حمایت وسیع کارگران و اتحادیه های کارگری  از اعتصاب کارگران فلز در سوئد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

همچنانکه در 4 اطلاعیه قبلی خبر اعتصاب کارگران فلز سوئد را به اطلاع رسانیدم، کماکان اعتصاب کارگران در مقابل شرکت چند ملیتی " تسلا " که سازنده خودروهای الکتریکی می باشد، ادامه دارد. "تسلا" حقوق اتحادیه ای و حق قرارداد نویسی دستجمعی را زیر پا گذاشته و حاضر به عقد قرارداد با اتحادیه فلز سوئد نمی باشد. خواست کارگران فلزمشخصن در این اعتصاب، دستمزد مناسب، حقوق بازنشستگی و بیمه برای همه کارکنان "تسلا" است.

چرا که در نبود قرارداد دستجمعی، کارگران از حق کامل بیمه برخوردار نخواهند شد، دستمزد کمتر از میانگین قرارداد صنعت موتور خواهند داشت و ازهیچ تضمینی برای افزایش دستمزد سالانه برخوردار نخواهد شد. حق بازنشستگی پاره وقت و کاهش ساعت کار نیزاز دیگر مطالبات کارگران در قراردادهای دستجمعی می باشد. 
در ادامه کشمکشها، مراکز بیشتری به اعتصاب و اعتصاب حمایتی دست زده اند و دو اتحادیه در بخش پست که دریافت کننده تمامی نامه ها و درخواسته ها و ارتباطات "تسلا" هستند؛ دست از کار کشیده و مجوز پلاکهای ماشین، صادر نمی شود. این بدین معنی است که علاوه بر توقف تولید، حتی ماشینهای تولید شده و آماده هم نمیتوانند به دست مشتری برسند. 
 "تسلا" برای مقابله با این مشکل از پست سوئد و آژانس دولتی حمل و نقل سوئد به دادگاه  شکایت کرده و خواهان این شده است که پلاکهای ماشینها باید به دست "تسلا" برسند،  دادگاه تصمیم موقتی گرفته و با شکایت "تسلا" موافقت کرده است، در مقابل آژانس دولتی از تصمیم دادگاه شکایت کرده و تصمیم دادگاه را ناکافی دانسته و کشمکش حقوقی براه افتاده است. شکایت "تسلا" از پست سوئد در  دادگاه رد شده است و ناروشنی در اعتصاب حمایتی کارگران پست از اعتصاب برطبق قانون صورت نگرفته است. 
اعتصاب حمایتی، اتحادیه ها را وارد نبردی مشترک کرده است که در وحله اول به محل کار خود مربوط نمی باشد، بلکه به ابزاری در مبارزه نیروی کار علیه صاحبان سرمایه می باشد. شرکت "تسلا" سعی دارد که کارگرانی که در محلهای کار دیگر هستند و مستقیم درگیر در اعتصاب نیستند، نامه های این شرکت را توزیع کنند، اما برطبق قانون حق تشکل، کارفرما یان حق ندارند از عضویت در اتحادیه کارکنان مطلع شوند. برطبق گفته مدیر ارتباطات اتحادیه پست تمام بخشها در پست تعطیل نشده است مشخصن اموری که به شرکت " تسلا" مربوط می شود تعطیل است.  
"تسلا" برای مقابله با توقف تولید و اعتصاب در بنادر سوئد دست بکار شده  واز طریق راههای زمینی مرزی نروژ، دانمارک و فنلاند تلاش می کند که اعتصاب را دور بزند. اتحادیه بنادر نروژ درمقابل این اقدام " تسلا" را ضد اتحادیه ای دانسته و کنار اتحادیه کارگران فلز سوئد قرار گرفته است. بزرگترین اتحادیه کارگری دانمارک نیز به این اعتصاب پیوسته و در همراهی با اعتصاب کارگران فلز در مقابل "تسلا" می ایستد. اتحادیه 3F اتحادیه ترانسپورت دانمارک به انجمن کارفرمایان دانمارک اطلاع داده است که حامی اعتصاب کارگران فلز سوئد در مبارزه با شرکت "تسلا" وارد اعتصاب می شوند.
این اعتصاب بیش از 60 شرکت دیگر را درگیر خود کرده است  و سر وصدای کارفرماها و صاحبان این شرکتها درآمده است که اعتصابات حمایتی باعث اخلال در تولید آنها نیز شده است. منشی قرار داد نویسی اتحادیه فلز سوئد در جواب به این کارفرماها می گوید: که شما عصبانیتتان را باید به سمت شرکت "تسلا" برگردانید و "تسلا" است که پای قرارداد دستجمعی با اتحادیه نمی آید و غیرقانونی از اعتصاب شکن استفاده میکند.  
این اعتصاب توجه زیادی را در خارج و داخل سوئد به خوب جلب نموده است و مطبوعات، و اقتصاد دانان و تحلیلگران راست، احزاب راست و نماینده های پارلمانی هر روز علیه اعتصاب کارگران فلز، سخنرانی کرده، می نویسند و تحلیل می کنند، آنها تنفر عریان خود را از اعتصاب کارگران و اتحادیه فریاد می زنند. اما این اعتصاب گذشته از برخورداری از همبستگی و اعتصابات حمایتی بیش از ده ها اتحادیه و تشکل کارگری دیگر، با سمپاتی زیادی در میان کارگران و افکار عمومی روبرو است.  
کمیته همبستگی کارگران ایران وسوئد ضمن حمایت از اعتصاب کارگران فلز و اعلام همبستگی طبقاتی با آن، با تمام توان می کوشد تا صدای اعتصاب کارگران را وسیعتر کند. 
زنده باد اعتصاب
زنده باد همبستگی کارگری
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
دسامبر 2023
 


IRANSK – SVENSKA ARBETAR SOLIDARITETS KOMMITTÉN