کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست با موفقیت برگزار گردید

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کنگره ای کمونیستی برای دخالت در تحولات انقلابی ایران: روزهای شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۸ و ۹ اکتبر ۲۰۲۲ کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست با حضور بیش از ١٠٠ نفر از نمایندگان و مهمانان و هیئت های نمایندگی احزاب برگزار گردید. این کنگره همزمان با پخش مستقیم از طریق اینترنت و در شبکه های اینترنتی از ابتدا تا پایان کنگره را همزمان در دسترس عموم قرار داد و هزاران نفر توانستند از این طریق مباحث را دنبال کنند.

سالن کنگره دهم با شعار "به سوی انقلاب سوسیالیستی" و تصاویری از مهسا امینی و مبارزات قهرمانانه زنان در ایران تزئین شده بود و فضای انقلابی و مبارزاتی در ایران تماما بر کنگره مستولی بود. بویژه خبر جنگ و سنگربندی در سنندج و شهرهای ایران در طول کنگره، توجه ها را تماما بر رویدادهای ایران و چه باید کرد کمونیست ها جلب کرده بود. فضایی از امید و شادی و احساس مسئولیت بر کنگره دهم حاکم بود.
کنگره با خوش آمدگویی به نمایندگان و مهمان توسط پروین کابلی و سپس سرود انترناسیونال آغاز به کار نمود. سپس توسط جمال کمانگر دبیر کمیته مرکزی یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان آزادی و سوسیالیسم و اعتراضات خیزش انقلابی شهریور و مهر در ایران اعلام گردید. بعد از آن کلیپی از اعتراضات پرشور زنان و مردان و جشن های حجاب سوزان و جنگ و گریز با نیروهای سرکوب پخش شد که با استقبال حاضرین در سالن روبرو گردید.
کنگره دهم با سخنرانی افتتاحیه سیاوش دانشور رئیس دفتر سیاسی ادامه یافت. سیاوش دانشور با اشاره به تحولات ایران و خصوصیات و ماهیت آن، روی سیاست کمونیستی و انتظاری که از این کنگره وجود دارد و تصمیم مهم و کلیدی حزب برای یک دخالت همه جانبه در جدال قدرت سیاسی سخن گفت. کنگره با پیامهای احزاب و سازمانهای سیاسی ادامه یافت. آکسل پترشون از طرف س ژ ت و اتحادیه لوکوموتیوران فرانسه، عبداله صالح از جانب سازمان آلترناتیو کمونیستی عراق، هلمت احمدیان از طرف حزب کمونیست ایران، مصطفی باهیر از جانب حزب کمونیست کارگری کردستان، جمال ایوب از طرف حزب کمونیست کارگری عراق، پیامهای سازمان و حزب متبوعشان را به کنگره دهم حزب ارائه کردند. پیامهای سازمان راه کارگر و سازمان فدائیان (اقلیت) کتبا به دبیرخانه حزب رسیده بود. همینطور در طول کنگره پیامهائی از جمعهای کارگری و انقلابی درگیر در مبارزات خیابانی دریافت شدند. این پیامها در نشریه مرکزی حزب منتشر میشوند.
در ادامه پروین کابلی از طرف هیئت نظارت بر انتخابات سراسری، گزارش پروسه انتخابات نمایندگان را به کنگره ارائه داد. کنگره به اتفاق آرا اعتبار نامه نمایندگان را تصویب کرد و رسما کارش را آغاز کرد. در ادامه آئین نامه کنگره و دستور جلسه پیشنهادی دفتر سیاسی به کنگره بتصویب رسید. دستور جلسه مصوب کنگره شامل: ١- گزارش ٢- قطعنامه اوضاع سیاسی با عنوان: تزهائی در باره تحول انقلابی در ایران و خط مشی سیاسی و تاکتیکی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ٣- پیام کنگره دهم به قیام کنندگان جسور و پرشور شهریور و مهر و به یاد ژینای عزیز (مهسای جوان)، به زنان: پیشتازان انقلاب آتی ایران ٤- تزهای کنگره دهم در باره: جنگ در اوکراین، بربریت کاپیتالیسم و مصافهای کمونیسم امروز ٥- پیام کنگره دهم به جنبش آزادی زن در ایران ٦- اولویت های فوری حزب در کردستان ٧- پیام کنگره دهم به طبقه کارگر ایران ٨- انتخابات ٩- پیام کنگره دهم به زندانیان سیاسی ١٠- در باره ضرورت منزوی کردن آلترناتیو راست بورژوایی ١١- قرارها بودند.
گزارش به کنگره توسط رئیس دفتر سیاسی و مسئولین ارگانهای حزبی ارائه شد و نمایندگان در این بخش راجع به گزارش و اوضاع جاری دخالت و اظهار نظر کردند. سند اوضاع سیاسی توسط عبداله دارابی و سیاوش دانشور، سند جنگ در اوکراین، بربریت کاپیتالیسم و مصافهای کمونیسم امروز، توسط رحمان حسین زاده و جمال کمانگر، اولویتهای حزب در کردستان توسط صالح سرداری و همایون گدازگر، و سند آلترناتیو راست و بورژوائی را باید منزوی کرد، توسط رحمان حسین زاده و پیامها به ترتیب توسط رحمان حسین زاده، ملکه عزتی، سیاوش دانشور و سیوان کریمی به کنگره معرفی و ارائه شدند. همه اسناد بعد از ارائه و بحث در زمان اختصاص داده شده، اکثریت قاطع سندها با اتفاق آرای کنگره بتصویب رسیدند. وارد کردن برخی اصلاحات پیشنهادی بر اسناد با تصویب کنگره به پلنوم ٤٥، اولین نشست کمیته مرکزی منتخب کنگره واگذار شد.
در هر روز کنگره وقتی برای مهمانان اختصاص داده شده بود تا در مورد مباحث نکات مورد نظرشان را باطلاع کنگره برسانند. مهمانان و ناظرین با شور و مسئولانه در بحث ها دخالت و اظهار نظر کردند.
در دستور انتخابات برای کمیته مرکزی از میان کاندیداها ۳۱ نفر اعضای اصلی و ٢ نفر عضوعلی البدل به ترتیب زیر انتخاب شدند:

