حمید تقوائی: تزهائی در مورد جنگ غزه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

١- جنگ غزه از نظر انسانی یک جنایت تمام عیار است. حتی بر اساس کنوانسیون  ژنو هر دو طرف جنگ مرتکب جنایات جنگی بسیاری شده اند. حماس در حمله اولیه ١٤٠٠ نفر از مردم اسرائیل را کشت و دولت اسرائیل تا امروز بنا به گزارش یونیسف  بیش از ٢٣٠٠ کودک را در نوار غزه به قتل رسانده است. از این نقطه نظر این جنگ فاجعه ای است که هر چه زودتر باید متوقف بشود.

اما کشتن انسانها تمام فاجعه را بیان نمیکند. در عصر ما (از زمان جنگ جهانی اول تا امروز) در هر جنگی  مردم عادی و غیر نظامی و شهرها و خانه و زندگی مردم هدف حمله قرار گرفته اند. جنگ جاری نیز وحشیانه تر از بسیاری از جنگها این واقعیت را به نمایش گذاشته است. اما عمق این توحش وقتی آشکار میشود که مواضع و سیاستهای دو طرف جنگ را مد نظر قرار بدهیم.   
٢- جنگ غزه از نظر سیاسی و مضمون و اهداف جنگ نیز کاملا ارتجاعی است. هر دو طرف جنگ، حماس و اسلام سیاسی از یکسو و  دولت نتانیاهو و جریان راست افراطی در اسرائیل از سوی دیگر، مخالف تنها راه حل انسانی مساله فلسطین یعنی تشکیل دو دولت متساوی الحقوق هستند. حماس خواهان انهدام اسرائیل است و دولت نتانیاهو  خواهان بسط سرزمین و سلطه سیاسی اسرائیل به حتی مناطق اشغالی بعد از جنگ ٦ روزه. جنگ جاری ادامه چنین سیاستهای بغایت ارتجاعی و ضدانسانی و در جهت موکول به محال کردن حل انسانی مساله فلسطین است. این جنگ، حتی اگر یک غیر نظامی در آن کشته نمیشد، جنگی تماما ارتجاعی و ضدبشری بود.  
٣- بعد از بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی و شکل گیری حزب الله و حماس، مساله فلسطین به پرچمی برای فلسطین پناهی و اسرائیل ستیزی نیروهای اسلامی از یک زاویه مذهبی و فوق ارتجاعی تبدیل شد. در سوی دیگر در اسرائیل نیز نیروهای فاشیستی-مذهبی قدرت گرفتند که قالب مذهبی مساله فلسطین را تماما به نفع خود، گسترش شهرکنشینهای یهودی، و  بسط سلطه مطلق اسرائیل بر تمام سرزمینهای اشغالی میدیدند. نیروهای اسلام  سیاسی و نیروی راست افراطی اسرائیل، که در شرایط حاضر نتانیاهو نمایندگی میکند، در واقع دو روی یک سکه اند، به همدیگر نیرو میدهند و از جنایات یکدیگر نیرو میگیرند. در این چارچوب مذهبی-فاشیستی مساله فلسطین راه حل ندارد. برای هر نوع راه حل انسانی و عادلانه مساله، از جمله طرح دو دولت، باید این نیروها را کنار زد و در میان فلسطینیان و در خود اسرائیل کاملا حاشیه ای کرد. 
٤- برای جمهوری اسلامی، حزب الله و دیگر نیروهای اسلام سیاسی شعار نابودی اسرائیل صرفا جنبه ایدئولوژیک-هویتی و رتوریک- تبلیغی دارد و نه عملی- نظامی. خودشان هم میدانند که بدریا ریختن اسرائیل، درست مانند "تبدیل کاخ سفید به حسینیه"، و یا "ظهور امام زمام"، از محالات است با اینهمه مدام تکرار میکنند چون از نظر عقیدتی تبلیغی به آن احتیاج دارند. ( خامنه ای اخیرا اعلام کرد کشتار مردم غزه موجب تعجیل ظهور امام زمان میشود و به این ترتیب بدریا ریختن اسرائیل را بعهده امام زمان گذاشت!) 
