نامه به سازمان جهانی کار در مورد کارگران نفت و چند مطلب دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از کمپین برای آزادی کارگران زندانی در ایران (Free Them Now): این نامه را از جانب کمپین برای آزادی کارگران زندانی در ایران ((FTN برای شما مینویسیم تا به مماشات سازمان جهانی کار با حکومت ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی اعتراض کنیم.  اکنون چند هفته است که کارگران رسمی و پیمانی – پروژه ای نفت در حال اعتراض و اعتصاب هستند. این کارگران سالها به دلیل فضای پادگانی و امنیتی در مراکز نفتی و جو خفقان و سرکوب، امکان مبارزه و اعتراض نداشتند و اکنون دیگر جان به لبشان رسیده و همراه با مردمی که در تلاش رهایی از شر جمهوری اسلامی هستند، با شکستن اختناق پادگانی اعتراضات و اعتصابات خود را شروع کرده اند. 

این را قطعا می دانید که جمهوری اسلامی حکومتی است که هر روز پایه ای ترین حقوق کارگران را زیر پا میگذارد. در این کشور کارگران و تمام شهروندان حق اعتصاب و حق تشکل و قرارداد جمعی و حق اعتراض و آزادی بیان ندارند. حکومت اسلامی تمام پروتکلهای سازمان جهانی کار در مورد حقوق کارگران را مدام زیر پا میگذارد. کارگر در ایران بخاطر دفاع از حقوق پایه ای اش شکنجه و زندانی میشود.  این فشارها در صنعت نفت این شاهرگ اقتصادی حکومت ، شدید تر است. از جمله  در جریان اعتراضات کارگران نفت در این دو سه ساله و خصوصا در جریان اعتراضاتشان در همبستگی با انقلاب زن زندگی آزادی در مهر ماه سال گذشته، صدها کارگر به دلیل اعتراض به این شرایط از کار اخراج شده و توسط حکومت در لیست سیاه قرار گرفته اند و امکان استخدام در هیچ جای دیگری را نیز ندارند.
صنعت نفت ایران یک مرکز مهم چپاولگریهای حکومت است و  بیش از ۲۰۰ هزار کارگر در آن به کار اشتغال دارند. هر بخشی از کارگران نفت تحت کنترل یک پیمانکار هستند و این پیمانکاران که اکثرا از وابستگان حکومت و پاسداران هستند تسمه از گرده کارگران میکشند و شرایط بسیار غیر انسانی ای را به آنان تحمیل میکنند. بدلیل شرایط ویژه و پراکنده مراکز نفتی که بسیاری در میان دریاها و مناطق دور از امکانات مسکونی و شهری قرار دارند، جمهوری اسلامی توانسته است به کارگران نفت شرایط سخت تر کاری و معیشتی و امنیتی تری را تحمیل کند. این کارگران ماهها امکان دیدار خانواده هایشان را ندارند و ناچارند در شرایط گرمای طاقت فرسا و بدون امکانات اولیه در کمپهایی بدون امکانات سرمایشی و زیستی مناسب زندگی کنند. شرایط کارشان نیز بسیار غیر قابل تحمل و کشنده است. در نفت ما شاهد ایست قلبی کارگر بخاطر کار در گرمای سوزان بالای ۶۰ درجه بوده ایم که اساسا باید ممنوع باشد. 
طی همین یک سال گذشته چندین بار مراکز نفتی دچار انفجار و آتش سوزی شده و کارگران طی آن ها جان باخته اند. از جمله طی شش ماه گذشته حداقل بیست کارگر جان خود را در محیطهای کار از دست داده اند. سه کارگر به دلیل فشار کار و معیشت دست به خودکشی زده اند. وصف کل اوضاع جهنمی ای که به کارگران تحمیل شده در یک نامه نمیگنجد. 
اعتراض کارگران رسمی و پیمانی و پروژه ای نفت به همه این تعرضات معیشتی حکومت، شرایط پادگانی و امنیتی محیطهای کاری، عدم ایمنی محیط کار و دیگر مطالبات پاسخ نگرفته شان است. 
 مماشات سازمان جهانی کار با حکومت اسلامی به معنای همراهی با سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی است و مورد خشم و انزجار کارگران در ایران است.  
خواست ما اخراج جمهوری اسلامی و تمام نمایندگانش از سازمان جهانی کار است. خواست ما فشار بر حکومت اسلامی برای گردن گذاشتن به حقوق کارگران و محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری و ضد انسانی این حکومت است. این حکومت باید در سطح جهان محکوم و منزوی شود. این خواست ما و قطعا خواست همه کارگران در ایران است. 
کارگران و مردم ایران با برپایی انقلاب زن زندگی آزادی در حال مقابله با حکومت با هدف به زیر کشیدن آن هستند. و هرگونه مماشات با این حکومت را محکوم میکنند. به صدای کارگران ایران گوش فرا دهید. 
شهلا دانشفر سخنگوی فری دم ناو 
کاظم نیکخواه مسئول روابط بین المللی فری دم ناو
۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ – ۴ آذر ۱۴۰۲