۱- ابراهیم باتمانی ۲- احمد بابایی ۳- اسماعیل ویسی ٤- الهام صالح نیا ٥- پروین کابلی ٦- جلال محمود زاده ٧- جمال کمانگر ٨- چیمن دارابی ٩- دلاور منزیر ١٠- رحمان حسین زاده ١١- رضا کمانگر ١٢- سعید آرمان ١٣- سعید یگانه ١٤- سوسن هجرت ١٥- سیاوش دانشور ۱٦- سیوان کریمی ١٧- شه مال علی ١٨- صالح سرداری ١٩- صبا پُرمهر ٢٠- عبداله دارابی ٢١- فخری جواهری ٢٢- کریم نوری ٢٣- محسن حسینی ٢٤- محمود رهبری ٢٥- مختار محمدی ٢٦- ملکه عزتی ٢٧- نادر شریفی ٢٨- ناصر مرادی ٢٩- وریا روشنفکر ٣٠- هلاله طاهری ٣١- همایون گدازگر.
اعضای علی البدل: ١- شوبو مرادی ٢- محمد عذیری.

کنگره دهم حزب با سخنرانی اختتامیه سیاوش دانشور، تشکر از اعضای کمیته برگزاری کنگره و شرکت کنندگان، با سرود انترناسیونال بپایان رسید.
کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست کنگره کمونیسم کارگری، کنگره تحول انقلابی در ایران، کنگره ای برای انقلاب کارگری و سوسیالیستی بود. نمایندگان و شرکت کنندگان با روحیه و عزمی انقلابی بر ضرورت دخالت همه جانبه و وسیع و اجتماعی کمونیسم در جنبش انقلابی جاری و یک پیروزی سوسیالیستی تاکید داشتند. این کنگره ای بود که به جامعه اعلام کرد که حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در صف اول جدال جاری با تمام توان و با اشتیاق شرکت میکند، بر موانع و مشکلات و مخاطراتی که مبارزه انقلابی جاری را تهدید می کند آگاه است و برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت کارگری و سوسیالیستی با تمام توان تلاش می کند.
کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
اکتبر ٢٠٢٢- مهر ١٤٠١

