اخباروگزارش های کارگری 4 اسفند ماه 1401

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

- فراخوان تجمع بزرگ بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی - گرامیداشت یاد جان باختگان راه آزادی در آرامستان بهشت محمدی سنندج با شرکت جمعیت کثیری- ممانعت نیروهای سرکوب دستگاه رهبری ودولت از برگزاری مراسم گرامیداشت خاطره امیرحسین شمس به مناسبت زادروزش برسرمزارش- دیدار جمعی از فعالین صنفی معلمان و کارگران و بازنشستگان با آقای اسماعیل گرامی که به تازگی از زندان آزاد شده اند و همسرشان خانم ژاله روحزاد- دیدار جمعی از نمایندگان تشکل های صنفی عضو شورای هماهنگی با سمانه عابدینی همسر معلم زندانی جعفر ابراهیمی

- بیانیه انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج و کلاترزان- سقز و زیویە- دیواندرە- مریوان و سروآباد- بیجار)
سیاست "یک بام و دو هوا"ی حاکمیت در کوردستان در برخورد با فعالین صنفی و مدنی
- جان باختن 2 کارگرجوان یک شرکت خدماتی در مشهد براثر برق گرفتگی ومصدومیت شدید 2 کارگردیگر
*******
*فراخوان تجمع بزرگ بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی
فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر کشور بار دیگر با حضور پرشور خود حماسه‌سازان عرصه مطالبات خود خواهند شد.
وعده دیدار ما:
دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱
ساعت ۱۰
تهران، مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه
مراکز استان‌ها: همزمان فرمانداری‌ و استانداری
منبع:کانال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
*پنج شنبه 4 اسفند:گرامیداشت یاد جان باختگان راه آزادی در آرامستان بهشت محمدی سنندج با شرکت جمعیت کثیری
*چهارشنبه 3 اسفند:ممانعت نیروهای سرکوب دستگاه رهبری ودولت از برگزاری مراسم گرامیداشت خاطره امیرحسین شمس به ناسبت زادروزش برسرمزارش
ممانعت اداره اطلاعات نوشهر از برگزاری مراسم سالروز تولد امیرحسین شمس، یکی از جانباختگان اعتراضات اخیر این شهر بر مزارش و احضار پدر و مادر وی توسط این نهاد حکومتی. بالاجبار مراسم ۳ اسفند ۱۴۰۱ در منزل پدر و مادریش برگزارشد.
وی ۳۰ شهریور با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جانباخت.
برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
*سلسله دیدارهای همبستگی و حمایتی
دیدار جمعی از فعالین صنفی معلمان و کارگران و بازنشستگان با آقای اسماعیل گرامی که به تازگی از زندان آزاد شده اند و همسرشان خانم ژاله روحزاد

