اطلاعیه "نه به تابو، نه به خشونت علیه زنان"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در حمایت از طومار بیش از هزار امضا علیه قتل های ناموسی: افزایش قتل های ناموسی در شهرهای کردستان ابعاد تکانده ای پیدا کرده است. فعالین دفاع از حقوق زنان در شهرهای کردستان با جمع آوری طومار اعتراضی بیش از هزار امضا دست بکار حرکتی امید بخش علیه زن کشی، علیه قتل ناموسی و علیه قوانین ارتجاعی، اسلامی و پوسیده حاکم بر جامعه شده اند. ما بر این باوریم که مبارزه علیه مردسالاری و قوانین ارتجاعی و اسلامی حاکم بر جامعه نیازمند حرکت و ایجاد فضای گسترده اجتماعی و اعتراضی در شهرهای کردستان به زن کشی و قتل های ناموسی است.

می توان و باید کاری کرد که این طومار به امضای دهها و هزاران نفر دیگر از زنان، مردان و انسانهای آزاده، شرافتمند و مدافع حقوق انسانی برسد. از تمامی مردم شهرهای کردستان و دیگر شهرها می خواهیم که در حمایت از این حرکت قدم پیش بگذارند و با امضای این طومار و در حمایت و تقویت آن و به هر شکل ممکن دیگری، نقش خود را برای پایان دادن به پدیده شوم قتل ناموسی ایفا کنند.
نهاد "نه به تابو، نه به خشونت علیه زنان" دست تک تک فعالین دفاع از حقوق برابر زن و مرد و دست همه زنان و مردانی که با امضای این طومار در تلاش هستند که سد محکمی علیه مردسالاری، ناموس پرستی و قوانین ضد زن اسلامی ایجاد کنند درود می فرستد و از حرکت آنان در این راستا با تمام توان حمایت می کند.
"نه به تابو، نه به خشونت علیه زنان"
تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۵