در آستانه هشت مارس روز جهانی زن قرار داریم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: امسال با توجه به اعتراضات مردمی بعد از قتل مهسا امینی و به میدان آمدن مردم در سطح جامعه علیه این قتل وحشیانه و علیه تبعیض جنسیتی علیه زن و علیه ۴۴ سال سرکوب و جنایت حاکمیت بر علیه زنان و کل جامعه روز جهانی زن رنگ و بوی انقلاب زن، زندگی، آزادی را دارد.
این روز را وسیع و سراسری گرامی بداریم.

دوستان و همکاران
همه میدانم که چگونه مذهب و تبعیض جنسیتی با پرچم حجاب همواره ابزارهایی در دست حاکمیت برای چپاول و سرکوب کل جامعه و به روز سیاه کشاندن زندگی ما کارگران و ما همه مردم به پهناوری ایران بوده است. با این ابزارها حکومت تعرض کرده، چپاول کرده و زندگی و معیشت ما را به تباهی برده است.
از همین رو هشت مارس برای ما کارگران و برای ما همه مردم روز دادخواهی علیه این ۴۴ سال جنایت و بیحقوقی و روزی برای نقطه پایان گذاشتن بر این بساط بربریت و بردگی است. خوشبختانه ما بعنوان یکی از امضا کنندگان منشور خواستهای حداقلی تشکلهای صنفی ومدنی، حرفهایمان را بطور جامع زده ایم و امروز در آستانه هشت مارس با تاکید بیشتری اعلام میکنیم که آن منشور پرچم مبارزه ما علیه اینهمه نابرابری و بیعدالتی در جامعه است . تاکیدمان بر اینست که هشت مارس فرصتی است که این پرچم را بر افراشته تر بدست بگیریم و بر اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی و امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیزعلیه تعلقات و گرایشهای جنسی و جنسیتی که بندی از منشور ما است تاکید کنیم.
ما به هیچگونه تبعیض و نابرابری ای تن نخواهیم داد و هر قانونی که ناقض آن باشد باید لغو شود.
حجاب باید لغو شود. جدا سازی های جنسیتی ممنوع شود. ازدواج کودکان و کودک همسری ممنوع شود. دختران ما در مدارس در صف مقدم اعتراض بر سر همین حق و حقوق بودند و دیدیم که چگونه مدارس مورد تعرض و حمله قرار گرفت و امروز دختران دانش آموزان که علیه حجاب و سرکوب بخاطر حجاب به خیابان آمدند و شعار آزادی، آزادی، آزادی دادند امروز در سناریوی جنایی مسموم سازی در مدارس قربانی میشوند. اینها فرزندان ما هستند و با تجمعات بزرگ و اعتراضی با این کودک کشی مقابله کنیم و بالاخره اینکه از فراخوان ۵۲ تشکل از دانشجویان و جوانان انقلابی محلات و زنان معترض خرسندیم و ما به فراخوان این جوانان عزیزمان پاسخ مثبت میدهیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، همه کارگران در نفت و در تمامی مراکز کارگری را به این روز اعتراض سراسری فرا میخواند.
هشت مارس روز زن، زندگی، آزادی است.
https://t.me/shoranaft

Telegram (https://t.me/shoranaft)
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نماد و نماینده اتحاد و همبستگی همه بخشهای کارگران در صنعت نفت