*دیدار جمعی از نمایندگان تشکل های صنفی عضو شورای هماهنگی با سمانه عابدینی همسر معلم زندانی جعفر ابراهیمی
امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ جمعی از فعالین صنفی عضو شورای هماهنگی با سمانه عابدینی، همسر معلم زندانی جعفر ابراهیمی دیدار کردند و در جریان آخرین وضعیت پرونده قضایی وی قرار گرفتند. در این دیدار، آقای شاپور احسانی راد از فعالین کارگری نیز حضور داشتند.
جعفرابراهیمی ، بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان، پس از اعتراضات آبان۹۸، دی ماه ۹۸ بازداشت و به سه سال و نیم حبس قطعی محکوم شد. اردیبهشت ۱۴۰۱ به دنبال دستگیری گسترده معلمان، این فعال صنفی مجددا بازداشت و در شعبه ۳۶دادگاه انقلاب، به ۴سال حبس تعزیری محکوم شد، که توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید گردید. جعفرابراهیمی در حال حاضر، در بند ۴ بازداشتگاه اوین درحال سپری کردن حبس می باشد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت بازداشت جعفر ابراهیمی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط و سریع ایشان، همه‌ی دانش‌آموزان و دیگر معلمان زندانی می‌باشد.
*بیانیه انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج و کلاترزان- سقز و زیویە- دیواندرە- مریوان و سروآباد- بیجار)
سیاست "یک بام و دو هوا"ی حاکمیت در کوردستان در برخورد با فعالین صنفی و مدنی
با نگاهی گذرا بە رفتار حکومت‌های مختلف از استقرار دولت متمرکز رضاخانی گرفتە تا پهلوی دوم و جمهوری اسلامی همیشە شاهد نگاە تبعیض آمیز این نظام‌ها و دولتهای مختلف در ادوار متفاوت بودەایم و این نگاە بە وضوح در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی وجود داشتە است کە پرداختن بە هر کدام از آنها خود پردە از ستمی مضاعف بر می‌دارد کە مرکزگرایان و پردەداران این خاک بر آنچە حاشیە می‌خوانند ناروا روا داشتەاند، کە اگر ناظری از بیرون وضعیت را بدون حب و بغض بە داوری بنشیند گمان می‌کند نوعی مسابقە بین مدیران استانی در حوزەهای مختلف وجود داشتە و دارد تا کدام یک بیشتر در آزار مردم بکوشد و گوی سبقت را از دیگران برباید شاید در ترقی و کسب کرسی‌ای پوسیدە و جلب نگاە مرکز گرایان بە کارش آید!
این نگاە جزیرەای و امنیتی کردن فضا گویا بە قیمت شکاف بین ملیت‌های ایرانی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی هم باشد می‌ارزد، بر پایە همین نگاە است کە در تهران و سایر استانهای کشور فعالین صنفی و مدنی یا آزاد شدەاند و یا در شرف آزادی هستند و مشمول آنچە عفو خواندە می‌شود قرار گرفتەاند اما همکاران ما در کانون صنفی معلمان بیجار، جناب سید محمدکریم زمانی از معلمان خوشنام و بازنشستە این شهرستان بە ١٦سال زندان، شلاق و ٢ ماە مستخدمی در پایگاە بسیج محکوم می‌شود.
محمدعلی عربی عضو کانون بعد از آزادی پروندە باز دارند.
زیبا قلیچ خانی، فعال مدنی و کارمند شرکت گاز بیجار با یورش شبانە بە منزلش و ضرب و شتم همسر وی و خشونت کلامی با کودکانش زندانی می‌شود و اکنون با وثیقە یک میلیاردی منتظر حکم دادگاست. ایشان هنگامی کە با خانم لیلا عباسی و خانم کاوندی در زندان سنندج بودند مادرش را از دست داد و بر اثر فشارهای واردە بر خانوادەاش خود نیز دچار سکتە قلبی شدند.
لیلا عباسی دبیر بازنشستە، هنرمند و کاتب متون اسلامی و ملی ساعت ٣بامداد نهم شهریور بە منزلش یورش می‌برند و بازداشتش می‌کنند کە با وثیقە یک میلیاردی پروندە در دست رسیدگی می‌باشد.
خانم نرگس کوماسیان، هنر آموز هنرستان کار و دانش اندیشە بیجار و کارشناس ارشد گرافیک بە اتهام ترغیب دانش آموزان بە کتابخوانی و معرفی کتاب‌هایی کە در این نظام مجوز انتشار گرفتە بەدادسرا فراخواندەشدە کە با وثیقە پانصد میلیونی آزاد هستند.
آقای محمد فرزان، از دبیران محبوب و خوش نام ناحیە٢ سنندج، اهل بیجار همچنان در بازداشت بسر می‌برند.
آقای جعفر ولدخانی، معلم بازنشستە و فعال حوزە هنر تاتر با سابقە حضور در جبهە پس از سە هفتە بازداشت اکنون در انتظار دادگاە صدور حکم است.
سوال‌هایی کە اذهان بسیاری را درگیر خود کردە این است، فشار و ظلم مضاعف بر فعالین صنفی در کردستان و علی الخصوص بیجار برای چیست؟ آیا کسانی کە مسئولین استان و شهرستانند دست باز و اختیار تام دارند برای برخورد با فعالین این خطە؟ اینان دارند انتقام چە گناە ناکردەای از بیجار می‌گیرند کە اینچنین فعالین این شهر را مورد هجمەهای فراقانونی خود قرار دادەاند؟!
انجمن صنفی معلمان کوردستان، ضمن حمایت از فعالیت‌های مدنی و قانونی همکاران خود در بیجار گروس برخوردهای ظالمانە با فرهنگیان و جامعە مدنی در کردستان و بیجار را بشدت محکوم می‌‌کند و خواستار آزادی همکار دربندمان محمد فرزان و مختومە شدن پروندە سایر معلمان در این شهرستان هستیم و بە جد از مسئولان می‌خواهیم بە سیاست کج و معوج " یک بام و دو هوا" در کوردستان و خصوصا شهرستان بیجار خاتمە دهند.
خبر تکمیلی:
توضیحی دربارە‌ی بیانیە سوم اسفند انجمن صنفی معلمان کوردستان در خصوص همکاران بیجار
خوشبختانە باخبر شدیم با رویکرد مثبت دادگستری شهرستان بیجار آقای محمد فرزان آزاد شدە و پروندە ایشان و همکار دیگر عضو کانون بیجار آقای محمدعلی عربی هم مختومە گردیدە است.
انجمن صنفی معلمان کوردستان ضمن استقبال از این رویکرد مثبت، خواستار آزادی همە فعالین صنفی معلمان و مختومە شدن پروندە همکارانی است کە بعلت مطالبەگری دارای پروندە باز هستند.
انجمن صنفی معلمان کوردستان(سنندج و کلاترزان-سقز و زیویە-دیواندرە-مریوان و سروآباد – بیجار)
٣ اسفندماە ١٤٠١
جان باختن 2 کارگرجوان یک شرکت خدماتی در مشهد براثر برق گرفتگی ومصدومیت شدید 2 کارگردیگر
4 کارگر جوان یک شرکت خدماتی حین کار جا به جا کردن المان شهری با یک دستگاه جرثقیل در خیابان کشاورزمشهد براثر برخورد جرثقیل با کابل های برق دچار برق گرفتگی شدند و 2 کارگر 22 و 24 ساله به علت شدت جراحات دردم جان باختند و 2 کارگر دیگر نیز به شدت مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید