هشدار به حزب دمکرات کردستان ایران، از گذشته درس بگیرید!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست: گفتگوی مصطفی هجری رئیس اجرائی حزب دمکرات کردستان ایران در بی بی سی و بویژه اظهارات وی در باره جنگ حزب دمکرات علیه کومه له، نشان داد که حزب دمکرات کردستان ایران و شخص ایشان کمترین تغییری نکرده اند. نه فقط به حداقل سلامت سیاسی و تعهد به وقایع و تاریخ مستند پایبند نیست، بلکه حاضر است از تریبون بی بی سی رسما دروغ بگوید، تاریخ را وارونه جلوه دهد و یک جریان سیاسی را با صدها شاهد زنده متهم به آغاز جنگی کند که سیاست رسمی و اعلام شده رهبری حزب دمکرات کردستان ایران بود.

حزب دمکرات، خود را قیم و حاکم خودگمارده مردم میدانست و تحمل حضور هیچ جریانی را نداشت و با زبان زور و اسلحه با هر مخالف و منتقدی روبرو میشد. دستگیری فعالین سیاسی منتقد و معترض به سیاستهای آن حزب و در موارد متعدد زندانی کردن اعضای شوراهای منتخب مردم، حمله به مقر و دفاتر و فعالین سازمانهای چپ از پیکار و فدائی و راه کارگر تا حملات مکرر به نیروهای کومه له جزو تاریخ مستند آن جامعه در فاصله سالهای ٥٨ تا ٦٢ است. اما اعلام جنگ سراسری حزب دمکرات با کومه له بعد از تشکیل حزب کمونیست ایران سیاست رسمی حزب دمکرات از مقطع کنگره ششم و پلنوم بعد از آن به رهبری عبدالرحمن قاسملو بود. قرار بود یا کومه له را تابع سیاستهای ناسیونالیستی و ارتجاعی خود کند و یا هر نوع تبلیغ علیه سرمایه داران و ارتجاع ، خوانین و شیوخ بجامانده و مبارزه سیاسی علیه افکار و آرا ناسیونالیستی و کارکرد ارتجاعی حزب دمکرات را با زور اسلحه منکوب کنند.
اما این سیاست حزب دمکرات زمین گیر شد. بزرگترین شکست سیاسی و نظامی را در تاریخ خود از کومه له و حزب کمونیست ایران وقت دریافت کرد. صفوف حزب دمکرات دچار ریزش ودر کنگره هشتم دچار انشعاب شد. نهایتا این حزب کمونیست ایران و کومه له بود که با اعلام آتش بس یکجانبه، جنگ را پایان یافته اعلام کرد و حزب دمکرات ناچار شد ناکامی و سرخوردگی را بپذیرد. بعد از چهار دهه از آن وقایع تلخ، سخنان امروز مصطفی هجری مو به مو تکرار سخنان عبدالرحمان قاسملو و رهبری وقت حزب دمکرات در مقطع کنگره ششم ناکام مانده و سپری شده آن جریان است. اگر مصطفی هجری صرفاً بدلیل سطحی گری و تعصب کور ناسیونالیستی و ضد کمونیستی چنین سخنانی را بزبان می آورد، میشد با تذکر و توضیح رهبران و فعالین آشنا و متعهد به واقعیات آندوره و با رجوع به اسناد فراوان و پروتکل های مذاکرات نشان داد، که ایشان به کاهدان زده و بنا به اظهارات خودشان در مورد رویدادهای انقلاب ٥٧ هنوز "در گوش گاو خوابیده اند"! این اظهارات نشان میدهد که نه فقط ایشان و رهبری حزب دمکرات از این رویدادها درسی نگرفته است، بلکه خود را برای تکرار آن آماده میکنند. ساده اندیشی و خام اندیشی است اگر این اظهارات را به اشتباه و تعصب ناسیونالیستی هجری محدود کرد، خیر، ایشان دارد راجع به آینده حرف میزند. دارد میگوید "قوائد بازی" در کردستان همان است که بود و حزب دمکرات کسی را تحمل نخواهد کرد و پیشاپیش اعلام میکند که سیاست جنگ طلبانه علیه هر کسی را دارد که علیه حزب دمکرات سخنی بگوید.
ما به حزب دمکرات و موئتلفین ناسیونالیست آن جریان هشدار میدهیم که اگرچه آنها در گذشته مانده اند اما زمانه و جامعه عوض شده است. به نفعتان است که از گذشته درس بگیرید. سیاست قلدری نظامی شما در روز خودش از کمونیسم در کردستان شکست سنگینی خورد.کمونیسم و رادیکالیسم در جامعه کردستان امروز به مراتب آگاهترو گسترده تر است و به طریق اولی سیاست زورگویی امروز و در آینده بجائی نمیرسد و با صفی محکم از کمونیست ها و کارگران و مردم آزادیخواه کردستان و سراسر ایران روبرو میشود. بی بی سی هم که بوق ارتجاع و بنگاه جعل و نشر دروغ شده است، بهتر است معرکه گیر ماجرا نشود، خود را به ندانستن و بی اطلاعی نزند و در قلدری سیاسی و شاخ و شانه کشیدن حزب دمکرات سهیم نشود.
فراخوان ما به کارگران، کمونیست ها و مردم آزادیخواه کردستان و سراسر کشور اینست که باید هشیاری و آمادگی لازم را در قبال سیاستهای ارتجاعی و جنگ طلبانه حزب دمکرات و ناسیونالیسم کرد و دیگر جریانات بورژوایی مرتجع ایران بالا برد و از هم اکنون آماده بود که هر تلاش زورگویانه احزاب بورژوائی علیه آزادیهای سیاسی را در نطفه خفه کرد.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
سیزدهم شهریور ١٤٠١ – چهارم سپتامبر ٢٠٢٢