آکسیون و شب گرامیداشت دهه شصت و تابستان ٦٧ در شهر گوتنبرگ(سوئد)

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تابستان ٦٧ يكى از مقاطع تاريخ خونين سركوبگرى رژیم فاشیزم جمهوری اسلامى: مردم آزادیخواه شهر گوتنبرگ وحومه! احزاب؛ سازمانها؛ نهاد ها و رسانه های مترقی شما علاقمندان را فرا میخوانیم تا به حمایت گسترده از فراخوان شواری پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردمی در شهر گوتنبرگ به میدان بیائید و پاسخ مثبت و همه جانبه ای به حقانیت دادخواهی بخشیم. در تاريخ بیش از چهار دهه خونین از حاكميت سیاه جمهوری اسلامى بر مردم ايران، مقاطع، روزها، ماهها و سالهای خونین سرکوبگری کم نیستند.

سی خرداد ٦٠ و نسل کشی در سراسر ایران، حکم جهاد خمینی در مرداد٥٨ و محاکمات یک دقیقه ای خلخالی و تیربارانها در کردستان،تابستان ٦٧ و قتل عام زندانیان سیاسی در زندانها، ترورها و "قصابی های اسلامی" از نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، قتل های زنجیره ای در ایران، و ... تنها مقاطعی از دریای عظیم عفونت و خونی است که اين رژیم اسلامی با اتكا به آن جامعه را به خون كشيدند، اين داستان تولد و بقا اين رژيم است. تابستان ٦٧ و قتل عام گسترده زندانیان سیاسی از جمله رویداد هاى دردناکی است كه بايد نسل به نسل در اذهان تاريخى جامعه بياد بماند، واقعه ای که زنده نگاهداشتن و یاد کردن از آن، نه تنها برای قربانیان آن واقعه و همه قربانیان قبل و بعد از آن، نه تنها به خاطر بازماندگان آن هالوکاست، که برای بشریت، ضروری است تا یکی از جنایتکارترین وقایع تاریخی بیاد بماند و از آن مبارزه ای توانمند علیه جنایت و نسل کشی درس گرفته شود.
قربانیان و بازماندگان نسل کشی و قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ٦٧ را نباید فراموش کرد. اینها شاهدان و شاکیان یکی از تلخ ترین اتفاقات ضد بشری در جهان امروزند. باید یاد همه عزیزان قربانی این توحش، یاد همه جانباختگان این تراژدی و همه مبارزین راه آزادی و برابری را گرامی داشت و محبت و همدردی خود را نثار بازماندگان آنها کرد. باید همه کیفرخواست های این اتفاق را به میان کشید. جامعه بشری برای مصونیت در مقابل اتفاقاتی از این دست باید مصون بماند. یک راه ایجاد این مصونیت بازگو کردن، مکتوب کردن و اعلام کردن همه کیفرخواست قربانیان فاشیست های اسلامی است. باید مسببین این نسل کشی از جناحهای " خوش خیم و بدخیم اسلامی" را به پای میز محاکمه کشاند. باید مسئولین و مجریان قصاوت عظیم اسلامی در ایران را، نفر به نفر در دادگاههای مردمی محاکمه کرد.
جانیان باید پاسخگوی جنایاتشان باشند و مسئولیت جنایات عظیم خود را بعهده بگیرند. در سالروز قتل عام زندانیان سیاسی سال٦٧، باید بار دیگر عزم خود را برای به زیر کشیدن و محاکمه سران رژیم اسلامی جزم کرد. در هر جا که ممکن است با خواست فوری آزادی زندانیان سیاسی اجتماع و تجمع کرد. صف اتحاد و مبارزه ای گسترده علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد. با شاخه های گل و در گرامیداشت این عزیزان در اجتماعات شرکت کرد و صدای رسای اعتراض انسانی علیه این هالوکاست را رسا کرد.جامعه انسانی در سراسر جهان، باید بدانند که بر بخشی از پیکره بشریت، بر مردم ایران، بر نسلی از پرشورترین جوانان، دختران و پسران انقلابی در ایران، چه گذشت؟ در چنين روزهايى بار دیگر ضرورت به زیر کشیدن رژیم فاشیست های اسلامی گرد پرچم خواستهای انسانی بيش از هر وقت در صدر مبارزات مردم به ستوه آمده قرار دارد.
بدین مناسبت انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ ازحرکت اعتراضی گسترده و برای جلب افکار عمومی جامعه سوئد از همه آزادیخواهان در شهر یوتبوری دعوت میکند در این آکسیون وشب گرامیداشت در روز جمعه شانزدهم ماه سپتامبر یاد همه جانفشانان راه آزادی را گرامی بداریم

زمان: روزجمعه شانزدهم ماه سپتامبر ساعت پنج بعدازظهر
مکان: میدان برنس پارکن مرکز شهرگوتنبرگ
اجتماع کنندگان در آکسیون اعتراضی ؛و شب گرامیداشت قربانیان دهه شصت ودر همبستگی با کارگران در بند و همه زندانیان سیاسی ایران اجتماعی را در سالن اجتماعات هاگا بیو از ساعت 30؛18 تا 00؛22 شب بر گزار میشود.
i Viktoriahuset samlingssl på Linnégatan 21
قهوه؛ چای و شیرینی برای شرکت کنندگان موجود خواهد بود.
نه میبخشیم ؛ و نه فراموش میکنیم!
گرامی باد یاد همه جانباختگان تابستان ٦٧
خواستار آزادی همه زندانیان می باشیم!
زنده باد آزادی و برابری! مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی!
تلفنهای تماس:
مهوش رشیدی بیرگانی :0703219151
امید محمدیه : 0735823334
توفیق محمدی : 0739809990
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
16 ماه سپتامبر 2022