امین بیات "کوه موش زائید"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 باشکست مفتضحانه سپاه ،دست جنایتکارشانرا با دادن شعار های پوشالی رو کرد.  رقص سیصد تا پانصد موشک ، راکت و پهباد  سپاه در آسمانهای منطقه  تا مرزاسرائیل سقوط کرده  هدف قرار گرفتند و تنها 4 موشک وارد خاک اسرائیل شدند و کودکی را زخمی کردند، به بهانه انتقام حمله یک موشک به محل جلسه  سرداران  تروریست  سپاه در دمشق که منجر به  کشته  شدن هفت جنایتکار شد،انجام گرفت.

من مدافع حمله نظامی اسرائیل به فرقه ی تروریست شیعه و ضد ایرانی نیستم اما مردم از دختران ، زنان ، جوانان  و اکثریت بالای نوددرصد معتقدند که عوامل نظامی،امنیتی سپاه جنایتکار جمهوری اسلامی برای آنها خطرناکتراز ارتش اسرائیل هست، در حقیقت مشاهده میشود که مردم در ایران نسبت به حمله نظامی اسرائیل ذهنیت مثبت دارند.
اسرائیل وجمهوری اسلامی هردو جناح به جنگ احتیاج دارند برای بقای خود، بازیگران مدافع هردو جناح جنگ مانند آمریکا ، فرانسه، آلمان و انگلیس و... با جناح همتای  خود  چین  و روسیه با حمایتهای مالی و نظامی خود هیزم  بیار   برافروختن آتش جنگ هستند، واز هرطرف که کشته شود بفع سرمایه و منافع بیشتر آنها خواهد بود .
این جنگ یک برنده  دارد و آن سرمایه داری جهانی است، که بطورحتم این کشورها برسرتقسیم منافع و منابع  نفت و گازبنفع اسرائیل درآخر دور یک میز مذاکره خواهند نشست و هر کدام که بیشتر درخدمت بر افروخته نگهداشتن جنک بوده اند سهم بیشتری خواهند گرفت، واینجاست که بخشی ازخاک اکراین رابه روسیه هدیه خواهند کرد وادامه کمکهای نظامی و مالی را قطع خواهندنمود و روسیه، چین رامجبورخواهند کرد که دست ازحمایت جمهوری اسلامی تروریست بر دارد، در اینجا وظیفه مردم ایران این است که مواظب توافقات اینگونه نشستهای  سرمایه داران  امپریالیست  باشند که هیچ  نماینده ای از طرف این کشورها را برای اداره  امور و جانشینی جمهوری  اسلامی نه پذیرند،و آگاهانه  خود اقدام به تشکیل دولت موقت تا برگزاری انتخابات آ زاد، دست رد به سینه امپریالیستهای شرق وغرب بزنند غیر از این  آش پخته توسط آنها را دوباره باید میل کنند.
مردم در شهرهای مختلف باید بهر وسیله ای شده  با سپاهیان تروریست و ضد ایرانی برخورد کنند آنطور که میتواند و نگذارند که این جانیان فرزندان دختر و پسر ایران را به شیوه های مختلف بکشند.
حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی مقابل اسرائیل که بصورت نمایشی و با تبلیغات دروغین انجام گرفت و با شکست روبروشد که درحقیقت ملاها بدام اسرائیل افتادند، بطورجدی واکنش اسرائیل وشرکاء رابدنبال خواهد  داشت و این جا است که آمریکا  وارد جنگ مستقیم  با جمهوری اسلامی در کناراسرائیل خواهد شد ، وحد اقل چند جایگاه استراتژیک ومهم را با حمایت فرانسه،انگلیس،  آلمان که در خدمت اهداف سرمایه داری جهانی باشد خواهند زد،ازجمله پایگاههای اتمی.

