تجمع اعتراض کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و یک مطلب دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امروز ۲۵ مهر کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری برای پیگیری مطالباتشان بار دیگر دست به تجمع زدند. دور جدیدی از اعتراضات کارگران رسمی نفت آغاز شده است.  در طول هفته‌های گذشته این کارگران در شرکت‌ها و سکوهای نفتی و گازی به صورت هفتگی اعتراضاتشان را برپا می‌کردند و دوشنبه های اعتراضی را اعلام کردند. اما اکنون تجمع آنها روزانه شده است.  

اعتراض این کارگران همانطور که قبلا گزارش کردیم  به سقف ‌پایین حقوقها و کاهش سطح دریافتی هایشان،  مالیاتهای سنگین و محدودیت ۳۰ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی است.   خواستهای فوری اعلام شده این کارگران عبارتند از: حذف سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و برگرداندن کسورات مازاد مالیات. کارگران رسمی نفت اعلام کرده اند که تا تحقق مطالبات خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر کارگران ارکان ثالث نیز با خواست خروج پیمانکاران از مراکز نفتی اعتراضات متعددی داشته اند. جنبش و جوش و اعتراضات در نفت گسترده است. دوشنبه های اعتراضی میتواند به روز اتحاد مبارزاتی کارگران نفت در تمام مراکز نفتی تبدیل شود.   
.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ مهر ۱۴۰۲،  ۱۷ اکتبر   ۲۰۲۳

تجمعات بازنشستگان کشوری در ادامه سه شنبه های اعتراضی
روز ۲۵ مهر بازنشستگان کشوری شامل معلمان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته، در ادامه سه شنبه های اعتراضی خود در شهرهایی چون کرمانشاه، همدان، سنندج و قزوین تجمع کردند.  
در اهواز معلمان با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد خواستار آزادی فوری همکاران بازداشتی خود شدند.
شعارهای دیگر بازنشستگان در این تجمعات عبارت بودند از:"نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت"، "فقط کف خیابون بدست میاد حقمون"، "رئیسی بی عرضه برگرد برود تو حوزه"، "وعده زیاد شنیدیم  عدالتی  ندیدیم"، و "این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی". 
 همسان سازی حقوقها و افزایش سطح آن به بالای خط فقر سی میلیونی، درمان رایگان، تحصیل رایگان برای همه کودکان، پایان دادن به اختلاسها و دزدیها و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و بستن پرونده های امنیتی برای همه فعالین سیاسی و آزادی فوری معلمان زندانی از جمله خواستهای اعتراضی اعلام شده آنهاست. اعتراضات بازنشستگان علیه فقر و بی تامینی اعتراض کل جامعه را نمایندگی میکند و باید از خواستها و مبارزاتشان وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ مهر ۱۴۰۲،  ۱۷ اکتبر   ۲۰۲۳