محمود قزوینی: نسل کشی در غزه، عنوان جنگ اسرائیل و حماس گرفته است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دولتها و مطبوعات غربی و در راس آن آمریکا همچنان وقیحانه نسل کشی در غزه را "جنگ اسرائیل و حماس" مینامند. مباشران ایرانی آنها در اپوزیسیون راست افراطی هم این را تکرار میکنند. متاسفانه در میان برخی از چپها هم این عنوان آگاهانه و یا ناآگاهانه بکار گرفته میشود. جنگ تروریستی اسرائیل و حماس یک روز هم بیشتر طول نکشید. از روز 8 اکتبر 2023 تاکنون آنچه در غزه میگذارد مستثیما نسل کشی مردم فلسطین میباشد.

نسل کشی به بهانه حماس و حمله حماس. نسل کشی که رژیم اشغالگر اسرائیل در طول 75 سال بارها و بارها آن را را تکرار کرده است. آنچه اسرائیل و دولتهای حامی آن در غزه انجام میدهند، جنگ نامیده نمیشود. از ارتشها و نیروهای نظامی درگیر یک جنگ که چه عرض کنم، از درگیری نظامی یک گردان چریکی هم خبری نیست. آنچه در غزه میگذرد، تنها و تنها نسل کشی مردم فلسطین میباشد. بمباران خانه و زندگی مردمی که سالهاست در یک زندان بزرگ گردآورده شده و تحت محاصره اقتصادی و با کشیدن دیوار آنها را از جهان جدا ساخته اند، بمبارن کودکان، بمباران بیمارستانها، بمباران منبع اب، بمباران غذا، بمباران بیماران در بیمارستانها، بمباران اجساد کشته شده ها، بمباران کودکان در رحم مادر، بمباران کودکی در آغوش پدر و یا مادر، بمباران سالخوردگان، بمباران سگ و گربه و درخت و گیاه، بمباران تکه نان در دست کودک برای زنده ماندن، بمباران آب زمان نوشیدن، بمباران زنانی که دنبال بیمارستان برای وضع حمل میگردند، بمباران و بمباران......بمبارانی که تاکنون 13 هزار کشته و صدها هزار زخمی و نقض عضو و میلیونها آوارده به بار آورده است. به این بمبارانها، به این نسل کشی، به این اشغالگری عنوان شیک " جنگ اسرائیل و حماس" داده اند تا در پس آن جنایات وحشیانه و اهداف وحشیانه تر از خود این جنایات را از مردم جهان پنهان کنند. 
در کنار این نسل کشی،  جریانات اولتراراست و فاشیست ایرانی، سلطنت طلبان و ناسیونالیستهای عظمت طلب در اپوزیسیون ایستاده اند که به نام مبارزه با حماس، نسل کشی و آوارگی مردم در غزه را توجیه میکنند. میگویند اسرائیل حق دارد از خود دفاع  و حماس را نابود کند. میگویند 2 و نیم میلیون مردم غزه را ترک کنند تا اسرائیل حماس را بزند. اگر اینها در عراق تشریف داشتند احتمالا خواهان انتقال 20 میلیون نفر مردم به دشتها و کوههای اطراف بغداد و شهرهای بزرگ دیگر میشدند تا آمریکا صدام و ارتش صدام را نابود کند و بمبهای اتمی و شیمیایی ناموجود را خنثی کند! تونلهای حماس امروز همان بهانه دستیابی رژیم عراق به بمب اتمی میباشد. از نظر اینها تروریسم و نسل کشی اسرائیل بر تروریسم حماس ارجح میباشد. راست ایرانی راسیست به تمام معنا میباشد. میگویند جوانان از خانواده های مهاجر که در این کشورها متولد شده اند و شهروند این کشورها میباشند، در صورت ابراز سمپاتی به حماس و حزب الله، باید از این کشورها اخراج شوند. حرفی که تنها از دهن راسیستی ترین و فاشیستی ترین جریانات در اروپا بیرون میاید. این یعنی زیر پا نهادن ابتدایی ترین حقوق انسانی، یعنی حق شهروندی و وصل کردن آن به نژاد و محل تولد والدین و یا نسل های پیشین.
