۷۷ درصد زنان در ایران، طی دوران قرنطینه، خشونت را تجربه کردند

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از خشونت خانگی گرفته تا بهره‌کشی جنسی، قاچاق، ازدواج کودکان، ختنه زنان، آزار اینترنتی، زن‌ستیزی خشن و… در سایه همه‌گیری کووید رشد کرده است. دکتر تهمینه شاوردی‌در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «نتایج مطالعه‌ای که اخیرا توسط یکی از مراکز علمی در ایران انجام شده، بیانگر این است که ۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند».

نهاد برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان نیز در پژوهشی که به تازگی انجام داده از زنان در ۱۳ کشور جهان نظرسنجی کرده است. ۴۵ درصد زنان شرکت کننده در این افکار سنجی گفته‌اند که از زمان آغاز پاندمی کرونا، یا خود شکلی از خشونت را تجربه کرده‌اند یا یکی از زنان در حلقه دوستان و آشنایانشان مورد خشونت واقع شده‌اند.