دوسال ازجنگ روسیه علیه اکراین میگذرد، اما هنوزاین جنگ درمحدوده اکراین باقی مانده و به سایر کشورها سرایت نکرده است، اما اگر درخاورمیانه جنگ ادامه یابد این جنگ دامنه اش وسیعتر خواهد شد ،زیرا این منطقه دارای منابع نفت وگاز وسایر منابع زیر زمینی که هفتاد درصد احتیاجات کشورهای امپریالیستی  سرمایه داری را تامین را  مینماید و اگر این جنگ  طولانی شود که خواهد  شد تا کسب  کامل  منافع  سرمایه داری جهانی، واگربیشتر ادامه یابد بحران انرژی در جهان بحد بالا خواهد رسید و مشکلات عدیده دیگر ایجاد خواهد کرد.
عواقب این جنگ  درایران موجب بمباران پالایشگاهها، چاه های نفت وانفجار آنها خواهد شد، کلیه مراکز حساس اتمی درایران مورد حمله نظامی خواهند گرفت که غیر قابل استفاده بعدی باشند، پادگانهای سپاه تروریستی برسرشان خراب خواند شد، نیروهای نظامی نیز موردحمله قرارخواهند گرفت و نابود خواهند شد، جامعه درتحولات داخلی دچار کمبود مواد غذائی،آ ب وموجب بیکاری و فروریختن بیمارستانها  بخاطر کمبود پزشک و دارو و برق  و آب، و در صورت بحرانی تر شدن کشورهای عراق،  سوریه،  لبنان و چندین  کشور هم  زمان یک جنگ  را آغاز خواهند کرد،  نیروی قدس سپاه در اردون هم توسط  آوارگان  فلسطینی در گیر خواهند شد  که درچند روزگذشته  حملات متمادی به سفارت اسرائیل کردند، ودرکشوریمن حوسیها که با توجه به قدرت نظامی توان دامن زدن بجنگ را داشته، مورد حمله نظامی قرار خواهند گرفت، البته تلاش عوامل سرمایه داری جهانی برای مهار این کشور ها ادامه دارد و طی دو روز گذشته در بغداد دولت آمریکا نشستی با دولت عراق برگزار نمود که موجب بستن و امضاء قراردادی مبنی  بر اهداء کمکهای نظامی آمریکا  به عراق ودر مقابل دراختیار گذاشتن آسمان عراق به ارتش آمریکا بود، در حقیقت "عمق استراتژیک" جمهوری اسلامی در اختیار ارتش آمریکا قرار گرفت.
کویت،عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، عمان که در این کشورها آمریکا دارای  پایگاه  نظامی هست  که  بهرصورت درگیرجنگ خواهند شد،پس این جنگ جنگی منطقه ای است،ومیتواد دامنه اش وسیعترهم بشود در صورت  ادامه چنین شرایطی تبدیل  به جنگ  سوم جهانی خواهد شد.
همچنانکه در اوایل اسرائیل ادعا کرد که قصد نابود کردن حماس را دارد و ما دیدیم که بیشتراعضاء حماس یا  در زیر زمینها خفه شدند ویا در درگیریها کشته شدند، و تا بحال بیش از یکصد هزارزخمی و بیش از چهل هزا رکشته در غزه داشته است ، امروز دولت  فاشیستی  اسرائیل  مدعی سرنگون کردن جمهوری اسلامی توسط  حمله  نظامی است  که مردم هم با این نظر موافقند. 
پس هر دو جناح در گیر در جنک یعنی اسرائیل فاشسیت، و متجاوز، جمهوری اسلامی آدم کش و قاتل  جوانان  ایران  اگر مهار نشود  اقدام به کشتاردسته جمعی مردم ایران خواهد نمود، وبا نا امن کردن منطقه  وبا دامن زدن به  جنگ ، طرف مقابل را مجبورخواهند کرد، که البته آنها خواهان رساندن جمهوری اسلامی به این مرحله میباشند تا به بمباران ایران اقدام کنند.