٤-  بسط جنگ و کشیده شدن پای جمهوری اسلامی به جنگ نا محتمل است.اما اگر چنین شود سیاست حزب ما و هر نیروی انقلابی باید تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. "تمام تفنگها به طرف دولت خودی" شعار ما در صورت وقوع حمله به جمهوری اسلامی است. 
٥- با ادامه جنگ توحش دولت اسرائیل بیش از پیش مورد توجه جهانیان قرار میگیرد و تظاهراتهای ضد جنگ علیه کشتار مردم غزه و خواست قطع فوری جنگ در سطح جهانی گسترش خواهد یافت. این تظاهرات علیه کشتار مردم غزه و با خواست قطع فوری  جنگ است و نه در دفاع از حماس. همانطور که تظاهرات توده مردم جهان علیه حمله آمریکا و متحدینش به عراق، اعتراض به تهاجم وحشیانه به مردم عراق بود و نه در حمایت از صدام حسین. 
٦- دولت نتانیاهو قبل از جنگ با اعتراضات وسیع مردم اسرائیل مواجه بود. بعد از حمله وحشیانه حماس این اعتراضات فروکش کرد ولی با ادامه جنگ نارضائی و اعتراض مردم اسرائیل دوباره اوج خواهد گرفت. تا کنون جنگهای اسرائیل علیه نیروهای مختلف فلسطینی و حتی دولتهای عرب زود فرجام بوده و سریعا به پیروزی اسرائیل منجر شده. اما جنگ حاضر جنگی طولانی است با پیامدهای سیاسی بیسابقه ای در خود اسرائیل.  جامعه اسرائیل تحمل یک جنگ طولانی مدت را ندارد و بویژه با افزایش تلفات ارتش اسرائیل، علیه جنگ و دولت نتانیاهو بمیدان خواهد آمد.
٧- مردم ایران در شعارها و حرکات اعتراضی خود علیه دولت اسرائیل حرکتی نمیکنند چون نمیخواهند با سیاست اسرائیل ستیزی حکومت همسو بشوند. جمهوری اسلامی تلاش میکند از این جنگ در خدمت تبلیغات همیشگی ضد اسرائیلی خودش و تحت الشعاع قرار دادن جنبش انقلابی جاری بهره برداری کند اما مردم این تلاشها را در خیابان و در مدیای اجتماعی کاملا عقیم گذاشته اند. در ایران انقلاب عظیمی در جریان است و بدرست نیروی مردم و انقلابیون بر سرنگونی حکومت متمرکز است و در این راه هر نوع تلاش حکومت برای منحرف کردن اذهان و فضای سیاسی در ایران و جهان و هر نوع سنگ اندازی و تحریف و فیل هوا کردن حکومت علیه انقلاب را خنثی میکند.
 ٨- در برابر این جنگ مردم متمدن جهان در منطقه و در غرب و در اسرائیل و ایران و همه کشورها، باید با شعار قطع فوری جنگ، آزادی گروگانها، محاکمه مرتکبین جنایات جنگی از هر دو طرف، و در دستور قرار گرفتن راه حل دو دولت بمیدان بیایند. مردم ایران در جنبش جهانی علیه جنگ غزه، هم از نظر اینکه جمهوری اسلامی محور جنبشتروریسم اسلامی در منطقه و جهان یک پای این جنگ است و هم بدلیل انقلاب زن زندگی آزادی، در صف مقدم قرار دارند.  انقلاب زن زندگی آزادی سر مار اسلام سیاسی را هدف گرفته است و با تضعیف و نهایتا سرنگون کردن جمهوری اسلامی ضربه کاری ای به کل جنبش فوق ارتجاعی اسلامی در منطقه و در کل جهان وارد خواهد کرد.  مردم ایران و نیروهای اپوزیسیون ازادیخواه  باید در کنار مطرح کردن خواستهای فوق، خواهان بایکوت و انزوای جهانی جمهوری اسلامی بعنوان  قاتل مردم ایران و بعنوان حامی حماس و حزب الله و دیگر نیروهای تروریستی در منطقه و در جهان باشند. 
 ١٧ آبان ١٤٠٢، ٨ نوامبر ٢٠١٣