در دفاع از مبارزات مردم ایران به ما بپیوندید!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان: ایرانیان آزادی‌خواه!در حمایت از مبارزات مردم اصفهان و شهرکرد که به خاطر کمبود آب به اعتراض برخاسته اند و در بزرگداشت جنبش دانشجویی در روز دانشجو (۱۶ آذر) تظاهراتی در روز شنبه ۴ دسامبر(۲۰۲۱) از ساعت ۱ تا ۳ بعد ازظهر در میدان دام آمستردام سازمان داده شده که فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند تمام ایرانیان مبارز و آزادی‌خواه را به شرکت در این آکسیون فرا می‌خوانند. این تظاهرات از سوی “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان ایران- هلند”

که “فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند” یکی از تشکیل دهندگان آن می‌باشند سازمان داده شده تا صدای اعتراض توده‌های ستم‌دیده را که روز جمعه ۵ آذر در اصفهان مورد یورش ددمنشانه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتند را در افکار عمومی هرچه گسترده‌تر پژواک نمایند.

زمان: ساعت یک تا سه بعدازظهر
روز شنبه ۴ دسامبر ۲۰۲۱
مکان: میدان “دام” در آمستردام
ایرانیان مبارز!
بیایید دست در دست هم از مبارزات جاری کارگران و کشاورزان و جنبش دانشجویی دفاع نموده و صدای حق‌طلبانه آنها را به گوش جهانیان برسانیم.

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در هلند
۳۰ نوامبر ۲۰۲۱