بیانیه های دو تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان در واکنش به قتل محسن شکاری

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران با انتشار بیانیه های جداگانه ای به اعدام جوان معترض محسن شکاری واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود نوشته است که توسل به اعدام، نمایش عجز حاکمیت در پوشش اقتدار است. کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران نیز در بیانیه خود تاکید کرده است که مردم معترض هرگز نه سکوت می‌کنند و نه از آن میترسند و نه درس عبرت می گیرند . بلکه درس مقاومت و اتحاد و پیروزی را می آموزند. اعدام شونده ها فرزندان عزیز و جسور مردم هستند . آنها نه به یک خانواده بلکه به کل جمعیت معترض تعلق دارند.

متن کامل این دو بیانیه در ادامه آمده است:
بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان: توسل به اعدام، نمایش عجز حاکمیت در پوشش اقتدار است!
دستگاه قضایی رژیم در اقدامی هیستریک و ضد انسانی جوان آزاده معترض محسن شکاری را با حکم شنیع اعدام به پای چوبه دار فرستاد!
قتل دولتی محسن شکاری و احکام اعدام دیگری که قوه قضائیه تبهکارانه به آن متوسل شده است، تاوان رشادت جوانان و مردم معترض و آزادیخواهی است که در مقابل بی عدالتی، فقر، اختناق، تبعیض و ستم سرمایه داری حاکم قدعلم کرده و خواهان به پایان رسیدن تمامی این مظاهر ضدانسانی در جامعه می باشند.
کشتار در خیابان یا اجرای احکام اعدام برعلیه فرزندان ما، اگرچه بر داغ و عذاب توده های معترض می افزاید، اما رژیم ازاین شقاوت و سرکوب گری طرفی نخواهد بست بلکه شعله های خشم مردم بپا خاسته بیشتر و از همه جا زبانه خواهد کشید و در تداوم و گسترش خود بنیان ستم و سرکوب را زیر و رو خواهد نمود. حاکمان که به بند کشیدن آزادی و امنیتی نمودن سراپای زندگی اجتماعی و سلب حق حیات شایسته توده های زحمتکش را وثیقه بقا و استمرار حاکمیت خویش قرار داده اند و هیچ پاسخ و قانونی جز گلوله، باتوم، حبس و اعدام نمی شناسند، نمی توانند تا ابد در وحشت از اعتراضات مردم با اعمال ننگین خود بر مصدر امور حکم برانند.
این حکم تاریخ است. همانگونه که خیزش اعتراضی ماههای اخیر صحت این واقعیت تاریخی را نشان داد که سرکوب خواست های برحق کارگران، معلمان، زنان، جوانان و دانشجویان، بازنشستگان و سایر اقشار زحمتکش، راهی جز ادامه اعتراضات خیابانی، تجمعات، اعتصابات و سایر اشکال مبارزه را در پی نخواهد داشت.
علیرغم وسعت کشتار و قتل معترضان در خیابان ها به ویژه کودکان و جوانان بیدفاع، گستردگی بازداشت ها و صدور احکام بیرحمانه، لگدکوب نمودن حریم شخصی و یورش به منازل شهروندان و غارت اموال شخصی شان، تخریب منازل، قطع و محدودسازی اینترنت و آزادی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، همچنان مردم در خیابان ها با سرکوبگران حاکم تعیین تکلیف نموده و به عقب بر نمی گردند. «گروه اتحاد بازنشستگان» تشدید تالانگری و احکام ظالمانه اعدام و قتل های دولتی معترضان جنبش مردمی را توسط قوه قضاییه و نهادهای امنیتی-انتظامی وابسته، قاطعانه محکوم نموده و با خیزش مردم بپاخاسته و اتحاد و همبستگی علیه ستم و سرکوب حاکم همراه و همدل می باشد.

۲۰ آذر ۱۴۰۱
گروه ه اتحاد بازنشستگان

بیانیه ی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران در محکومیت اعدام محسن شکاری: اعدام محکوم است ، دست از اعدام بردارید.
محسن شکاری و دیگر جوانان معترض در بلوچستان و کردستان و دیگر شهرها اعدام میشوند .
کارگران و مردم معترض ، بساط اعدام را جمع خواهند کرد . امروز و این روزها ، روزهای جنبش اعتراضی است . روزهایی است که مردم برای تغییر و دگرگونی روزشماری می کنند . در همه جا هستند . خیابان ها میادین مترو ها اتوبوس ها ، پشت بام ها خانه ها و پشت پنجره ها ، و جلوی زندان ها . کارگران کارخانه ها یکی پس از دیگری اعتصاب می کنند ، کامیونداران در ۲۱ شهر به اعتصاب سراسری پرداختند . دانشجویان در اغلب دانشگاه ها تحصن و اعتراض میکنند ، حضور دانش آموزان در اعتراضات چشمگیر و پر رنگ است .
بیش از ۸۰ شهر کوچک و بزرگ روز ها در اعتصاب سراسری به سر بردند. مغازه های اعتصابی را پلمپ کردید ، اما آنها هنوز هم در اعتصاب به سر می برند . جوانان در خیابان ها مجروح می شوند و توسط مردم درمان می شوند و سپس به خیابان می آیند . شمار زندانیان هر روز بیشتر و بیشتر می شود ، به همان میزان بر مردم حاضر در خیابان ها افزوده می شود. این روزها روزهای جنبش اعتراضی است . این روزها اعدام بر ضد اعدام تبدیل شده و خواهد شد . وزرای ده‌ها کشور به اعدام اعتراض می کنند و مردم درصدها شهر سراسر جهان بر علیه اعدام به خیابان آمده و خواهند آمد .
مردم معترض هرگز نه سکوت می‌کنند و نه از آن میترسند و نه درس عبرت می گیرند . بلکه درس مقاومت و اتحاد و پیروزی را می آموزند. اعدام شونده ها فرزندان عزیز و جسور مردم هستند . آنها نه به یک خانواده بلکه به کل جمعیت معترض تعلق دارند. این روزها، روزهای سیاه شوم و پرتوهم و ترس و وحشت و سکوت روزهای کشتار سالهای ۶۰–۶۷ نیست . امروز مردم ایران قد علم کرده و به پا خواستند ، به خیابان ها آمدند تا تغییر دهند خود را از اسارت ۴۴ ساله رها کنند و آزاد شوند و به نان و آزادی دست یابند . همانطور که در خیابان ها فریاد میزنند ، “فقر فساد گرونی ، میریم تا سرنگونی ” مردم معترض بساط اعدام را جمع خواهند کرد، قبل از آنکه شما به خودتان بیایید .
هفدهم آذر ۱۴۰۱

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

اخبار روز