فراخوان فوری گزارشگران : تیراندازی و آتش سوزی در زندان مخوف اوین, جان زندانیان در خطر است! خطاب به افکار عمومی جهانیان! آزادگان!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 بر اساس گزارشات و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی امشب بیست و سوم ماه مهر 1401 برابر با 15 سپتامبر 2022 آتش سوزی و صدای تیراندازی های ممتد در زندان اوین مشاهده و شنیده شده است. بر اساس همین گزارشات این آتش سوزی گسترش یافته و صدای آژیر شنیده میشود.

جمهوری اسلامی نه تنها در یکماه گذشته و در امتداد سرکوب وحشیانه معترضان در خیابانها و مدارس و دانشگاهها بلکه در طول حاکمیت خونین خود از این زندان برای حبس, شکنجه و کشتار بهترین فرزندان مردم کشورمان استفاده کرده است و هم اکنون بسیاری از بازداشتی های وقایع اخیر و همچنین تعدادی از دانش آموزان بازداشتی در این محل بسر میبرند و این واقعه میتواند فاجعه ای انسانی در پی داشته باشد.

بر ما روشن است که استبداد حاکم در چهل و چهار سال گذشته جنایات بی شماری را بر دگر اندیشان و مخالفان خود در این مکان روا داشته است و هم اکنون سایه مرگ و حبس های طولانی مدت بر سر تک تک بازداشتی هاست.

بر ما روشن است که جمهوری اسلامی از چنین موقعیتهایی برای کشتار زندانیان سیاسی بهره میبرد همانطور که در حوادث زندان لاکان رشت که چند روز قبل رخ داد تعدادی از زندانیان سیاسی را به قتل رساندند.

بر ما روشن است که آتش سوزی در زندان و تیراندازی ممتد در آن جا بیانگر وضعیت وخیم زندانیان در آن مکان است و به هر دلیلی رخ داده باشد برای جنایتکاران حاکم فرصتی برای قتل عام زندانیان سیاسی عقیدتی میباشد.

ما امضاکنندگان این بیانیه عمیقا نگران جان و سلامت همه زندانیان محبوس در این زندان مخوف جمهوری اسلامی هستیم

ما بدینوسیله اعلام میکنیم که مسئولیت جان تک تک زندانیان مستقیما بر عهده حاکمان سرکوبگری است که آنان را در این زندان محبوس و مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار میدهند.

ما بدینوسیله نگران جان خانواده هایی هستیم که بسمت زندان اوین در حرکت هستند و یگان ویژه سرکوب بسوی آنان گاز اشک آور پرتاب کرده اند.

 

گزارشگران

www.gozareshgar.com

آدرس برای پشتیبانی و ارسال امضاء