجه کشتند. فراموش نکنیم چه جنایاتی در تپه‌های اوین اتفاق افتاد. سخنران دیگر به زبان سوئدی از مبارزات مردم که نه تنها برای حجاب بلکه برای نان و آزادی است سخن گفت و تاکید نمود که درست در زمان شاه جلاد هم این شرایط اسارت‌بار برقرار بود. به همین دلیل هم آن دیکتاتوری سرنگون شد. ما نباید هرگز فراموش کنیم که سفارت‌خانه های ایران باید با تلاش‌های ما بسته شوند. همچنین برخی سخنران‌ها هم پیرامون اینکه ما ۴۰ سال است که می‌گوییم زن و مرد برابرند صحبت کرده و تاکید نمودند که تنها راه آزادی “انقلاب است، انقلاب است”. در سخنرانی‌‌ها اشاره می‌شد که امروز وقتی مردم می‌گویند “ستمگر نمی‌خواهند” باید به آنها درود بفرستیم و جنبش عظیم مردم در مقابله با رژیم به شدت هار سرمایه‌داری که برای سرکوب خیزش توده‌ها حمام خون راه انداخته و به قتل عام معترضین بر خاسته است را محکوم کنیم. یکی دیگر از سخنرانان مطرح کرد که اکنون به عرصه نبرد نهایی وارد شده‌ایم و به زنان و مردان و مردم آزاده ایران به خاطر از خودگذشتگی‌هایشان درود فرستاد.
فعالین چریک‌های فدایی خلق با بنرها و پلاکاردها و شعارهای رادیکال در این حرکت حضور داشتند. شرکت کنندگان با عکس گرفتن از آرم سازمان و بنر هایی که در تظاهرات به نمایش گذاشته شده بود هر پرسشی داشتند را با رفقای ما مطرح می‌کردند. این آکسیون موفق با شعارهای کوبنده علیه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی در ساعت ۵ بعداز ظهر به پایان رسید .
جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!
سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد – استکهلم
۷ نوامبر ۲۰۲۲