شورای استکهلم: برای حمایت از مبارزات ستمدیگان و استثمارشدگان در ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

برای حمایت از مبارزات ستمدیگان و استثمارشدگان در ایران و بر علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
در تدام تجمعات قبلی ، اینبار
یکشنبه ۱۶ اکتبر، ساعت ۱۴،۳۰ در مدبوریا پلاتسن اجتماع می کنیم،

همراه هم باشیم.
شورای استکهلم همراه با فعالین و نیروهای چپ و کمونیست
جهت اطلاع رسانی و در صورت امکان درج ارسال می شود
با سپاس
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
http://shora.se/
Tel: 0732556537