امکان بازداشت و محاکمه رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر همایون علیزاده، پروفسور سیروس میرزایی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: امکان بازداشت و محاکمه رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت (۲۹)