اما بطور ریشه ای چه خواهد شد؟
فرایند داخلی برای تغییرات اساسی درجامعه شرایط مخصوص بخود را میخواهد که احتیاج به اطلاعات کافی  و تشکل یابی مستقل دارد ، بعد از قتل عمد  "مهسا امینی"  روند آگاهانه اعتراضات  بصورت گسترده شروع  شد،  مدیریت  و سازماندهی را خود مردم از کلیه اقشار بدست گرفتند،و آنرا بمرحله تثبیت رساندند، و میروند تا آنرا با اعتراضات خود به اعتراضات سراسری تبدیل کنند که تا حد زیادی موفق هم شده اند، زنان  و دختران و جوانان در کل در حمایت  از زنان و دختران  و جوانان  انقلابی  رژیم را مجبور به عقب  نشینی کردند و مصمم  هستند که  برای بعد از جمهوری اسلامی جایگزین مردمی تدارک ببینند تا بتوانند بعد از سرنگونی اقدامات اساسی برای تغییرات مفیددر جهت خدمت به مردم بکنند ، جمهوری جهل و جنایت پس از شکست در حمله  به  اسرائیل نیروهای سرکوبگر خود را  برای بوحشت انداختن میان مردم دو باره به خیابانها آورده، تمرکز عمومی زنان ، دختران و جوانان باید در مقابله با مزدوران رژیم شیعه و تروریست باید حصمانه برخورد داشته باشنددر مقابل سرکوب زنان و دختران، در جهت مجبور کردن آنها  به پوشش اجباری، زیرا آینده برای جوانان روش نیست، و دیگر مشروعیت برای رژیم در کلیت را بی معنی میدانند، راه خروج مختل کردن دستگاههای امنیتی، انتظامی و پاسداران جنایتکار و سرکوبگر میباشد که دست آنها را قبل از  اقدام به کشتار و جنایت  قبل از سرنگونیشان،کوتا ه  کنید ، این وظیفه نیروهای انقلابی است البته با شیوه انتخابی خود است ، "جنبش زن، زندگی، آزادی"به این نتیجه رسیده است که دیگر کل نظام تروریستی  و آدم کش، ضد ایرانی شیعه  را نمیخواهد ، اما آیا میداند چه میخواهد؟ بنظر من باید در مسیر کسب آزادی،نان ،کار و رفاه اجتماعی و استقلال سیاسی  قدمهای حساب شده بردارد تا موفق شود.
بالاخره جنگ ادامه خواهد یافت  و غرب و شرق به آن دامن خوهند زد، جمهوری اسلامی  جنایتکار چهل و پنج  سال است که مردم  ایران را با حمایت سرمایه داری جهانی به گروگان گرفته و انواع واقسام تعدی وجنایت علیه این مردم بی دفاع  انجام داده است ، مردم بالای نود درصد دیگر این جانیان جمهوری اسلامی شیعه را برسمیت نمی شناسند  و حتی از اسلام متنفر و فاصله ی چشمگیری گرفته اند و حتی آخوند ها بصورت معمولی جرات حضور در خیابانها  را از ترس مردم ندارند، و در افکار عمومی جهان نیز بعنوان بزرگترین دولت تروریست معرفی شده است.
"کوه  موش زائید" حمله نمایشی سپا آبروی نداشته آنها را بیشتر برد،  و دست آورد جمهوری اسلامی طی چهل و پنج سال اخیر رساندن دلار به هزار برابر اول انقلاب شد.
مردم در ایران از زن و مرد و جوان و مسن به این نتیجه رسیده اند که  "دشمن دشمن من دوست من است"  این شعار اکثریت مردم ایران است، و اگر اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله نظامی کند مردم در خلع سلاح آنها  کمک خواهند کرد، جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل با آتش بازی کرد و فکر میکرد چهارشنبه سوری است.
18.04.2024

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
https://facebook.com/amin.bayat.9