اطلاعیه پایانی پلنوم ۵۳ كمیته مركزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گزارش كاركرد حزب توسط دبیر كمیته رهبری به پلنوم ارائه شد. خالد حاج‌محمدی در این مبحث به عرصه‌های مختلف فعالیت حزب و تشكیلات‌های آن پرداخت. در گزارش كاركرد حزب در زمینه‌های مختلف، منجمله به دخالت حزب در جدال‌های سیاسی این دوره، در جنبش كارگری و اعتصابات و اعتراضات مختلف، به تلاش‌های تشكیلات‌های حزب در مبارزه با جمهوری اسلامی، به حضور و حمایت از اعتصابات كارگری در غرب و تلاش و نقش ما، به فعالیت بین‌المللی این دوره حزب و همچنین به مشكلات و موانع حضور و دخالت موثرتر و قوی‌تر حزب پرداخته شد. اعضا كمیته مركزی ضمن تائید گزارش رهبری حزب به زوایای مختلف كار حزب و تشكیلات‌های آن پرداختند.

پلنوم۵۳ کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی) با شرکت اكثریت اعضا کمیته مرکزی در روزهای ١٠ و ١١ سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار شد.

دستورات پلنوم عبارت بودند از:

۱- گزارش
۲- اوضاع بین‌المللی و موقعیت ایران
۳- تغییر موقعیت حزب و وظایف ما در این دوره
۴- قرار و قطعنامه‌های پیشنهادی
۵- انتخابات

پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع به کار کرد.

گزارش كاركرد حزب توسط دبیر كمیته رهبری به پلنوم ارائه شد. خالد حاج‌محمدی در این مبحث به عرصه‌های مختلف فعالیت حزب و تشكیلات‌های آن پرداخت. در گزارش كاركرد حزب در زمینه‌های مختلف، منجمله به دخالت حزب در جدال‌های سیاسی این دوره، در جنبش كارگری و اعتصابات و اعتراضات مختلف، به تلاش‌های تشكیلات‌های حزب در مبارزه با جمهوری اسلامی، به حضور و حمایت از اعتصابات كارگری در غرب و تلاش و نقش ما، به فعالیت بین‌المللی این دوره حزب و همچنین به مشكلات و موانع حضور و دخالت موثرتر و قوی‌تر حزب پرداخته شد. اعضا كمیته مركزی ضمن تائید گزارش رهبری حزب به زوایای مختلف كار حزب و تشكیلات‌های آن پرداختند.

بحث اوضاع بین‌المللی و موقعیت ایران توسط امان كفا معرفی شد. در این بحث امان كفا و اعضا پلنوم به تحولات این دوره در سطح بین‌المللی، به صف‌بندی‌های جهانی و منطقه‌ای، به جنگ در اوكراین و تاثیرات آن، به بحران عمیق اقتصادی در سطح جهان و بی‌جوابی بورژوازی جهانی، به اوضاع خاورمیانه و تحولات این منطقه در دل این اوضاع و تاثیرات آن بر زندگی و شرایط مبارزه طبقه كارگر و مردم محروم چه در بعد جهانی و چه در سطح خاورمیانه پرداختند. در این مبحث همچنین و بطور ویژه موقعیت ایران در دل این اوضاع بی‌ثبات، موانع جدی بورژوازی حاکم در برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی و سیاسی موجود در ایران، به تاثیرات این اوضاع بر زندگی میلیون‌ها انسان در ایران و به ویژه بر رابطه طبقه كارگر و مردم آزادی‌خواه با جمهوری اسلامی به تفصیل پرداخته شد.

دستور بعدی پلنوم تغییر موقعیت حزب و وظایف ما در این دوره بود كه توسط دبیر كمیته رهبری معرفی شد. در این مبحث به فاكتورهای اصلی اوضاع ایران و موقعیت طبقه كارگر و نقش گرایش كمونیستی این طبقه و جایگاه و موقعیت جنبش‌های اصلی سیاسی و جنبش كمونیستی و خود حزب حكمتیست (خط رسمی) پرداخته شد. تمركز اصلی در این بحث به موقعیت كنونی حزب و نیاز فوری و عاجل به تغییر این موقعیت و تبدیل حزب به جریانی قدرتمندتر، قابل اتكا، قابل اعتماد و قابل انتخاب و توده‌ای بود. اعضا پلنوم با دقت و احساس مسئولیت بالایی در این مبحث دخالت کرده و به راه‌های رسیدن و تبدیل شدن به چنین حزبی، به امکانات و كمبودهای حزب و ضرورت جهت‌گیری و فعالیت‌ها و نقشه‌هایی برای تامین این مهم پرداختند. كمیته مركزی با سطح بسیار بالایی از انسجام سیاسی و آمادگی برای ورود به این میدان تصمیماتی در این زمینه را در مقابل خود و حزب گذاشت.

پلنوم با توجه به شرایط ویژه این دوره و جدال دائمی زنان و جنبش حق زن با ارتجاع حاکم، با توجه به نقش و رسالت کمونیست‌ها در این شرایط حساس و تعیین کننده، به كمونیست‌ها و زنان در ایران پیام‌هایی داد که منتشر می‌شوند.

در دستور انتخابات ابتدا رفیق آذر مدرسی بعنوان دبیر کمیته مرکزی در پست خود ابقاء شد. سپس رفقا امان کفا، آسو فتوحی، سهند حسینی، خالد حاج محمدی، فواد عبداللهی، محمد فتاحی و مظفر محمدی بعنوان کمیته رهبری انتخاب شدند. كمیته رهبری در اولین نشست خود خالد حاج محمدی را به عنوان دبیر كمیته رهبری در پست خود ابقا كرد.

پلنوم بعد از دو روز بحث گرم و با دخالت‌گری سطح بالای رفقای حاضر در نشست به كار خود پایان داد.

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی)
۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