اما سلاخی مردم غزه و بیعدالتی و جنایت بر علیه مردم فلسطین و حمایت دولتهای غربی چنان بی پرده انجام میگیرد که توجیه جنگ بر علیه حماس، کمتر کسی را قانع کرده است. مردم جهان، همین مردمی که شب و روز به نام دموکراسی توسط مدیا مغزشویی میشوند، در حمایت از مردم فلسطین و بر علیه این توحش قرن بیست و یکمی بپا خواسته اند و هر روز بیشتر و بیشتر به این صف میپیوندند. هر چقدر تلاش کردند و گلویشان را پاره کرده اند تا با علم کردن حماس و حزب الله  و گروههای اسلامی تروریست، مردم را از پیوستن به اعتراض بازدارند، صف اعتراضات عظیم تر و میلیونی تر شد. پرده ها کنار رفت، فریب دموکراسی فرو ریخت، مردم دیدند چگونه میتوان زیر پوشش دموکراسی، عظیم ترین ماشین تروریسم دولتی را بر علیه یک مردم بی سلاح و بی پناه، گرسنه و تشنه، بر علیه کودکان وحشت زده و بر علیه هر جنبنده ای بکار گرفت. مردم کشورهای غربی دیدند که دموکراسی غرب تنها پوشش نازکی بر روی نظام سرمایه داری میباشد، نظامی که در بن مایه همانقدر وحشی و درنده میباشد که رژیمهای دیکتاتوری خونین میباشند. 
با غزه، بسیاری از مردم جهان متوجه شده اند که ریشه تروریسم اسلامی در خاورمیانه و جهان در مسئله فلسطین و در درجه اول در تروریسم و اشغالگری دولت اسرائیل خوابیده است. حل مسئله فلسطین اگر چه خود مسئله ملی میباشد، اما به شاخص و معیار عدالتجویی و عدالتخواهی در جهان تبدیل شده است. 
مردم در کشورهای غربی و آمریکای لاتین و...نه تنها خواهان آتش بس (که از نظر مردم همان توقت نسل کشی مردم فلسطین در غزه  با بیان حقوقی بین المللی میباشد)، بلکه خواهان حل مسئله فلسطین  نیزمیباشند. مردم فهمیدند و روز به روز بیشتر میفهمند که بی حقوقی مردم فلسطین و اشغالگری و تروریسم دولت اسرائیل بر علیه این مردم و حمایت کشورهای غربی از این بی حقوقی و تروریسم ، منشاء اصلی تولید و بازتولید تروریسم اسلامی میباشد. مردم فهمیدند و بازهم بیشتر میفهمند که برای زندگی آسوده تر و برای گشایش مبارزه خود باید برای حل مسئله فلسطین مبارزه کنند. 
حل مسئله فلسطین معنایی جز ترک اسرائیل از تمامی سرزمینهای اشغال شده در جنگ سال 1967 و پس از آن،  برچیدن تمامی شهرکهای یهودی نشین در مناطق اشغالی و تشکیل کشور مستقل فلسطین نمیباشد. 
جنایات اسرائیل در غزه و حمایت غرب از آن، چشم مردم ایران را به روی ماهیت دولتها و سیستم سرمایه داری غرب باز میکند. توهم مردم به دولتهای غربی و نیروهای دست راستی ایرانی طرفدار اولترا راست و فاشیسم در غرب میریزد. مردم ایران میبینند آنجا که لازم باشد، اسرائیل و دولتهای غربی نیز نظیر جمهوری اسلامی و بشار اسد و طالبان و.. در خونریزی و کشتار کم نمیاورند. آگاهی مردم از ماهیت دولتها جدا از ادعاها و اشکال آن، موجب انزوای جریانات دست راستی در ایران میشود. برای مردم زیاد سخت نیست تا دریابند که اتفاقا جمهوری اسلامی و گروههای تروریست اسلامی که از کشتار و بی حقوقی مردم فلسطین تغذیه میکنند، توسط دولتهای غربی برای سرکوب انقلاب آزادیخواهانه ایران در سال 57 و بر علیه آزادیخواهی و چپگرایی در منطقه و خود فلسطین ساخته و پرورده شده اند. 
حمایت جمهوری اسلامی از گروههای تروریست اسلامی زیر عنوان حمایت از فلسطین، موجب ایجاد فاصله میان مردم ایران و فلسطین شده است. اما بسیاری از مردم ایران از جنایت و نسل کشی دولت اسرائیل بر علیه مردم فلسطین منزجرند و با مردم فلسطین احساس همبستگی میکنند، اما به دلیل اختناق و سرکوب در ایران و استفاده جمهوری اسلامی از این ابراز همبستگی نمیتوانند همانند دیگر مردم جهان با مردم فلسطین اعلام هبستگی کنند.
محمود قزوینی
 22 نوامبر 2023، 01 آذر 1402