تهدید به ترور و قتل

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جان فعالین کارگری هفت تپه و خانواده شان در خطر است! ما چند روز قبل در پستی از تهدید به قتل فعالین کارگری توسط افراد بزهکار و اوباش اسدبیگی صحبت کردیم. هشدار دادیم که جان فعالین کارگری و خانواده هایشان در خطر است. از تهدیدهائی گفتیم که مقامات استان از آن خبر دارند اما سکوت کردند. یکبار دیگر صریح و روشن اعلام می کنیم مسئوليت این ناامنی و چاقوکشی علیه همکاران ما در روز روشن مستقیما به گردن اسدبیگی و نهادهای امنیتی حامی او هستند.

مردم شوش و حومه، کارگران و مردم شریف خوزستان، کارگران و مردم آزاده سراسر ایران!
شما میدانید کارگر هفت تپه در اوج مظلومیت و فقر گردن کج نکرد، تسلیم نشد، از حقوق اش دفاع کرد، هزینه های سنگین داد و پیروزی هائی هم کسب کرده است. کارگران هفت تپه قدردان حمایت های صمیمانه شما هستند و دشمنان و مغرضان را هم می بینند.

در این وضعیت که هزار و یک توطئه علیه ما سرهم بندی میشود، دیگر تهدید به ترور خود و خانواده مان یادآور قتل فعالین کارگری در آمریکای لاتین توسط جوخه های ترور کارفرمایان است. این فقط تهدید ما نیست، تهدید اعتراض کارگری و تهدید امثال ما در هر گوشه کشور است.

ما در درجه اول مقامات امنیتی و استانی را مسئول این وضعیت میدانیم که از اسدبیگی حمایت می کنند و در درجه دوم مزدورانی که تا نوک دماغشان را می بینند و نمی فهمند که در این استان هر غلطی نمی توانند بکنند و بعد راه بروند. ما متحدیم و به همه مزدوران هشدار میدهیم که حواس شان باشد وارد میدان خطرناکی شده اند. ما خواهان حمایت و اعمال فشار گسترده بر مسئولین و بانیان این وضعیت و حمایت از خواستهای برحق کارگران هستیم.

جمعی از کارگران هفت تپه در بخشهای مختلف
۱۵ خرداد ۱۴۰۰