 

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به اعتراض
اعتراض علیه مصوبه افزایش سن بازنشستگی و برنامه توسعه هفته
بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه یکشنبه های اعتراضی در برابر تعرضات معیشتی حکومت از جمله برنامه توسعه هفتم و افزایش سن بازنشستگی و علیه فقر و بی تامینی برای پنجم آذر فراخوان به در برابر اداره کل تامین اجتماعی را داده اند. موارد اعتراضی بازنشستگان در این فراخوان سراسری عبارتند از:  اعتراض به برنامه هفته توسعه فلاکت، سکوت کانونی ها مخصوصا کانون عالی بازنشستگان در چنگ اندازی و کودتای اقتصادی اخیر دولت بر علیه بانک رفاه کارگران و صندوق تامین اجتماعی ،  عدم اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی در رابطه با خدمات درمانی رایگان ، عدم عدم اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ و سایر خواستهای بر زمین مانده 
نظیر همین فراخوان از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی در دزفول داده شده است.  یکشنبه های روزهای اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد است. این بازنشستگان در این هفته در تهران و کرمانشاه تجمعات مشترکی با بازنشستگان کشوری داشتند. بویژه اینکه اکنون بازنشستگان نفت نیز به میدان آمده و با تجمعات مشترک آنان و کارگران رسمی نفت سد محکومی در برابر تعرضات معیشتی حکومت شکل گرفته است.
مصوبه ضد کارگری مجلس اسلامی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی که بندی از برنامه توسعه هفته ضدکارگری حکومت است بر اعتراضات و خشم بازنشستگان شدت داده است. این مصوبه به موضوع  اعتراضی وسیعی در میدیای  اجتماعی و گروههای مختلف بازنشستگان تبدیل شده است. از جمله گروه اتحاد بازنشستگان طی بیانیه ای تحت عنوان " همصدا و متحد مانع تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی شویم!" صدای اعتراض خود را به این تعرض سازمانیافته حکومت چپاولگر حاکم بر زندگی و معیشت خود اعلام کرده اند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:" افزایش سن بازنشستگی مصوبه اسارت باری است که مجلس و دولت سرمایه داران برای افزایش استثمار و بهره کشی بر مبنای افزایش سنوات کارگران شاغل به تصویب رسانده اند. افزایش سال های انتظار بازنشستگی یعنی بهره بردن از نیروی کار کارگران و کاهش پرداخت مستمری بازنشستگی نسبت به زمان زنده ماندن افراد بازنشسته. سال های بیشتری کار کن و سال های کمتری حقوق دریافت کن. این قانون اسارت بار و استثماری نظام ضد کارگری سرمایه داری است.  زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران".
حزب کمونیست کارگری از خواستها و اعتراضات بازنشستگان این بخش رزمنده جامعه که نقش مهمی در داغ نگاهداشتن تنور انقلاب داشته و با شعار شاغل و بازنشسته اتحاد امروز پرچم اتحاد طبقاتی کارگری را بدست گرفته اند قاطعانه حمایت میکند. برنامه توسعه هفتم برنامه فلاکت کل جامعه است. برنامه ایست که معیشت بخشهای مختلفی از مردم از جمله بازنشستگان را مورد تعرض قرار میدهد. مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی و دست  اندازی های حکومت چپاولگر بخشهای مختلف بازنشستگان و نه تنها این بلکه کارگران شاغل و بازنشسته را متحدتر میکند. با اعتراضات سراسری برنامه توسعه هفته حکومت و مصوبه افزایش سن بازنشستگی بازنشستگان و مجلس و کل بساط چپاولگران حاکم را باید به گور سپرد. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۲ آذر ۱۴۰۲،  ۲۴ نوامبر  ۲۰۲۳

