جعل سند توسط شورای امنیت کشور

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم-نه آمریکا نه ملا: اعلامیه شماره 80 هجدهم مهر= 10 اکتبر 2022
اسم رمز جنبش سراسری ایران مهسا امینی است. ولی این بدان معنا نیست که مهسا امینی یگانه قربانی در رژیم از بن فاسد ملایان است. در این 43 سال که از عمر کثیف این رژیم گذشته تمام زندانهای ایران مدام خون ریز از قتل فرزندان دست بسته و اسیر مردم ایران بوده است. و خیابان ها و کوچه ها و خانه ها بی وقفه محل کشتار مردم معترض ایران بوده اند.

امروز که نام مهسا امینی در سراسر جهان به عنوان سمبل جنبش ضد رژیم ملا در ایران مطرح شده است، کور دلان مسخره و سر سپردگان انجمن حجتیه انگلیسی فکر می کنند اگر سندی جعلی برای قتل مهسا امینی درست کنند ، می توانند خود را از این بی آبرویی نجات دهند.
امروز مجید میر احمدی دبیر شورای امنیت کشور ، اقدام به عملی بسیار مضحک کرده است. با جعل سندی خواسته که نظام سراسر فاسد و جنایت پیشه را تطهیر کند!
[مجید میراحمدی که مسئول بررسی مرگ مهسا امینی است در نشست خبری امروز گفت: می خواهم سندی که تابحال منتشره نشده را اعلام کنم. پدر مهسا امینی در یکم شهریور سال ۹۵ با مدیرکل تامین اجتماعی کردستان مکاتبه‌ای درباره مریضی دخترش انجام می‌دهد که دخترش باید تحت کنترل و مراقبت باشد و هر ماه به تبریز مراجعه کند.]

شورای امنیت کشور بطور واضح، صورت مسئله را نفهمیده، و با کشتار صدها نفر در خیابان ها و زخمی کردن هزاران نفر، در پی این است که ثابت کند قاتل مهسا امینی نبوده است!
مهسا امینی، اسم رمز جنبش ضد رژیم ملایان جنایتکار و دزد انگلیسی جمکرانی انجمن حجتیه ای امتی در ایران است. و تصویر چهرۀ زیبای او آرم جنبش سراسری ایران، در جهان شناخته شده است. و این کنش جهانی خارج از ارادۀ خانوادۀ مهسا امینی بوده است.
با امید به این که حال، مسئله برای شورای امنیت کشور روشن شده و بیش از این مزاحم خانوادۀ داغدار مهسا امینی نشوند. مهسا امینی تنها دختر مضروب این دوره نیست. خانواده دختران به قتل رسیده دیگر ، تحت فشار امنیتی های ملایان، تهدید به قبول و اعلان خود کشی دخترانشان شده اند. این بازی بی بصیرت و احمقانه باید متوقف شود. و شورای امنیت کشور بیش از این خود را مورد ریشخند جهان قرار ندهد. رهبر فاسد شان که مقام اول وقاحت در جهان کسب کرده است، وقتی تمام ایران می گویند مرگ بر دیکتاتور، اوباز با وقاحت تام در انظار حاضر می شود و از وحشت مردم به سراغ نظامیان می رود و خواهان بیعت مجدد با آنان می شود.
خوب این رهبر فاسد انگلیسی مثل دبیر شورای امنیت کشور آنچنان بی بصیرت است که نمی داند وقتی ملتی به پا خیزد دیگر هیچ سلاحی جواب خیزش عمومی را نخواهد داد! مگر این که تمام بمب اتم جهان را بر سرشان بریزند. که در آن صورت مرگ خود آنان نیز در آن مستتر است. کشتار مردم ایران نیز افاقه نکرده و روزنه ای از امید را نخواهد گشود. در این شرایط تنها راه نجات، فرار است.
جا هم که معلوم است! نزد قاضی منصوری در بهشت ثروتمندان جهان در کلونی انگلیسی...
در این جا لازم است برای این بی بصیرت ها نیز مسئله دیگری نیز روشن شود.
بطور روشن و واضح رگه نازکی از این خیزش سراسری در ایران مربوط به سلطنت طلبان می شود. ولی جنبشی با این عظمت و پر قدرت، متاثر از هیچ جای خارج از ایران نیست.
این فوران کوه آتش فشان خشم ملتی بجان آمده است که طغیان کرده و تا تمامی ملایان را در آتش مذاب خود نسوزد و خاکستر نکند فرو نخواهد نشست. به دنبال پدرو مادر مهسا امینی و سایر دختران ما نگردید، تمام ذرات این آب و خاک ، شعله های فریاد 43 سال رنج و عذاب این ملت رنج دیده است که زبانه می کشد.
شعار امروز دانشگاه های کشور: به مادرم بگویید ... دیگر دختر ندارد
ای دختران صف اول انقلاب ایران، شما باعث غرور و افتخار ملتی 43 سال اسیر و تحقیر شده هستید. به درستی شما شانه به شانۀ جوانان، شاهراه آینده را روشن می کنید. ملتی که زنانش بپاخیزند، ریشۀ هر گونه تبعیض و بی عدالتی، در آن خواهد سوخت وعدالت اجتماعی با تمام ابعادش، بر قرار خواهد شد.
امسال سال خونه...سید علی انگلیسی... با بیت اش سرنگونه
womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com
Women’s Power