علی نجاتی: اعتصاب کارگران هفت تپه و اعتراضات مردم خوزستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

علی نجاتی اعتصاب کارگران هفت تپه و اعتراضات مردم خوزستان مصاحبه رو در رو و محمود احمدی با علی نجاتی عضو سندیکای نیشکر هفت تپه

 

July 29, 2021 4:55 pm 10 KB
From:
Mahmood Ahmadi