پلنوم ٤٥ حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست برگزار شد
روز دوشنبه ١٨ مهرماه ١٤٠١ برابر با ١٠ اکتبر ٢٠٢٢، بعد از برگزاری کنگره دهم، کمیته مرکزی منتخب کنگره با حضور اکثریت اعضای اصلی و علی البدل، پلنوم ٤٥ را برگزار کرد. در این پلنوم در مورد دستورهای زیر تصمیم گیری شد؛

١- تصمیم گیری در مورد اصلاحات کتبی در باره اسناد مصوب کنگره.
٢- تصمیم گیری در مورد یک قرار محول شده به پلنوم.
٣- انتخاب دبیر کمیته مرکزی و اعضای دفتر سیاسی.
٣- ارزیابی از کنگره نهم.

در دستور اول، بنا به وظیفه ای که کنگره نهم به پلنوم ٤٥ واگذار کرده بود، در مورد اصلاحات به اسناد یک به یک قرائت و رای گیری شد. بیشتر اصلاحات رسیده وارد شدند. سپس بررسی قرار رسیده به جلسه دفتر سیاسی واگذار شد. به این ترتیب همه اسناد مصوب تدقیق نهایی شده و برای انتشار علنی آماده شدند.
در دستور انتخابات، از میان دو کاندیدا رفقا پروین کابلی و محسن حسینی، پروین کابلی با اکثریت آراء به عنوان دبیر کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. سپس، پلنوم کمیته مرکزی از زحمات رفیق جمال کمانگر دبیر دوره قبل کمیته مرکزی صمیمانه قدردانی کرد. در انتخابات دفتر سیاسی از میان کاندیداها، ١٣ نفر رفقا: جمال کمانگر، رحمان حسین زاده، رضا کمانگر، سعید آرمان، سعید یگانه، سیاوش دانشور، سیوان کریمی، صالح سرداری، عبداله دارابی، کریم نوری، ملکه عزتی، ناصر مرادی و همایون گدازگر بعنوان اعضای دفتر سیاسی انتخاب شدند. بدلیل کمبود وقت برگزاری جلسه دفتر سیاسی دو روز بتعویق افتاد.
در دستور ارزیابی از کنگره دهم، رفقا بر نکات قوت و ضعف کنگره اشاره کردند و مجموعا جملگی ارزیابی مثبتی از کنگره موفق حزب داشتند و تاکید عمومی براین بود که باید حزب با سرعت و تمام امکانات و ظرفیت برای پیاده کردن و اجرای سیاستهایش تلاش کند.
روز چهارشنبه ١٢ اکتبر جلسه دفتر سیاسی با حضور کلیه اعضا و دبیر کمیته مرکزی برگزار شد. انتخابات، بررسی قرار واگذار شده و اقدامات فوری حزب از جمله دستورهای جلسه دفتر سیاسی بودند. در در دستور انتخابات سیاوش دانشور کاندید رئیس دفتر سیاسی، باتفاق آرا انتخاب شد و برای عضویت در هیئت اجرایی رفقا رحمان حسین زاده، سعید یگانه، صالح سرداری، عبداله دارابی و همایون گدازگر انتخاب شدند. به این ترتیب شش عضو منتخب هیئت اجرایی دفتر سیاسی عبارتند از رفقا: رحمان حسین زاده، سعید یگانه، سیاوش دانشور، صالح سرداری، عبداله دارابی و همایون گدازگر.
قرار پیشنهادی ابتدا توسط رفیق امیر عسکری ارائه و بعد از سخنان موافق و مخالف رای گیری شد. قرار پیشنهادی به تصویب نرسید.
دستور بعدی اقدامات فوری حزب بعد از کنگره دهم و اوضاع خطیر ایران بود که نکات مورد نظر مطرح و برای پیگیری و اجرا تصمیمات اولیه اتخاذ شد.
کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
اکتبر ٢٠٢٢- مهر ١٤٠١