نسان نودینیان: پابند و حبس خانگی، بهای دفاع از آزادی و کرامت انسانی.!.

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

سه تن از معلمان ایرج رهنما، محمد علی زحمتکش و افشین رزمجو معلمان زندانی استان فارس با پابند الکترونیکی از زندان آزاد و حبس خانگی  شدند.  اینجا مملکتی است که سران تبهکار و مفلوک بعد از ۴۵ سال حاکمیت جنایتکارانه نتوانسته اند، خشم و تنفر مردم را کم کنند. نتوانسته اند بدون احکام قرون وسطایی، اعدام، زندان، دستگیری و فشار بر آزادیخواهان، معلمان،  کارگران، دانشجویان و زنان حاکمیت ننگین را حفظ کنند. نتوانسته اند و نمی‌توانند مقابل اراده محکم و دستاوردهای خیزش مردمی زن زندگی آزادی شوند.  

معلمان جرمی جز دفاع از کرامت انسانی خود و جامعه، حقوق کودک و تحصیل رایگان برای کودکان و آزادی نداشته اند.
بهای این آزادی خواهی و دفاع از کرامت انسانی برای سه معلم مبارز استان فارس مجازات قرون وسطایی و بربریت قوه قضائیه حکومت اسلامی،  زندگی در حبس خانگی و پابند نیست!. جای این سه معلم در قلب میلیون ها انسان تشنه آزادی و کرامت انسانی است. 
وظیفه انسانی مردم، کارگر و معلم و دانشجو حکم میکند، به هر شیوه ممکن و تا لغو مجازات جبس خانگی و پابند سه معلم مبارز، #محمدعلی_زحمتکش و #افشین_رزمجو  فعالانه به هر شیوه مطلوب و کارساز اعتراضات جمعی انجام دهند.
معلمان مبارزین و دوستان واقعی مردم،  کودکان و دانشجویان هستند، حمایت بی دریغ از آنها را فراموش نکنیم.
نسان نودینیان
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۲ فوریه ۲۰۲۴