 

تظاهرات خیابانی مردم در زاهدان، اعتراضات پرستاران و اخباری دیگر
-امروز ۲۴ آبان علیرغم حضور نیروهای سرکوب حکومت در شهر زاهدان بار دیگر مردم در ادامه جمعه های اعتراضی خود به خیابان آمدند و فریاد دادخواهی و اعتراض خود به سرکوبها و جنایات حکومت را بلند کردند. شمار زیادی از مردم خشمگین در این تظاهرات شرکت داشتند. 
-همانطور که قبلا گزارش کرده ایم پرستاران در اعتراض به وضع بد معیشتی و کاری خود و عدم پرداخت تعرفه ها  و اضافه کاریها و تبعیض در پرداختها وارد میدان شده اند. روز گذشته علاوه بر شهرهای فسا، رشت و سنندج در بیمارستان دکتر شریعتی تهران نیز پرستاران و بهیاران بخش های ویژه بیمارستان تجمع کردند. 
-بر اساس خبر منتشر شده از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان عاتکه رجبی از معلمان معترض در مشهد که پیش از این با رای هیات تخلفات از کار اخراج شده بود برای روز سوم آذرماه جهت اجرای حکم زندان خود احضار شده است. عاتکه رجبی در جریان انقلاب زن زندگی آزادی که با انتشار ویدیوهایی از اعتراضات مردم و خصوصا زنان و کودکان حمایت کرده‌ بود و از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود. او  در زمان بازداشت با اعتصاب غذا نسبت به رویکرد دستگاههای امنیتی با بازداشت شدگان اعلام اعتراض کرد. 

آخرین خبر اینکه روز دوم آذرماه پارلمان اروپا با صدور قطعنامه ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرد. در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسیده است، نقض گسترده حقوق بشر، حقوق زنان و گروگان گیری اتباع خارجی در ایران را محکوم شده است. در این قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی و سپیده قلیان شدند. با انقلاب زن زندگی آزادی و خیزشهای سراسری مردم ایران علیه حکومت اسلامی فضای بین المللی بیشتر علیه حکومت اسلامی چرخیده است. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۳ آذر ۱۴۰۲،  ۲۴ نوامبر  ۲۰۲۳

 

اخبار نفت:شماره ۲۵
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی
بنا بر خبر منتشرشده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث) امروز چهارم آذر ماه کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی  دست به اعتراض و تجمع زدند. اعتراض این کارگران به پایین بودن سطح دستمزد، عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، عدم اجرای  دو هفته کار و دو هفته استراحت برای کارکنان بخش اداری و پشتیبانی مجتمع، زیرساخت نامناسب خوابگاه‌ها، فرسوده بودن امکانات و تجهیزات و عدم شمول حتی همان  قانون کار بسیار سطح پایین برای راننده‌های غیرمالک میباشد. طبق گزارشات در همین رابطه کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی پالایشگاه‌های چهارم، هفتم و نهم نیز طی هفته گذشته برای دریافت مطالباتشان تجمع کرده بودند. 
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) قبلا در بیانیه ای ضمن اعلام حمایت قاطع خود از اعتراضات کارگران رسمی، قرارداد موقت، بازنشستگان و دیگر بخشهای معترض نفت همکاران ارکان ثالثی خود را به پیوستن به این اعتراضات فراخوانده بود. 
کارگران ارکان ثالث یک بخش معترض در نفت هستند و پالایشگاه آبادان از سوی این کارگران به یک کانون داغ اعتراض علیه پیمانکاران و با خواست کنار زدن آنها تبدیل شده است. وسیعا به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندید.
حزب کمونیست کارگری ایران
۴ آذر ۱۴۰۲،  ۲۵ نوامبر  ۲۰۲۳